Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne yapılacak yazılı başvurular için örnek dilekçedir. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir genel müdürlük olarak faaliyet göstermekte olan UİGM Türkiyede resmi çalışma izini alarak çalışacak kişilerin mevzuata uygun biçimde izin başvuru süreçlerini planlayan ve kamu adına denetleyen kamu kurumudur.

Yabancılar için Çalışma İzini Nedir ?

Türk Vatandaşları ilgili meslek şartlarını taşımaları halinde Türk yurdunda sınırlanamaz şekilde çalışma hakkına sahiptir. Yani bir Türk vatandaşı mesleğin gerektirdiği akademik yada mesleki eğitimi almış ise o mesleği icra etme konusunda özgürdür, mesleği icra etme konusundaki mevzuat şartlarını yerine getirerek ek bir izin almadan mesleğini özgürce icra edebilir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Vatandaşı olmayan herkes çalışma konusunda yabancı kişi statüsündedir. Yabancıların Türkiyede çalışması izine bağlı bir konudur. İzin belgesi almadan çalışan kişiler kaçak çalışan statüsündedir. Kaçak çalışma bir suçtur, kaçak çalışan çalıştırma da daha büyük bir suçtur.

Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmayan kişilerin çalışma hayatına katılmadan önce çalışma izini başvurusu yapmak ve çalışma izini alma yükümlülükleri vardır.

Çalışma İzini Türleri Nelerdir ?

Çalışma izinleri 4 başlık altında toplanmaktadır süreli çalışma izini , süresiz çalışma izini , bağımsız çalışma izini ve Turkuaz Kart olarak belirlenmiştir.

Çalışma izini ile ikamet izini birbirinden tamamen bağımsız konulardır. İkamet izinleri Türk Topraklarında ikamet etmeleri yani barınmalarına izin sağlarken, çalışma izinleri Türk Yurdunda çalışma imkanı sağlayan izinlerdir. Bir kişinin ikamet izini olması çalışma izini olacağı anlamına gelmemektedir.

Süreli çalışma izinleri ilk başvuruda en çok 1 , ilk uzatma başvurusunda en çok 2 ve sonraki uzatma başvurularında en çok 3 yıl olarak tanımlanan süreli ve belirli bir işverende belirli bir görev ile çalışma şartı taşıyan çalışma izinleridir. Süreli çalışma izinleri iş akdi ne sebep ile sonlanır ise sonlansın geçerliliğini kaybeder ve yeniden başvuru yapılması gerekir.

Süresiz çalışma izini toplam 8 yıldan fazla süreli ve düzenli çalışma izini olan , herhangi bir vize ihlali veya herhangi bir kanuna muhalefeti olmayan , herhangi bir adli suç kaydı bulunmayan yabancıların başvuru yapabileceği çalışma izini türüdür. Aynı zamanda uzun dönem ikamet izini olan kişiler de bu izine başvuru yapabilirler.

Bağımsız çalışma izini profesyonel meslek mensubu yabancılara , yüksek eğitimli kişilere , akademisyenlere , bilimsel çalışma yapanlara , teknoloji ve arge çalışanlarına , yüksek katma değer yaratan sanayi yatırımlarına , yüksek istihdam sağlan yatırımları yapan kişilere özel mevzuat hükümleri ile süreli olarak düzenlenmektedir.

Turkuaz Kart ise Avrupa Mavi kartı benzeri bir mevzuat ile yüksek eğitimli ve alanında yüksek fayda sağlayan profesyonellere , sanayi endüstri teknoloji gibi alanlarda yüksek katma değer veya istihdam sağlayan girişimcilere özel mevzuat hükümleri ile sağlanabilen özel statülü bir çalışma izinidir ve Aile üyelerine de çeşitli haklar sunmakta olan en geniş kapsamlı çalışma izini türüdür.

Genel olarak özel durumlar harici tüm yabancı uyruklu kişiler süreli çalışma izinine başvuru yaparak 8 yıllık geçiçi çalışma sürecini tamamladıktan sonraki dönemde diğer izin türlerine başvuru yapabilmetkedir.

Türk yurduna kaçak yollar ile giren kişiler çalışma izini başvurusu yapamazlar. Geçici Sığınma statüsünde bulunan kişilerin çalışma ve ikamet izinleri bulunmamaktadır. Sığınmacı mevzuatına göre hakları ve izinleri bulunur ve bu konuda Göç idaresinden bilgi alabilirler.

