Yaz Stajı Yerine Ödev/Proje Yapma Dilekçe Örneği

Öğrenci Stajı Nedir?

Üniversitedeki öğrenci stajı, eğitim-öğretim hayatı boyunca edinilen teorik bilgilerin uygulamaya dökülmesi imkanını sağlayan ve özellikle üniversitelerin mühendislik gibi fakülte bölümlerinde, mezun olmak için yapılması zorunlu olan bir uygulamadır.

Yaz Okulunda Ders Alırken Staj Yapılabilir mi?

Yaz okulunda ders alan öğrencilerin hafta içinde en az üç boş günü varsa dilekçe ile başvuru yapılarak yaz okulu döneminde staj yapılabilir.

Staj Defterinde Neler Yer Almalı?

Staj yapan her öğrenci, staj esnasında staj yöneticisinin direktifleri çerçevesinde yaptığı tüm işleri, gerekli şekil ve belgeleri ile, ilgili bölümün Staj Koordinatörlüğü tarafından onaylanmış staj defterine kaydeder. Staj yapılan işyerinin yetkilisine defterin sayfasına kaşe bastırılarak ve her sayfası imzalatılarak onaylatılır.

Staj Başvurusu Hangi Tarihler Arasında Yapılabilir?

Staj başvuruları ilgili yarıyıllarda, Bölüm Staj Koordinatörlüğü̈ tarafından ilan edilen süre içerisinde yapılır. Detaylı bilgi için Staj Koordinatörlüğü’nün yanı sıra Öğrenci İşleri birimine de başvurulabilir. Yaz döneminde staj yapacaklar için başvuruların mümkün olduğunca erken yapılmasını önerilmektedir. Çoğu üniversitede bahar yarıyılı dönem sonu sınavlarından sonra başvurular kabul edilmemektedir.

Yurtdışında Staj Yapılabilir mi?

Yurt dışında staj yapılabilir. Başvuru ve değerlendirme süreci aynı olmakla beraber sigorta ve diğer yasal süreçler öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrencilere Erasmus’un bir kolu olan Erasmus+, bir diğer ismiyle European Solidarity Corps çatısı altında staj bulmaları önerilmektedir. Tabii bunun için CV ve motivasyon mektubu hazırlama konusunda bilgi edinilmelidir.

Staj İçin Gerekli Belgelere Nereden Ulaşılabilir?

Staj için gerekli belgeler üniversiteden üniversiteye değişebilmektedir. Gerekli belgeleri bulunduğunuz üniversitesinin internet sayfasından veya bölümün Staj Koordinatörlüğü’nden öğrenebilirsiniz.

Staj Yeri Bulunamazsa Ne Olur?

Staj yeri bulma konusunda tek sorumlu öğrencidir. Bölüm Staj Koordinatörlüğünce onaylanmayan işyerinde yapılan stajlar geçersiz sayılmaktadır ve bu durum son sınıf stajını kapsıyorsa üniversiteden mezun olmanızı bile engelleyebilir.

Ancak öğrencilere, Covid-19’un eğitim alanında da etkisini göstermesinden dolayı 2020-2021 yılında belli özel haklar tanınmıştır. Bunlardan biri de yaz stajını ödev/proje yaparak tamamlamış sayılmak. Tabii bunun için aşağıda görebileceğiniz dilekçe örneği ile durumun bildirilmesi gerekir.

Yaz Stajı Yerine Ödev/Proje Yapma Dilekçe Örneği:

           .................Üniversitesi
           ......................Fakültesi
      .....................(Programı) Bölüm Başkanlığına

  COVID-19 pandemisi nedeniyle 20..-20.. Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sonu itibariyle yapacağım yaz stajımı, Bölüm Staj Komisyonunun belirleyeceği yönergeler kapsamında ödev/proje
yöntemi ile yapmak istiyorum.

  Gereğini saygılarımla arz ederim.

Öğrencinin;
T.C. No
Öğrenci No
Ad-Soyad
Tarih
İmza
Scroll to Top