Şantiye Şefi İstifası Dilekçe Örneği

Şantiye Şefi Nedir?

Şantiye şefi müteahhit adına yapım işinin ruhsat eki projelerinden sorumludur. Aynı zamanda şantiye şefi proje uygunluğunun yanı sıra her türlü tedbiri almaktan da sorumludur. Burada her türlüden kasıt, şantiyede çalışanların başına gelebilecek iş kazası vb. her şeyden sorumlu olduğudur.

2022’de Şantiye Şefi Maaşları Ne Kadar Oldu?

2021 yılı için brüt 5750 TL olan maaşlar; TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları asgari ücreti 2022 yılı için brüt 7.850 TL olarak tespit edildi.

Şantiye Şefinin Görevleri Nelerdir?

1) Şantiye şefi, şantiyesinde çalışan ustaların yetki belgesi sahibi olmasından sorumludur.

2) Yapım aşamasında çevre yapılarda oluşan en ufak hasarın ilgili idareye bildirilmesinden sorumludur.

3) Bir imalat başlamadan en az bir gün önce, o imalatı denetleyecek kişilere bilgi vermekten sorumludur.

Şantiye şefi yukarıdaki maddeleri yerine getirirken yapacağı bilgilendirmeleri sözlü bir şekilde değil belgeli bir şekilde resmiyete dökmelidir. Bu durum aynı zamanda şantiye şefinin kendisini güvenceye almasını sağlamaktadır.

Şantiye Şefi Görevinden Nasıl Ayrılabilir?

Şantiye şefi görevden ayrılmak istemesi halinde, istifasını aynı gün içinde ilgili idareye yazılı bir şekilde, yapı müteahhidine ise elektronik posta ile bildirmesi yeterlidir. Ancak yapı müteahhidinin tebligata elverişli bir elektronik postası yoksa ya da şantiye şefi bunu bilmiyorsa istifa dilekçesi yapı müteahhidine noter aracılığı ile bildirilir.

Şantiye Şefi İstifası Dilekçe Örneği


         ........... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA    ....... ili, ....... ilçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, ....... parselde yapımı devam eden inşaattaki şantiye şefliği görevimden istifa ediyorum.

    Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
 
                    

                           .../.../....                                                             
                             Ad Soyad                        
                          (Şantiye Şefi)
                               İmza


Adres : .................
..........................
      ...... / ......
Tel No :..................
T.C. No:..................
Scroll to Top