Dilekçe ÖrneğiDilekçe Örnekleri, Dilekçe Nasıl Yazılır, Word Pdf Dilekçe İndir, Dilekçe Yazma, Dilekçe Örneği
dilekceornegi.com'a hoş geldiniz.
Tez Konusu Değiştirme Dilekçe Örneği

Tez Konusu Değiştirme Dilekçe Örneği

Tez Nedir?

Tez yazımı çoğunlukla lisansüstü öğreniminde adı sıklıkla duyulan belirli bir konu üzerine yapılan akademik araştırmalar bütünüdür. Aynı şekilde üniversitenin son yıllarında da adını çokça duyduğumuz tez, bilimsel yönteme dayalı bir önerme ileri sürmektir. Tez ile birlikte hipotez, bilimsel araştırma, varsayım gibi kavramlar da tez yazımı sürecinde araştırmanın yapılması ve sınıflandırılması açısından önemlidir.

Tez Nasıl Yazılır?

Akademik bir süreç olan tez yazma aşaması, bilimselliğin ışığında ilerletilen bir uğraştır. Bu uğraşa dahil olan veya olmak isteyen herkesi oldukça emek gerektiren bir sürecin beklediğini hatırlatmakta fayda var. Tez yazmadan önce gerekli ön bilgileri edinmeniz, nasıl bir sürece dahil olacağınız ile ilgili farklı bakış açıları da kazandıracaktır.

Ayrıca tez yazma sürecinde sadece yapılan araştırma değil, tez yazım kuralları ve kaynakça kullanımının hatasızlığı da oldukça önemlidir. Lisansüstü öğrenimini Türkiye’de yapacak öğrenciler ilgili üniversitenin ilgili enstitüsünün internet sayfasından tez yazımında uyulması gereken kuralları içeren tez yazım kılavuzuna erişebilirler. Lisansüstü eğitimini yurt dışında yapacak öğrencilerden ise kuvvetle muhtemel  neredeyse tüm dünyada geçerliliği olan APA 6.0 yazım kurallarına göre tezlerini hazırlamaları istenecektir.

Lisans Öğrencileri Son Sınıfta Tez Yazmak Zorunda mı?

Bu durum üniversiteden üniversiteye değişmektedir. Bazı üniversitelerde son sınıfta bitirme projesi olarak hazırlanması zorunlu olan tez, kimi üniversiteler de ise önceden belirlenmiş kredi/AKTS sayısını tamamlayacak ek derslerin geçilmesi koşuluyla yazılması zorunlu değildir.

Tez Neden Yazılır?

Tez lisans diplomasına sahip olabilmek için bitirme projesi olarak hazırlanması dışında yüksek lisans, doktora öğreniminde de yazılması zorunlu olan akademik bir süreçtir.

Tez Yazma Süreci Nasıl Yönetilmeli?

Tez yazımı, lisans ya da lisansüstü eğitimde öğrenciler için zorlu bir sürecin ilk adımı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu süreci olabildiğince az stres ve yüksek verimlilik ile geçirmek için başta zaman yönetimini doğru yapmak gerekir. Bunu için de tez yazmadan geçirilen günleri olabildiğince seyrek tutmak çok önemlidir. Daha sonra ise bir çalışma programı ve tez danışma dahilinde konu seçimi ve kaynak taraması yapılmalıdır. Bu süreci verimli bir şekilde devam ettirebilmek ve istenilen seviyede bitirebilmek yüksek motivasyon oldukça önemlidir.

Tez Konusunu/Başlığını Değiştirmek Mümkün mü?

Yazımızın sonunda bulabileceğiniz dilekçe örneğinin ilgili birime verilmesi takdirde tez konunuzu/başlığınızı değiştirmeniz mümkündür.

Tez Konusu Değiştirme Dilekçe Örneği:

        .............Anabilim Dalı Başkanlığı’na


Öğrenci Bilgileri
Öğrenci No  : 
Ad Soyad   : 
Anabilim Dalı: 
Programı Adı : 
Program Türü : 

Belirlenen Tez Konusu Bilgileri
Tez Konusu – Eski (Türkçe)  :
Tez Konusu – Yeni (Türkçe)  : 
Tez Konusu – Yeni (İngilizce): 


                          Tarih
Öğrenci İmza
                       Danışman Ad Soyad
                          İmza
Dilekçe Örneği
error: