Üniversite Ders Silme Dilekçe Örneği

Ders Silme işlemi nedir ? neden yapılır ?

Ders silme bir üniversite öğrencisinin ders ekleme ve silme dönemi içerisinde kayıtlı olduğu dersleri silmek için yapması gereken işlemdir. Genellikle ilgili fakülte veya bölüm e dilekçe vererek yapılmaktadır ama bazı üniversiteler öğrenci işleri üzerinden de bu işlemleri yapabilmektedir.

Ders ekleme ve silme her eğitim döneminde bir kez açılan bir dönemdir bu dönem genellikle ders başlama haftasından sonra 2. hafta ile sınırlı bir dönemdir ve alınan dersler ile ilgili herhangi bir hata yapan yada daha başka bir ders almak isteyen veya dersi bırakmak isteyen öğrencilerin bu dönemde ders ekleme ve silme yapmaları gerekmektedir.

Genel uygulamalarda değişkenlikler oluyor olsa da silinen dersler öğrencinin ders programından düşer ve eklenen dersler de eklenir, vakti içerisinde yapıldığı için silme işlemi yapılan dersler hiç alınmamış statüde olur ve normal transkript belgeleri içerisinde yer almaz.

Üniversite Ders Silme Dilekçesi nasıl hazırlanmalıdır ?

Ders silme dilekçesi şahsen hazırlanan ve öğrenci ile ilgili bilgilere ek olarak silinmek istenen ders ile ilgili bilgiler de yer alan ve talebin anlaşılır şekilde bildirildiği dilekçeler olarak hazırlanmaktadır, bazı üniversiteler matbu formlar düzenlemekte ve bazı üniversiteler ders ekleme silme gibi işlemleri online sistemler üzerinden yapıyor olsalar da genellikle bu sistemlerde aşılamayan durumlar ortaya çıkar ve elle dilekçe yazılması her öğrenci için bir gereklilik olarak karşımıza gelir.

Üniversite Ders Silme Dilekçe Örneğini aşağıdaki metin kutusundan veya en alt kısımda yazan word yada pdf dosyasını indirerek kişisel bilgileriniz ve eğitim bilgilerinize ve silmek istediğiniz ders bilgilerine göre doldurduktan sonra ıslak imzalı olarak süresi içerisinde öğrenci işleri , bölüm sekreterliği veya dekanlık sekreterliğine şahsen teslim ederek ders silme işleminizi başlatabilirsiniz. Bazı durumlarda danışman onayı için danışmanınıza imzaya götürmeniz de gerekebilmektedir.

Üniversite Ders Silme Dilekçe Örneği

	


	................................. Ünversitesi Rektörlüğüne
	.................................. Fakültesi Dekanlığına
	...................................Bölümü Başkanlığına
	................................... Enstitüsü Müdürlüğüne
	................................... Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne

	
	Öğrenci No:
	
	Fakültesi :
	
	Bölümü : 

	İsim Soyisim :

	Dilekçe Konusu : Ders silme talebi

	Dersi Silme Sebebi : 

	Silinecek Ders bilgileri : 

	Fakülte : 

	Bölüm : 

	Ders Kodu : 

	Ders Tanımı : 

	Öğretim Üyesi : 


	Yukarıda belirttiğim fakülte ve bölümünüzde kayıtlı öğrencinizim. Yukarda belirttiğim gerekçe ile belirttiğim dersi ders programımdan silmeyi talep ediyorum. Talebimin onaylanması ve bu eğitim döneminde sorumlu olduğum dersler arasından ilgili dersin silinmesi için gereğini saygılarımla arz ederim.


Tarih :					

İsim Soyisim : 			

İmza : 				

	
	

Scroll to Top