Üniversitede Araştırmaya Gönüllü Katılım Dilekçe Örneği

Gönüllü Araştırma Nedir? Gönüllü Araştırma Süreci Nasıl İlerler? Araştırmadan Ayrılmak İstemem Halinde Ne Olur? Araştırmaya Gönüllü Olarak Nasıl Katılabilirim?

Gönüllülük araştırma çalışmasına katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda, gönüllü araştırmacıdan veriler toplanmaktadır. Gönüllünün ismini belirtmesi ya da kimliğini açığa çıkaracak herhangi bir bilgi vermesi zorunlu değildir. Gönüllü dilediği takdirde ismi gizli tutulmaktır. Araştırma kapsamında toplanan veriler, sadece bilimsel amaçlar doğrultusunda kullanılır. Veriler, araştırmanın amacı dışında ya da bir başka araştırmada kullanılmamakta ve gönüllü araştırmacının yazılı izni olmadan başkalarıyla paylaşılmamaktadır. Gönüllü araştırmacının isteği halinde kendisinde toplanan verileri inceleme hakkı bulunmaktadır. Araştırmacıdan toplanan veriler önceden belirlenmiş bir yöntem ile korunmakta ve araştırma bitiminde arşivlenmekte veya imha edilmektedir. Veri toplama sürecinde gönüllü araştırmacıya rahatsızlık verebilecek herhangi bir talep olmamaktadır. Aksi durumda gönüllü, araştırma sürecinde herhangi bir sebepten rahatsızlık hissettiği takdirde çalışmadan istediği zaman ayrılabilme hakkına sahiptir.  Çalışmadan ayrılınması durumunda toplanan veriler çalışmadan çıkarılır ve imha edilir.

Not: Araştırmaya gönüllü olarak katılmak için aşağıdaki dilekçe örneğini kendinize göre doldurup ilgili bölüm başkanlığına temin etmelisiniz. Kimi üniversitelerde ise üniversite, araştırmacıdan kurumun önceden hazırlamış olduğu formu doldurmalarını istemektedir. Böyle bir durumda dilekçe doldurmaya gerek kalmamaktadır.

Araştırma veya katılım hakkında zihninize takılanlar için bölüm başkanlığına veya öğrenci işleri birimine danışabilirsiniz.

Üniversitede Araştırmaya Gönüllü Katılım Dilekçe Örneği:

          ...............Üniversitesi
       ...............Anabilim Dalı Başkanlığı’na

  
  .............. Üniversitesi’nde yapılan .................... çalışmasına tamamen kendi rızamla, istediğim takdirde çalışmadan ayrılabileceğimi bilerek verdiğim bilgilerin bilimsel amaçlarla kullanılmasını kabul ediyorum. Bu hususta;

  Gereğinin yapılmasını arz ederim.

                              Tarih	
                           Katılımcı Ad Soyad
                              İmza
Adres
Cep Tel
e-posta
Scroll to Top