Üniversite Sınav Cevaplarının Yeniden Değerlendirilme Talebi Başvuru Dilekçe Örneği

Üniversite Öğrencilerinin Sınav Cevaplarının yeniden değerlendirilmesi mümkünmüdür ?

Üniversite öğrencilerinin her birinin girdikleri sınavlardaki yanıtlarının kontrol edilmesini talep etme hakları vardır. Bu durum genellikle öğrencinin dersin sorumlu öğretim üyesine sözlü talebi ile işleme konmaktadır ve öğretim üyeleri hiç gocunmadan sınav kağıtlarını yeniden değerlendirme ve kağıdın değerlendirilmesinde yapılan bir insan hatası varmı diye değerlendirme yapmaktadır. Bunun tercih edilmediği çok nadiren gözlemlenir.

Özellikle ders yoğunluğu ve bilimsel araştırmaları çok yoğun seyreden profesor ve doçent seviyesindeki öğretim üyeleri asistanları veya hiyerarşi olarak kendi eğitim biriminde kendisine bağlı görev icra eden Asistan , Okutman veya DR öğretim üyelerinden sınav kağıtlarının değerlendirilmesi konusunda yardım alabilmektedir, hatta birçok hoca sınav kağıtlarını bırakın görmeyi ders kalma geçme durumlarını bile kendileri bilmemekte, yalnızca ders anlatımını yapmakta , sınav ve değerleme süreci başka hocalar tarafından yapılabilmektedir. Akademinin doğal akışında bu durumlar ve aklın alabileceği her çeşit çözüm vardır. Bunlar öğrencinin sınav sonucunda bir umursamama , önem vermeme yada adaletli davranmama olarak değil bilimsel ve akademik bir işbölümü ve yetişen öğretim üyelerinin ders işleyişinin neticesini öğrenci geri dönüşü olarak alırken öğrencilerin hangi konularda zayıf kaldığının canlı olarak görülebilmesidir.

Hatta bir hocamız “Sınav sonuçları yalnızca öğrencinin değil hocanın da notlarını ifade eder” demiştir. Yani sınav başarısı yalnızca öğrencinin değil eğiticinin de başarısını gösteren bir parametredir aynı zamanda.

Konumuza geri dönersek evet öğrenciler sınav sonuçlarının tekrar değerlendirilmesini hatta sınav kağıtlarını görmeyi ve aldığı puanların ve alamadığı puanların kendisine açıklanmasını da talep edebilir ve bu hakları da vardır. Bunun bazen olumsuz sonuçları da olduğu unutulmamalıdır, öğretim üyesi kanaat kullanarak yüksek verdiği puanları tekrar değerleme sürecinde daha düşük puanlara da düşürebilmektedir, ve bu durum çokça yaşanmaktadır. Bu sebeple öğrenciler tam olarak emin olmadıkları , hatta asistanlara yada danışmanlarına danışmadığı durumlarda sınav sonuçlarına pek itiraz etmemelidir, deneyimlerimiz öğrencinin aldığı puan açısından olumsuz sonuçların daha ağır bastığını göstermektedir.

Yinede sınav cevaplarının yeniden değerlendirilmesi hakkı vardır ve kullanılabilmesi için sözlü başvuru kabul edilmez veya dilekçe ile başvurulması istenirse aşağıdaki örnekteki dilekçenin hazırlanarak bölüm başlanlığı , enstitü yada meslek okulu müdürlüğü veya fakülte dekanlığı nın sekreterlik makamına şahsen verilmesi halinde işlem görecektir. Yine siz değerli öğrencilerimize hatırlatmak isteriz ki şahsen yüzyüze çözülebilen herşey akademi içinde daha iyi çözülür , dilekçeler her şeyi daha zor çözer, hocanızın uygun bir zamanında saygılı bir üslup ve nezaket içinde yapacağınız her talep akademisyenler tarafından hoşgörü ile karşılanacaktır. Dilekçe yolunu sona bırakmanızı tekrar hatırlatırız.

Üniversite Sınav Cevaplarının Yeniden Değerlendirilme Talebi Başvuru Dilekçe Örneği

	...................................... Üniversitesi
	...................................... Fakültesi Dekanlığına
	...................................... Bölümü Başkanlığına
	...................................... Enstitü Müdürlüğüne
	...................................... Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne


	Öğrenci No :

	İsim Soyisim : 

	Fakülte : 

	Bölüm : 

	Ders Kodu : 

	Ders Adı : 

	Öğretim Üyesi : 

	Konu Olan Sınav :
		


		Fakültenizin yukarıda belirttiğim bölümünde kayıtlı olan öğrencisiyim. Belirtmiş olduğum ders ile ilgili konu olan sınavımın cevaplarının tekrar değerlendirilmesini talep etmekteyim. Talebim doğrultusunda sınav sonucumun lehimde veya aleyhimde değişebileceğini kabul ve beyan ederim. Sınav kağıtımın ve cevaplarımın tekrar değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunun tarafıma bildirilmesi için gereğini arz ederim.
	 	Tarih :						

İsim Soyisim :					


İmza :						
Scroll to Top