Her başvuran çalışma izini alabilirmi ?

Hayır çalışma izini başvuruları ayrı ayrı değerlendirilir ve mevzuata uygun olan başvurular onaylanabilir.

Gayrı resmi yollar ile gelen yabancılar, adli suç kaydı olan kişiler, vize ihlali veya farklı kanunlara muhalefet eden kusurları bulunan kişiler çalışma izini alamazlar.

Geçici Kuruma , Uluslararası Koruma, Geçici İkamet , Uzun süreli ikamet izini bulunan kişiler çalışma izini başvurusu yapabilirler.

Belirli meslek gruplarında yabancıların çalışması veya çalıştırılması da mümkün değildir, mevzuat araştırması yapılarak başvuru yapılması zorunludur.

Çalışma izini için müşavirlik hizmeti alınmalımıdır ?

Mevzuata uygunluk ve hukuki güvence açısından bu gibi konularda baroya kayıtlı bir Avukat tarafından başvuru sürecinizin denetlenmesi ve idare edilmesi son derece faydalı olacaktır.

Yasal yollar ile ülkemize giren yabancılar tüm başvurularını şahsen de yapabilirler, ayrıca bir aracı kişi yada şirketin başvuru yapmasına gerek yoktur. Ayrıca Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğüne yazılı başvurular da şahsen yapılacağından şahsen başvuru yapılması gereklidir.

Tekrar hatırlatmak gerekirse baroya kayıtlı bir Avukattan Hukuki danışmanlık almanız menfaatinizedir.

Sorumlulukların Bilincinde Olmak !

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının devletidir. Yabancılar hoşgörülü , misafirperver , adil ve mert Türk evlatlarının misafirleridir, saygın , dürüst ve yasalara bağlı olarak bulunan tüm misafirler Türk Milletine yakışır biçimde ağırlanırlar.

Sığınmacı olarak gelen kişiler Türkiye Cumhuriyetinin bir ferdi değildir , geçici olarak Türk Milletine sığınan geçici misafirlerdir. Türk Milleti onları geçici olarak misafir edecektir ve ülkelerine geri dönecekleri güne kadar koruyacak ve ihtiyaçlarını imkanlar ölçüsünde karşılayacaktır.

Sığınmacı olarak misafir edilen kişiler kendilerini Türk Milleti ferdi olarak görmemeli ve bu beklentide olmamalıdır. Türk Vatandaşı olmayan herkes yabancıdır ve yabancılara uygun mevzuata göre işlem göreceğinin bilincinde olmalıdır.

Tüm geçici misafirler onlara kucak açan yüce Türk Milletinin hoşgörü , misafirperverlik ve dostane yaklaşımına karşı duyduğu minneti millete , devlete , yasalara ve insanlara karşı saygılı ve sorumluluklarının bilincinde olarak geçici süre koruma altında oldukları bir güven yuvasında olduklarını unutmamalıdırlar.

Türkiye Cumhuriyeti toprağına yasal yada yasal olmayan bir yolla bir şekilde ulaşmış olmak özgürce dilediği işi kurabilme yada işe girip çalışma imkanı vermez bu kesinlikle unutulmamalıdır.

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü Adres ve İletişim Bilgileri

Genel Müdürlük Adresi : Emek Mahallesi Bosna Hersek Caddesi No:29 ÇANKAYA / ANKARA

Telefonu : +90 312 296 60 00

Eposta Adresi :  eizindestek@csgb.gov.tr

Websitesi : https://www.csgb.gov.tr/uigm/

Çalışma İzini Websitesi : http://www.calismaizni.gov.tr/

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne dilekçe nasıl yazılır ?

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü bir kamu kurumudur ve yazılacak dilekçelerin Türkçe olarak yazılması gerekmektedir, Türk dili ve dilbilgisi kurallarına uyun biçimde, Türkçe latin harfleri kullanılarak resmi dilekçe kurallarına uygun dilekçeler işlem görmektedir.

Dilekçeler boş temiz çizgisiz beyaz a4 kağıt üzerine siyah mürekkep ile elyazısı veya yazıcı ile yazılmalıdır. Tüm yabancı dildeki belgelerin noter onaylı Türkçe tercümeleri sunulmalıdır.

