Tahsilat Makbuzu Örneği

Tahsilat Makbuzu Örneği işletmenizde kullanabileceğiniz tahsilat makbuzudur ve word odt ve pdf dosya türlerine paylaşılmış durumdadır. Tahsilat Makbuzu bir ödeme alındı belgesi olarak ödeme işlemlerinde düzenlenen bir belgedir.

Tahsilat Makbuzu Nedir ?

Tahsilat makbuzu bir ticari işletmeye yapılan ödeme karşılığında ödeme yapana verilen belgedir, resmi belge statüsünde bir belgedir ve muhasebe kayıtları bu belgelere göre yapılmaktadır.

Vergi Dairesi ve diğer kamu kurumlarına tahsilatlar beyan edilmemektedir, bu sebeple düzenleyen kurum kendi muhasebe işlevleri için kullanır ama tahsilat makbuzlarını tek tek vergi dairesine bildirmez, normal beyanlar fatura belgeleri toplamları üzerinden düzenlenir, tahsilat makbuzları ödemelerin belgelenmesi açısından önemlidir.

Diğer resmi belgeler gibi kanunen mali yıl kapanışından sonra en az 5 yıl fakat genel alışkanlık ile mali yıl kapanış tasdikinden sonra 10 yıl saklanması önerilmektedir.

Tashilat Makbuzu Ne amaçla kullanılır ?

Ticari işletmeye yapılan ödemeler karşılığında ödeyene ödemenin alındığına dair bir belge olarak düzenlenmektedir.

Genel olarak peşin çalışan kişilerde kapalı fatura düzenleme alışkanlığı bulunan işletmeler tahsilat makbuzu düzenlemeyebilmektedir bu genel bir alışkanlıktır ve kapalı faturalarda tahsilat makbuzu genellikle aranmamaktadır.

Açık Fatura , Kapalı Fatura Nedir ?

Kapalı fatura ödemesi ya önceden yada fatura düzenlenirken tahsil edilmiş fatura anlamına gelmektedir.

Açık fatura ise ödeme ile bağımsız olarak cari hesaba düzenlenen bir faturadır, tahsilat durumu tahsilat makbuzları ve banka ödemeleri ile takip edilen cari hesaplarda kullanılan faturalardır.

Genel olarak cari hesap çalışan müşterilere açık fatura , peşin çalışan müşterilere kapalı fatura kesilmesi alışkanlığı Ticari işletmelerde vardır.

Bir müşteriye hem açık hem kapalı fatura düzenlenmesi genellikle karışıklık yaratabildiğinden önerilmemektedir.

Açık ve Kapalı fatura genel olarak modern muhasebe geleneklerinde pek karşılığı olan tanımlar değildir, kaşenin üst kısma basılması ve orta kısma basılması ve imzlanması açık ve kapalı fatura farkını oluşturuyor gibi gözükse, hukuken de böyle yorumlansa , muhasebeye de böyle kaydedilse dahi genel maliye , muhasebe kuralları açısından doğru yaklaşım her satış faturası ve her ödemenin ayrı belgelerinin bulunuyor olmasıdır. Çünki fatura ve tahsilat birbirinden ayrı işlemlerdir.

Satış faturası ile müşteri borçlandırılır ve tahsilat ile borç kapatılır, tahsilat makbuzu da bu ödemenin belgesidir. yaklaşımı doğru ve düzenli bir yaklaşımdır.

Satış Faturası ve Tahsilat Makbuzu ilişkisi

Genel olarak hızlı tüketim ve perakende sektörlerinde satış faturası ve bu satış faturasının ödemesinin yapıldığı tahsilat makbuzu ile satış işlemleri kapatılmaktadır. Bu birebir bir borç ve ödeme ile işlemin kapatılması ile muhasebeleşmesi anlamına gelmektedir.

Fakat bu tüm ticari işlemleri kapsamamaktadır, yani tüm faturalar tek bir ödeme ile kapanır mantığı doğru bir yaklaşım değildir.

Örneğin bir müşteri bir alımını yani kendisine düzenlenen bir satış faturasınının bir kısmını nakit bir kısmını banka havalesi ve bir kısmını da çek ile ödeme yapabilir. Bu durumda doğru yaklaşımda nakit ve çek ile ödeme için birer tane tahsilat makbuzu düzenlenmesi ve banka hareketinin de hareket günü işlenmesi ile ödemelerin kaydedilmesi anlamına gelmektedir.

