Hazırlık Sınıfında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Programa Geçiş Talebi Dilekçe Örneği

Hazırlık Programı Nedir?

Yeni kayıtlı öğrenciler için akademik yıl başında seviye belirleme ve yeterlik sınavları yapılır. Seviye belirleme sınavında üniversitenin belirlediği geçme notuna erişen kişi hazırlıktan muaf olarak direkt 1. Sınıftan eğitime başlar. Belirlenen puana ulaşamayan kişi ise aldığı puan ile uygun görülen sınıf seviyesinde eğitimine başlar. Yani hazırlığı atlayamayan öğrenciler seviye belirleme sınavında aldığı puana göre 2 ile 8 ay arasında zorunlu hazırlık eğitimi alır.

Hazırlık Eğitimi Ne Kadar Sürer?

Üniversitelerde zorunlu hazırlık eğitimi, en alt seviyeden (A1) başlanıldığı takdirde 1 yıl sürmektedir. Daha üst seviyelerden başlanılması takdirde hazırlık eğitiminiz 2 ile 6 ay arasında sürecektir. Ek olarak, Türkiye’de sadece Galatasaray Üniversitesi’nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde 2 yıllık zorunlu hazırlık eğitimi verilmektedir.

Üniversitenin Yaptığı Seviye Belirleme Sınavı Yerine Başka Sınava Girebilir miyim?

Üniversiteler kendi yaptıkları seviye belirleme sınavı dışında TOEFL, IELTS, YDS gibi sınavlardan edindiğiniz belgeleri de kabul eder. Ancak ”Zorunlu Hazırlık Nedir?’’ başlığında da belirttiğimiz gibi her üniversitenin her bölümü için belirlenen hazırlığı geçme puanı farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için ilgili üniversitenin internet sayfasına göz atabilirsiniz.

Hazırlık Programında Sınav Var mı?

Öğrenciler her seviye için 1 ara, 1 final olmak üzere toplam 2 sınava girerler.

Hazırlık Programında Devam Zorunluluğu Var mı?

Yüzdesi üniversitede üniversiteye değişmekle hazırlık eğitiminde devam zorunluluğu vardır.

Hazırlık Programında Her Gün Ders Yapılır mı?

Çoğu üniversitenin hazırlık eğitiminde hafta içi her gün ders yapılmaktadır.

Hazırlık Süresince Herhangi Bir Şikâyet ya da Talebim Olduğunda Kime Danışmam Gerekir?

Öğrenciler, eğitimleriyle ilgili herhangi bir şikayetini/talebini öncelikle kendi sınıflarından sorumlu olan öğretim görevlisi ile paylaşmalıdırlar. Sorunun çözülemediği durumlarda seviye koordinatörlerine başvurmaları gerekmektedir. Seviye koordinatörü ile de bir çözüme ulaşılamazsa sorunlarını bölüm başkanına iletmelidirler.

Hazırlığı Geçemezsem Ne Olur?

Öğrenci, azami 1 yıllık zorunlu hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayamazsa öğrenciye 1 yıl daha hak tanınmaktadır. İkinci yıl sonunda hazırlığı geçemeyen öğrenciler, aşağıda görebileceğiniz dilekçe örneği ile gerekli başvuruyu yapıp bölüm değiştirmelidir. Aksi takdirde otomatik olarak üniversiteden kayıtlı düşmektedir.

Hazırlık Sınıfında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Programa Geçiş Talebi Dilekçe Örneği:

                             .../.../...

            ................ÜNİVERSİTESİ
          ...............FAKÜLTESİ DEKANLIĞI'NA

   Fakültenizin ................... bölümü Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı .............. numaralı öğrencisiyim. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. maddesinin c bendi uyarınca; ......... eğitim öğretim yılı ....... yarıyılı başlangıcı itibarıyla bölümümün Türkçe programına geçiş yapmak istiyorum.
	
   Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.	

                              Ad Soyad
                               İmza

Adres:
Cep Tel:
e-posta:

Ekler:
1) Ek-1 ÖSYM Sonuç Belgesi
Scroll to Top