Ünversite Kayıt Dondurma Dilekçe Örneği

Üniversitede Kayıt Dondurma Nedir , Nasıl yapılır ?

Üniversite öğrencileri eğitimlerine ara verme haklarına sahiptirler, fakat bu YÖK ve Üniversite senatosunun belirlemiş olduğu kurallara göre tanımlı bir haktır ve belirli koşul ve kurallara göre yapılabilmektedir. Genel kurallara bakıldığında her üniversite öğrencisinin toplam eğitimi süresince 1 tam eğitim yılı yani iki dönem kayıt dondurma hakkı bulunmaktadır. Bu durum özel ve önemli durumlarda gerektiğinde YÖK görüşü alınarak daha uzun süreler ile de uygulanabilmektedir.

Olağanüstü bir durum olmadıkça 1 öğretim yılı yani 2 yarıyıl eğitiminize ara verme hakkınız vardır fakat bunu yapabileceğiniz dönem gene ünversitelere göre değişkenlik gösterse de dönem sonu ile dönem başı arasındaki bir zaman aralığı olarak uygulanmaktadır. Yani derslerin seçilmiş başlamış olduğu aktif akademik takvim içerisinde kayıt dondurulması halinde alınmış olunan dönem için sorumlu derslerden kalınması sözkonusu olabileceği için kayıt dondurma işleminin akademik takvimde ders dönemleri içerisinde olmayan yani dönem dışı zamanlarda yapılması daha makul bir seçenektir.

Yine kayıt donduran öğrencilerin harç ve öğrenim ücretleri genellikle talep edilmez fakat üniversite senato uygulamalarına bakmakta fayda vardır. Daima kayıt dondurma işlemlerini akademik danışmanınıza sorarak , görüş ve izin alarak yapmanız daha doğru bir yöntem olarak aklınızda olmalıdır.

Kayıt dondurmanın basit kişisel sebeplerden farklı bir gerekçe ile olması halinde bu durumu gösterir belgenin sunulması kişisel hak kayıplarınızın önüne geçebilecektir. Örneğin uzun sürecek bir tedavi sebebi ile eğitim başarınızın kötü etkileneceği sebebi ile eğitiminize 2 yıl süre ile ara vermek için ünversitenize başvurabilir ve gerekli raporları ekleyerek talebinizi iletebilirsiniz, üniversite veya fakülte yönetimi değerlendirerek gerekirse YÖK görüşü alarak karara bağlayacaktır.

Üniversitede kayıt dondurabilmek için genellikle fakülte sekreterliğine dilekçe vermeniz gerekmektedir fakat öğrenci sayısı ve genel prosedürlere göre hangi noktaya başvurmanız gerektiğini danışarak dilekçenizi hazırlayarak oraya müracat ediniz. Başvurunuz için aşağıda sunmuş olduğumuz metin word yada pdf formatındaki dilekçeyi eğitim ve kişisel bilgilerinize göre düzenleyerek ıslak imzalı olarak şahsen teslime ediniz ve başvuru adımlarını takip ediniz. Kayıt dondurma sürenizin maksimum eğitim sürenize dahil olduğunu ve öğrencilik haklarınızın üniversite içinde ve devlet genelinde kayba uğrayabileceğini de düşünerek kayıt dondurma işleminin olası neticeleri konusunda bilgi sahibi olunuz. Örneğin kayıt dondurduğunuz zaman ve sonrasında kaydınızın dondurulmuş olduğu dönemde yurt yemekhane kampüs veya servis haklarınızın da devre dışı kalabilmesi sözkonusu olabilmektedir.

Ünversite Kayıt Dondurma Dilekçe Örneği

	


	................................. Ünversitesi Rektörlüğüne
	.................................. Fakültesi Dekanlığına
	...................................Bölümü Başkanlığına
	................................... Enstitüsü Müdürlüğüne
	................................... Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne

	
	
	Öğrenci No:
	
	Fakültesi :
	
	Bölümü : 

	İsim Soyisim :

	Tc Kimlik No : 

	Kayıt Yılı : 


	

	Üniversitenizin yukarıda belirtiğim bölümde okumakta olan öğrencisiyim. Kişisel sebeplerle kaydımın dondurulması zorunluluğu oluşmuştur. Kaydımın içinde bulunduğumuz eğitim yılı için iki yarı yıl süre ile dondurulması için gereğini saygılarımla arz ederim.	


Tarih :					

İsim Soyisim : 			

İmza : 				

	
	
Scroll to Top