Bu örnekte 1 satış faturası belgesi ile müşteri borçlandırılırken , 3 farklı ödeme de çek tahsilat makbuzu , nakit tahsilat makbuzu ve banka ödeme dekontunun işlenmesi ile kapatılmaktadır.

Satış Faturası ve Tahsilat Makbuzu ilişkisi bire bir olacak diye bir mantık kesinlikle yoktur.

Satış faturaları toplamı müşterinin satış faturaları ile oluşan borcunu oluşturur , tahsilat makbuzları ise müşteri tahsilatlarının belirli bir kısmını ifade edecektir.

Ayrıca bazı durumlarda ise müşterilerin birden çok sayıda faturası tek bir tahsilat makbuzu ile de ödeniyor olabilir. Örneğin müşteri 1 hafta boyunca siparişler geçerek 15 tane farklı alım yapabilir ve bu alımlar için düzenlenen satış faturalarının tamamı tek bir çek ödemesi ile kapatılabilir yada tek bir nakit ödeme ile kapatılabilir. Bu durumda da çok sayıda fatura yani borçlanma işlemi karşılığında bir adet ödeme yani alacaklandırma işlemi yapılmış olabilir.

Yani borç ve alacak belgelerinin tam ve eşit sayıda olması diye bir zorunluluk yoktur. Borçlar ve Alacaklar ayrı ayrı toplanır ve netice bu rakamlara göre hesaplanır.

Tahsilat Makbuzu Örneği

Tahsilat makbuzları nakit kredi kartı ve çek ödemelerde genellikle kullanılmakta olan müşteri alacaklandırma işlemine dair belgelerdir. Tahsilatı yapan işletme tarafından düzenlenir ve ödeme yapan kişi yada kuruma teslim edilir.

Genel olarak ödeme tarihi , ödeme biçimi , para birimi ve tutarı yer almaktadır , döviz ödemelerde genellikle virman yapılıyorsa çevrim para birimi ve kuru da yer almaktadır.

Müşteri ünvanı cari hesap kodu gibi muhasebe bilgileri de yer alır, genel olarak tahsilat makbuzları kurum kaşesi ve paraf ile resmiyet kazanmaktadır.

Aşağıda boş şablon bir tahsilat makbuzu örneği yer almaktadır, üst kısmına şirket ünvanı ve logo koymanız daha güzel ve kurumsal görünmesini sağlayabilecektir.

Genel amaçlı tahsilat makbuzu örneğimizde döviz nakit çek ve kredi kartı seçenekleri mevcuttur bunun dışında da neredeyse pek bir genel geçerli tahsilat alternatifi bulunmamaktadır.

Döviz tahsilatlarda döviz kuru , tutarı , kur ve tl karşılığı , çek tahsilatlarda banka şube çek no para birimi tutarı kur ve tl karşılığı , pos tahsilatlarda ise pos kodu mailorder kodu ve tutarı genel olarak yeterli yeterli olacaktır.

Tahsilat makbuzu 2 kopya olarak düzenlenmektedir ve bir kopyası müşteriye teslim edilirken bir kopyası muhasebe işlemleri için saklanmalıdır.

DÖVİZ / ÇEK / NAKİT / KREDİ KARTI TAHSİLAT MAKBUZU
Tarih : 					Tahsilat Belge No: 			
Cari Hesap : 
Müşteri Ünvanı : 
DÖVİZ TASİLAT
NAKİT TAHSİLAT 
Döviz Tutarı :                 
Döviz Türü : 
Tutarı : 
Kur :                         
TL Karşılığı :         ÇEK TAHSİLAT
KREDİ KARTI (POS / MAİL ORDER)
Banka : 
Banka :
Şube : 
Pos Kodu:
Çek No : 
Mailorder Kodu :
Para Birimi :
Tutarı : 
Tutarı :

Kur :                TL Karşılığı :


	Yukarıda belirtilen tutarda Döviz / Nakit / Çek / Kredi Kartı tutarı tahsil edilerek cari hesabınıza yalnız ............................................................................................................................... tahsil edilmiştir.

Teslim Alan (Ödemeyi Alan): 					Teslim Eden (Ödemeyi Yapan):
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Web Sitesi : https://www.hmb.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Web Sitesi: https://turmob.org.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Mevzuat bilgi Sistemi Web Sitesi : https://www.mevzuat.gov.tr/

Scroll to Top