18 yaşından küçükler için velileri , kayyım temsilci vasi atananlar için temsilcileri , tüm tüzel kişiler için yetkilileri başvuru yapabilir, bunun dışında temsil yetkisini gösterir belge veya vekaletname ile temsilen başvuru yapılabilir, bu şartlar yerine gelmiyorsa 3. kişiler başvuru yapamazlar.

Hukuki güvenceniz adına Türkiyede baroya kayıtlı bir Avukat tarafından işlemlerinizin yürütülmesi faydalıdır, Türkçe okur yazarlığınız bulunmuyorsa resmi işlemlerde yeminli tercüman nezaretinde işlem yapmanız gerektiğini de unutmayınız.

Dilekçe metin olarak tamamlandıktan sonra ıslak imzalı olarak kuruma şahsen sunulmaktadır.

Aşağıda adresi paylaşılan çalışma izini web sitesi üzerinden de çevrimiçi çalışma izini başvurusu yapılabilmektedir.

Yapılacak başvurularda tüm sorumluluğun başvuru yapan kişide olduğu , tüm mevzuat hükümlerinin bilincinde olduğu kabul edilmektedir bu sebeple başvurunuz ile ilgili tüm konuları araştırmak kendi sorumluluğunuzdadır ve ulaşacağınız neticeler de sizin sorumluluğunuzdadır , başka kimse hiçbir durum ve sonuçtan mesul değildir mesul tutulamaz.

Kuruma yapacağınız başvurunun mevzuata uygun olması ve mevzuata uygun talepler içeriyor olması ve kurumun görev alanında olan konularda başvuru yapıyor olmanız gerekmektedir. Mevzuata uygun olmayan başvurular kabul edilmez, mevzuata uygun olmayan talepler içeren başvurular kabul edilmez, kurumun görev alanının dışındaki konulardaki başvurular da yine kabul edilmemektedir. Mevzuata uygun ve kurumun görevli olduğu konularda yapılan başvurular işleme alınırlar.

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Aşağıda boş şablon örnek bir geçici çalışma izini başvuru dilekçesi yer almaktadır, metin alanı yazılmamıştır siz başvuru konunuza göre dilekçe konusu , dilekçe metni ve ekli belgeleri düzenleyerek ıslak imzalı olarak kuruma şahsen sununuz. Başvuru hakkında yönergeler için metin sonundaki linklere erişerek gerekli incelemeleri yapınız.

Türkçe bilmiyorsanız yeminli tercümandan çeviri ihtiyacınız olduğunu ve Türk barolarına kayıtlı bir avukattan hukuki danışmanlık almanızın gerekli olduğunu lütfen unutmayınız.

Başvuru ile ilgili mevzuatı araştırmanın ve olası tüm sonuçlarda sorumluğun kendinizde olduğunu unutmayınız.

Bu metin dahil internet üzerindeki tüm bilgiler yanlış olabilir , hatalar içerebilir , günümüzdeki mevzuat değişmiş olabilir, bu sebeple güncel mevzuat hükümlerine göre başvuru yapmanın kendi sorumluluğunuzda olduğunu hatırlayınız.
Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne,


Dilekçe Konusu : Geçiçi çalışma izini istemimin sunulmasından ibarettir.
Uyruğu : 
Kendi Ülke Kimlik Numarası : 
İsim Soyisim :
Anne Adı :
Baba Adı : 
Pasaport No : 
Türkiye Yabancı Kimlik No : 
İkamet Adresi  :
İkamet İzini Süresi : 
Telefonu : 
Eposta Adresi : 


	Yukarda izah etmiş olduğum istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.


						Tarih : 
						İsim Soyisim : 
						İmza :

EKLER : 
1- Pasaport Türkçe Tercümesi 
2- Kimlik Türkçe Tercümesi
3- Diploma Türkçe Tercümesi
4- Europass Mesleki Yeterlilik Belgesi Türkçe Tercümesi
5- Sürücü Belgesi Türkçe Tercümesi
5- Türkiye Cumhuriyeti Yabancı Kimlik Kartı Fotokopisi

Çalışma izini başvuruları hakkında TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı web sitesi sayfaları arasında yer alan Nasıl Başvuru Yapılır sayfasını incelemeniz faydalıdır : http://www.calismaizni.gov.tr/calisma-izni-hakkinda/calisma-izni-basvurusu/

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma İzini Websitesi : http://www.calismaizni.gov.tr/

Scroll to Top