Bilgisayar Mühendisleri Odası Dilekçe Örneği

Bilgisayar Mühendisleri Odası Dilekçe Örneği BMO na yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Bilgisayar Mühendisleri Odası Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ne bağlı olarak faaliyet gösteren bir meslek odasıdır ve kamu kurumu statüsündedir. Bilgisayar Mühendisliği mesleğini icra etmekte olan Bilgisayar Mühendislerinin meslek odası olarak faaliyet göstermektedir.

Yalnızca Bilgisayar Mühendisleri değil Bilgisayar , Bilgisayar Bilimleri , Bilgisayar Enformatik , Bilgisayar Sistemleri , Bilgisayar ve Kontrol , Yazılım , Bilişim Sistemleri Mühendisleri de mesleki faaliyetleri ile ilgili Bilgisayar Mühendisleri Odasına kayıt olurlar.

Bilgisayar Mühendisleri Odası Adres ve İletişim Bilgileri

BMO Genel Merkez Adresi : Necatibey Cad. No. 88/7 ÇANKAYA / ANKARA

Telefonu : +90 312 230 31 45

Eposta ADresi : iletisim@bmo.org.tr

websitesi : www.bmo.org.tr

BMO İstanbul İl Temsilciliği Adresi :

Osmanağa Mahallesi Serasker Caddesi No. 35/3 KADIKÖY İSTANBUL

Telefonu : +90 216 469 87 31

BMO İzmir İl Temsilciliği Adresi :

Alsancak Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No. 53/9 Kat: 5 KONAK / İZMİR

Telefonu : +902324844424

BMO Adana İl Temsilciliği Adresi :

Elektronik Mühendisleri Odası Adana Şubesi Güzelyalı Mahallesi 81098 Sokak No. 1/1 ÇUKUROVA / ADANA

BMO Samsun İl Temsilciliği Adresi :

Yenimahalle Mahalle İzmir Caddesi No. 28/9 Kaptanoğlu-Güneş Apartmanı ATAKUM / SAMSUN

Telefonu : +90 532 207 78 57

Bilgisayar Mühendisleri Odasna Dilekçe nasıl yazılır ?

Bilgisayar Mühendisleri Odası Kamu kurumu statüsünde bir meslek örgütüdür bu sebeple yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması tavsiye olunur. Fiziki şartlar ve metin şartları olarak uyulması gereken temel prensipleri kısaca izah etmeye gayret edeceğiz.

Fiziki şartlar dilekçenin yazımındaki fiziki gerekliliklerdir, boş temiz beyaz çizgisiz a4 kağıtların yalnızca bir yüzü kullanılarak dilekçe yazılmalıdır ve siyah kalıcı çabuk kuruyan ve bulaşmayan renk mürekkep kullanılmalıdır. Isı ve nemden etkilenen kağıt veya mürekkep kullanılmamalıdır. Yazı elyazısı veya herhangi bir baskı teknolojisi yada daktilo gibi cihazlar kullanılarak yazılabilir. Yazı mavi yada lacivert renk kalem ile dilekçeyi sunan kişi tarafından imzalanmalıdır. Başkası adına dilekçe sunulabilmesi için temsil yetkisi aranır, 18 yaşından küçükler için velileri , vasi kayyım yada temsilci atanan kişiler için temsilcileri , tüm tüzel kişiler için yetkilileri başvuru yapabilir. Temsilen başvurularda temsil yetkisini gösterir belge dilekçe ile beraber sunulmalıdır.

Metin şartlarına gelindiğinde resmi dilekçe yazımında hitap makamı ve ıslak imza şartı bulunmaktadır. BMO yazılacak dilekçe oda başkanlığı makamına hitaben yazılmalıdır. Dilekçe konusu yazılması tavsiye edilmektedir dilekçe konusu yazılı başvuru sebebinin bir cümle ile ifade edilmesidir. Daha sonra serbest metin bölümü yer alır, burada başvuru sebebi , gerekçe ve dayanaklar , bilgi ve belge atıfları, gerekli detaylar ve en son kısımda da istemlerin sunulması ile dilekçe metni tamamlanır ve ıslak imzalı olarak Odaya şahsen teslim edilir. Bazı dilekçelerin PTT ile iadeli taahhütlü olarak sunulması mümkündür, oda sekreterliğinden veya yazı işlerinden bilgi alarak posta yolu ile dilekçe oluru aldıktan sonra gönderim yapınız.

Yazılacak dilekçenin Türkçe ve Türkçe latin harfleri ile yazılması gerekmektedir, ekli belgelerinde Türkçe olması gerekmektedir, yabancı dilde olan belgelerin Türkçe tercümelerinin sunulması gereklidir.

Bilgisayar Mühendisleri Odası Dilekçe Örneği

Aşağıda BMO meslek mensubu kaydı işlemi için yazılı başvuruyu temsil eden örnek şablon bir dilekçe yer almaktadır, sizde kendi ihtiyacınıza göre bu dilekçeyi düzenleyebilir veya ihtiyacınıza göre bir metin oluşturarak odaya başvuru yapabilirsiniz. Dilekçe yazımı ile ilgili kısa bilgilendirme yukarıda yer almaktadır.
Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanlığına


Dilekçe Konusu : Oda kayıt başvurumun sunulmasından ibarettir.	................. Üniversitesi ......................... Fakültesi ........................... Bölümünden .............. tarihinde mezun oldum. Mezuniyetimi tescil eden .................... numaları diploma fotokopisi dilekçe ekinde tarafınıza sunulmuştur.

	TMMOB ve sair mevzuatı gereği .................................................. eğitimi alan kişilerin odanıza bağlı olarak mesleki faaliyetleri icra etmeleri gerekmektedir, iş bu sebep ile kurumuza yazılı müracat etme zaruretim hasıl olmuştur.

	Mesleğimi uzaktan çalışma yöntemi ile sürdürmekte olduğumdan ikamet adresimin aynı zamanda mesleki faaliyet adresim olacağını bilgilerinize sunarım. Oda kaydı için gerekli bilgiler aşağıda başlıklar halinde bilgilerinize sunulmuştur.

	İsim Soyisim : 
	TC Kimlik Numarası : 
	Anne Adı : 
	Baba Adı :
	Doğum Yeri : 
	Doğum Tarihi :
	Nüfusa Kayıtlı İl / İlçe : 
	Üniversite : 
	Fakülte : 
	Bölüm : 
	Mezuniyet Tarihi : 
	Diploma No : 


	Oda kaydımın yapılmasını ve oda kaydımı gösterir resmi belgenin tarafıma sunulması için gereğini saygılarım ile arz ederim.


							Tarih :
							
							İsim Soyisim : 
			
							İmza :

EKLER :
1-Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi
2-Lisans Diploma Fotokopisi 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Web Sitesi :

Scroll to Top