İdari İzin Talebi Dilekçe Örneği

İdari İzin Nedir?

İdari izin, başka bir deyişle idari tatil 657 sayılı kanun uyarınca sadece devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izinden özel sektör çalışanları faydalanamamaktadır. Burada memurlardan kasıt belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları, sağlık çalışanları dahil kamu kurumuna bağlı herhangi bir yerde çalışan tüm personelleri kapsamaktadır ve tüm bu kişiler, çalıştıkları kuruma yazacakları birer dilekçe ile uygun görülmesi halinde idari izin haklarını kullanabileceklerdir. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. Ancak yukarıda bahsettiğimiz gibi bu kurum devlete bağlı olmalıdır.

İdari İzne Çıkılması Durumunda Maaşta Kesinti Yapılır mı?

İdari izinde çalışılıyor gibi sayıldığı için maaşta kesinti yapılmamaktadır.

Koronavirüs Kapsamında Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Neler İçeriyordu?

İstanbul’da koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle yeni mesai düzenlemesine gidildi. Koronavirüs pandemisinin ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla pandeminin etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler; kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında 60 yaş ve üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın personeller idari izinli sayılarak evden çalışma hakkına sahip olacak.

Çalışanları Yakından İlgilendiren Koronavirüs Pandemisinde Son Durum Ne?

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri üzerine 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan koronavirüs aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı kampanyasında 830 bin sağlık çalışanının aşılandığını, hastalık gibi bazı istisnai durumlar sebebiyle aşısını yaptıramayan sağlık çalışanlarının sürecin devamında aşı yaptırabileceğini aktarmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise aşı olan kişi sayısının 1 milyonu geçtiği kaydedildi. Tüm bunlar ülkede yavaş yavaş normalleşme sürecinin başlayacağının habercisi gibi duruyor.

İdari İzin Talebi Dilekçe Örneği:


              İLGİLİ KURUMUN ADI
			
   Koranavirüs (COVID-19) hastalığına karşı alınması uygun görülen tedbirler kapsamında 60 yaş üzeri, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunanların 12 gün idari izinli sayılacağı bildirilmiştir.

   Bu kapsamda 60 yaş üstü olmam / engelli olmam / hamile olmam / kronik rahatsızlığımın bulunması/ süt iznim bulunması sebebiyle dilekçe ekinde belirtmiş olduğum sağlık raporuna istinaden …………….tarihinden itibaren 657 sayılı kanun uyarınca 12 gün idari izinli sayılmam gerektiği hususunda;
    
   Gereğini bilgilerinize arz ederim.

                              Tarih
					         Ad-SOYAD
					          Unvan
                              İmza
										
Görev Yaptığı Birim:
T.C. Kimlik No   :
Doğum Tarihi    : 
Telefon No     :
(Süt izni kullanıyor ise) Çocuğun Doğum Tarihi:

EK:
1) Sağlık raporu			
Scroll to Top