Belediye İskan Başvurusu Dilekçe Örneği

Belediyeden iskan alınabilmesi için yapının yetkilendirilmiş mimar ve inşaat mühendisleri tarafından projelendirilerek yapımının yapılmış olması , güncel mevzuattaki teknik şartları sağlaması ve yetkilendirilmiş bir yapı denetim firması tarafından hem projeye uygun inşa edildiğinin hemde mevzuatlara uygun teknik yeterlilikte yapıldığının tespit edilerek belgelenmesi gerekmektedir.

Belediyelerin tamamı aynı imar ve şehircilik uygulamaları yapmamak ile beraber genellikle iskan başvurularında tüm projeler ve yapılan ödeme dekontlarının , tüm izin belgelerinin ve yapı denetim şirketinin raporlarının iskan başvuru ekinde sunulması gerekemektedir.

Tüm gerekli belgeleri belediyeden bilgi alarak dilekçe ekinde sunmanız zorunludur. İskan başvurusunu yetkilendirilmiş müteahitlik şirketi veya mal sahibinin kendisi veya işlem için yetki verilmiş bir vekalet ile vekil tarafından yapılabilmektedir. Belediye mevzuatları değişkenlik göstermek ile beraber iskan bedelinin yatırılması ve dekontun Belediye İskan Başvurusu Dilekçesi ekinde sunulabilmesi de gerekli olabilmektedir.

Aşağıda size sunmuş olduğumuz Belediye İskan Başvurusu Dilekçe Örneği ni ister kopyala yapıştır yada word veya pdf olarak bilgisayarınızdaki düzenleme programınız ile bina , mimar , mühendis ve yapı denetim şirketi bilgilerine göre düzenledikten sonra ıslak imzaları tam biçimde belediye makamına sunduktan sonra başvurunuzun takibini belediyeden yapınız.

Belediye İskan Başvurusu Dilekçe Örneği

	............................ Belediyesi
	............................ İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne


	Yapı Adresi Bilgileri :

	Mahalle :

	Pafta :

	Ada :

	Parsel : 

	Açık Adres : 

		
		Yukarıda bilgilerini sunmuş olduğumuz yapımız iskan alımı için gerekli teknik ve mevzuat şartlarını sağlamaktadır. Yapı teknik işlemlerinden sorumlu mimar , mühendis ve denetim şirketi ile ilgili bilgileri ve dilekçe ekinde talep edilen belgeler bilgilerinize saygı ile sunulmuştur. Yapımız için iskan almamız için gereğini saygılarımız ile arz ederiz.

Mesul Mimar : 					Mesul Mühendis :

Sicil Numarası :					Sicil Numarası:

Adresi : 						Adresi :

Telefonu : 						Telefonu :

İmzası : 						İmzası :
Yapı Denetim Şirketi : 				Mal Sahibi / Temsilci :

Ünvanı : 						İsim Soyisim:

Adresi : 						Adresi  :

Telefonu :						Telefonu :

İmzası : 						İmzası : 
Scroll to Top