Evlilik İzni Dilekçe Örneği

Evilik izni nedir ve kimler kullanabilir ? Nasıl Kullanılır ?

Evlilik izini resmi nikah işlemi yapan her işçi ve memurun yasal bir hakkıdır. Çalışılan herkesin normal yıllık izinlerinden bağımsız olarak evlenmeleri halinde 3 iş günü izin hakları vardır ve bu ücretli bir izindir. İzinin kullanılabilmesi için usulüne göre çalışılan kuruma dilekçe ile müracat edilerek onay alınması mecburidir, izin alınmadan kullanılan evlilik izinleri ücretsiz izin olarak değerlendirilebilir hatta hukukta izin alınmadan ve bilgi verilmeden evlilik yapan çalışanların beyansız devamsızlık ve işe gelmeme gibi işçi kusurları sebebi ile iş akitlerinin tazminatsız fesih edildiği örnekler karşımıza gelmiştir.

Bu sebeple evlenecek kişi işçi veya memur olarak çalışıyorsa çalıştıkları kuruma genel geçerli usule göre en az 30 gün önceden yazılı olarak başvururlar ve yanıtını alarak izinlerini kullanırlar.

Evlilik izni süresi ne kadardır ?

Evlilik izini evlenilen günü takip eden iş günü başlar ve ard arda 3 iş günü olarak kullanılabilir, evlenilen gün resmi tatil ise takip eden ilk 3 iş günü olarak işleme alınmaktadır. Fakat bu konuda evlenen kişinin dilekçesini buna göre yazması gerekmektedir. Yani dilekçede evlilik izini kullanmak istenilen tarih net olarak evlilik izininin kullanılacağı tarih olarak kaleme alınmalıdır.

Genellikle evlenen kişiler cuma cumartesi veya pazar gününü tercih ederler ama çalışan kişiler için en avantajlı gün cumartesidir, bunun sebebi düğün gününün de evlilik izini olarak kullanılma gerekliliğinin genelde olmayışı ve cumartesi pazar gününü takip eden pazartesi salı ve çarşamba gününü evlilik izini olarak kullandıktan sonra 2 gün de normal ücretli izin kullanarak toplam 11 gün izin kullanmayı sağlayabilirler. Bu sebeple takviminizi oluştururken diğer resmi tatilleri ve haftasonlarını da dikkate alarak hareket ediniz.

Evlilik izini için devlet kurumlarının ve daha çok özel işletmelerin kendi usulleri de bulunabilmektedir, kurumun ve idarecinizin zor durumda kalmaması için evlilik takviminiz belli olduğu zaman dilekçenizi veriniz ve onayınızı aldıktan sonra evlilik sürenize 30 gün kaldığında ve 7 gün kaldığında da yöneticinizi şahsen uyarınız.

Aşağıda sunmuş olduğumuz Evlilik İzini Dilekçe Örneği ni isterseniz kopyala yapıştır yaparak kendi düzenleme programınızda şahsi bilgilerinize ve çalıştığınız kuruma göre düzenleyiniz , dilerseniz aşağıdaki linklerde yer alan Evlilik İzini Dilekçe Örneği dosyasını word veya pdf formatında indirerek bilgisayarınızda düzenleyerek çıktı alınız veya belirttiğimiz örneğe bağlı kalarak tükenmez veya dolma kalem ile bir a4 sayfaya yazarak imzalayınız ve şahsen bağlı olduğunuz yönetici , insan kaynakları veya personel birimine ileterek takibini yapınız. Hukuki ve yasal bir hak olarak evlilik izinine çok nadiren izin verilmediği durumlar olabilmektedir , işçinin usulune göre başvurduğu evlilik izininin gerçek bir gerekçe olmadıkça verilmemesini yargıya taşıma hakkı vardır.

Fakat burada işçinin görevinin ikamesi olması veya vaktiyle alternatif çözümün bulunması gerekmektedir, örneğin bir devlet hastanesinde görev alan tek kalp cerrahı ameliyatı olan bir gün için 4 gün kala evlilik izini başvurusu yaparsa kabul edilmeyebilir ve bu kurumun işleyişini etkileyebilecek bir durum oluştururduğu için konunun yargıya taşınması kişinin aleyhine sonuç verir. Başka bir örnekte ise 150 kişinin çalıştığı bir fabrikada kendi ile aynı görevde 40 kişi çalışan bulunan bir kişinin 50 gün önce yaptığı başvuru açıklamasız reddedilirse işçi mağduriyetten söz edebilir. Burada temel mantık işi icra eden kişinin hayati bir görevi bulunup bulunmadığı ve alternatif bir çözüm yaratılabilecek bir zamanın kuruma yeterli süre önce bildirim yapılarak sağlanıp sağlanmadığıdır.

Bu sebeple kurum , yönetici ve çalışma arkadaşlarınız ile sorun yaşamamak adına çok uzun süre önce Evlilik İzini Dilekçesi vermeniz yerinde olacaktır.

Evlilik İzni Dilekçe Örneği		.............. ÇALIŞILAN KURUM ADI ................ MÜDÜRLÜĞÜNE


	Şirketinizde / Kurumunuzda görev yapmaktayım. .... / ...../ .......... tarihinde evlenecek olduğumu tarafınıza bildirir, .... / ..... / ...... ile ..... / ..... / .......... tarihleri arasında 3 (--ÜÇ--) iş günü ücretli evlilik izini hakkımı kullanmayı talep ederim. Tarafıma gerekli izinin verilmesini ve sicilime ilgili kaydın yapılmasını saygılarım ile arz ederim.


							Tarih : 
			
							İsim Soyisim :

							İmza : 
Scroll to Top