Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

Tutuklama Nedir? Tutukluluğa İtiraz Nedir?

Tutuklama; Ceza Muhakemesi Kanununda kuvvetli suç şüphesi bulunan kişi bakımından, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında mahkeme tarafından uygulanan geçici bir koruma tedbiridir. Burada amaçlanan, delillerin korunması ve şüphelinin kaçmasının önüne geçilmesidir.

Adli Kontrol Kararı

Kimi durumlarda yetkili hakim, şüpheli veya sanıklar hakkında tutuklama kararı yerine adli kontrol kararı da verebilmektedir. Tutuklama kararı yerine adli kontrol kararı verilmesiyle yargılama sürecinin hızlanması muhtemeldir. Böylelikle daha sağlıklı bir şekilde ilerleyecek olması gündeme geliyorsa eğer, hakimin tutuklama kararı yerine adli kontrol kararı vermesi mümkün olmaktadır. Diğer taraftan bu kararın tamamen hakimin görev ve yetki alanında yer aldığı unutulmamalıdır.

Tutuklama Kararına Kimler İtiraz Edebilir?

İlk olarak tutuklama kararına itiraz hakkı, hakkında tutuklama kararı verilen kişiye yani şüpheliye aittir. İkincil olarak itirazda bulunma hakkı, şüphelinin yasal temsilcisi veya varsa eşine de tanınmıştır. Kişilerin itirazlarını belirlenen yasal süre içerisinde yapmaları önem arz etmektedir.

Tutuklamaya Kim Karar Verir?

Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimliği tarafından karar verilir. Kovuşturma evresinde ise sanığın tutuklanmasına savcılığın talebi üzerine veya re’sen mahkemece karar verilir. Tutuklama isteminde, şüpheli ve/veya sanık hakkında mutlaka tutuklama kararının alınması için gerekçeler gösterilmelidir.

Tutuklama Kararına İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Tutuklamaya itiraz veya tutuklama talebinin reddi kararlarına karşı itiraz için kanun yoluna başvurulabilir.  Kararın öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde tutuklama kararına itiraz kanun yoluna başvuru yapılabilir.

Tutuklama Kararına İtiraz Nasıl Edilir?

Tutuklama kararına itiraz; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa maddeleri ile belirlenen ve davada sanık veya şüpheli olarak görülen kişiye tanınan en önemli haklar arasında yer almaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre tutuklamaya itiraz etme süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. Bu durumda şüpheli olarak tutuklanan kişinin yasal temsilcisi veya eşi dahi söz konusu karara itiraz edebilme hakkına sahiptir.

Sulh ceza hakimliği tarafından verilen tutuklama kararları yine bu mahkeme tarafından değerlendirmeye alınırken, asliye ceza hakimliği tarafından verilen kararlar ise ağır ceza mahkemesi tarafından incelenmektedir. Asliye ceza mahkemesinde yargılama dahilinde tutuklama süresi en fazla 1 yıl olmaktadır. Tutuklama kararının verilebilmesi için sanık veya şüpheli hakkında suçu işlediğine dair makul bir şüphe bulunmalıdır.

Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Tutukluluğa itiraz dilekçesi yazılırken dilekçenin ortalama uzunlukta olmasına dikkat edilmeli. Akıcı ve kronolojik bir biçimde somut olaylara değinilmeli. Ayrıca deliller açık şekilde gösterilmelidir.  Daha sonradan ortaya çıkan deliller özellikle vurgulanmalıdır.

Aşağıdaki dilekçe örneğini ister word formatında ister el yazınızla kendi bilgilerinize göre doldurduktan sonra ilgili birime teslim ediniz. Dilekçenize ilişkin zihninizde soru işaretleri var ise herhangi bir avukattan da yardım alabilirsiniz.

Tutukluluk İtiraz Dilekçesi Nereye Teslim Edilir?

Tutuklamaya itiraz dilekçesi Sulh Ceza Hakimliğine verilmektedir. Tutukluluğa İtiraz, tutuklama kararını veren Sulh Ceza Hakimliğine yapılır. Tutuklama kararı kovuşturma aşamasında davanın görülmekte olduğu mahkeme tarafından verilmiş ise itiraz da yine aynı mahkemeye yapılır.

Tutukluluğa İtiraz Dilekçe Örneği

            ....... Sulh Ceza Hakimliğine
               Gönderilmek Üzere
            ....... Sulh Ceza Hakimliğine


Sorgu No        : .../20..-20..
Soruşturma No      : .../20..-20..
Tutukluluğa İtiraz Eden : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
Adres          :
Suç           : 
Talep Konusu      : ..... Sulh Ceza Hakimliğinin .../.../20.. tarih ve ..../20.. Sorgu sayılı kararı ile verilen tutuklama kararına itiraz.
İtiraz Nedenleri    :
Tutuklama ancak kanunda belirtilen koşullar mevcutsa zorunluluk durumunda başvurulabilecek bir tedbirdir. Tutuklama önleyici bir tedbir olup ceza amacı taşımamalıdır. Somut olayda toplanacak veya karartılacak delil bulunmamaktadır. Ancak, yasal şartlar gerçekleşmeden tutuklanmış olmam ceza amacına yöneliktir. ..... Sulh Ceza Hakimliğince verilen …/2019 Sorgu sayılı karar kanuna aykırıdır. İfadelerim ve dosyada mevcut deliller dikkate alındığında, üzerime atılı bulunan ..... suçunun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. 
(Bu bölümde hangi şartlar altında tutuklandığınızı, tutuklamanın neden kanuni olmadığını, ailevi durumlarınız varsa bunları, neden serbest olarak yargılanmanız gerektiğini açıklayınız)
Tutuklanmam nedeniyle işlerim aksamıştır. İşimi takip edecek kimsem yoktur. İşimin aksaması sonucunda hem kendim hem de ailem mağdur olmuştur.
Tutuklanması için 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 100. maddesinde öngörülen şartlar oluşmamıştır. Söz konusu eylemin tarafımdan gerçekleştirildiğine ilişkin ‘kuvvetli bir şüphe’ bulunmamaktadır.
Sabit ikametgâh sahibiyim. Adresimi ifademde mahkemeye ve savcılığa verdim. Kaçma ve delil karartma ihtimalim bulunmamaktadır. Daha önce hiçbir sabıkam bulunmamaktadır.
Hukuki nedenler     : Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. ve diğer maddelerine ilişkin mevzuat.
Netice ve Talep     : Yukarıda açıklanan nedenlerle, hakkımda verilen haksız tutuklama kararının kaldırılarak bihakkın tahliyeme, bunun mümkün olmaması halinde kefaletle tahliyeme karar verilmesini arz ve talep ederim. .../.../20..-20..

                         (İtiraz eden) Ad Soyad
                              İmza
Scroll to Top