Türkiye İş Kurumu İşkur Dilekçe Örneği

Türkiye İş Kurumu İşkur Dilekçe Örneği İşkur’a yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği olarak paylaşılmıştır. Tarihi 1946 yılında faaliyete geçen İş ve İşçi Bulma Kurumuna dayanan Türkiye İş Kurumu günümüzde iş gücünün açık kapısı olarak hizmetlerine devam etmektedir. Türkiyede faaliyet gösteren tüm işletmeler İşkur üzerinden iş arayışında olan kişilere erişebilir ve aynı zamanda iş arayan kişiler de uygun pozisyonları inceleyerek iş başvurularında bulunabilir. İşkur teknoloji imkanlarını da son derece etkin şekilde kullanarak iş ve çalışanın buluştuğu bir köprü vazifesi görerek çalışan üreten Türkiye için görevini sürdürmektedir.

Paylaşılan işkur örnek dilekçesi metin word ve pdf dosya türlerinde yazının ilerleyen bölümlerinde mevcuttur.

Türkiye İş Kurumu İşkur İl Müdürlükleri vasıtası ile her ilin ekonomik yapısına uygun işler ve çalışanlar bulunması konusunda yerelleşme adımları da atmış olup sanayi yoğun bölgelerde farklı çözümler sunarken tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde ihtiyaçlara göre iş ve çalışan bulunabilmesi için akılcı çözümler de sunabilmektedir.

Türkiye İş Kurumu İşkur tarafından çok çeşitli hizmetler sunulmaktadır ve bu hizmetlerin bir kısmı kurumlara yani işletmelere yönetlikken bir kısmı da çalışanlara yöneliktir genel olarak İşkur tarafından sunulan hizmetlet incelendiğinde;

 • Kısa çalışma ödeneği
 • Çalışan adayları için iş arama ve iş bulma
 • İşsizlik Sigortası
 • Alo 170
 • Bilgi Edinme
 • Kamu Memur Alımı duyuruları
 • Kurum dışı kamu işçi alımı ilanları
 • İşbaşı eğitim programları
 • Mesleki eğitim kursları
 • Toplum yararına programlar
 • Engelli Hibe Desteği
 • Enegelli İstijdamı
 • Teşvikler
 • İstatistik bilgilerine erişim
 • Yurtdışı istihdam imkanları
 • Türk Meslek Terimleri sözlüğü
 • İş Klüpleri

en yaygın olarak sunulan hizmetler arasında yer almaktadır.

Türkiye İş Kurumu İşkur Adres ve İletişim Bilgileri

İşkur Merkez Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:42 Yenimahalle / ANKARA

Telefonu : +90 312 216 30 00

Faks Numarası : +90 312 435 29 27

Web Sitesi : https://www.iskur.gov.tr/

İşkur Eşube : https://esube.iskur.gov.tr/

İşkura dilekçe nasıl yazılır ?

Türkiye İş Kurumu İşkur bir kamu kurumudur ve yazılacak dilekçenin resmi dilekçe yazımı kurallarına , Türk dili ve dilbilgisi kurallarına uygun biçimde Türkçe olarak yazılması gerekmektedir.

Ayrıca yazılacak dilekçenin Türkiye İş Kurumu İşkur görevleri ile alakalı konularda yazılması gerekmektedir, İşkur görev ve sorumlulukları ile alakalı olmayan konularda yazılan dilekçeler ile ilgili işlem yapma yetkisi bulunmamaktadır.

Dilekçe yazımı esnasında kurum genel müdürlüğüne hitaben yazılan dilekçeler ” Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne” hitabı ile yazılmalıdır, bir il müdürlüğüne yazılacak dilekçeler ise ilgili il müdürlüğü makamına hitaben yazılmalıdır, örneğin ” Türkiye İş Kurumu ……………… İl Müdürlüğüne” il müdürlüklerine hitaben yazılan dilekçeler için makul bir hitap makamıdır.

Sonraki bilgi ise dilekçe konusudur, burada dilekçenizi hangi maksat ile yani hangi talebinizi sunmak için sunuyorsanız bunu bir cümle ile ifade etmeniz gerekmektedir. “…………… konusundaki istemimin sunulmasından ibarettir” gibi bir ifade dilekçe konusu olarak yeterlidir. Burada amaç dilekçenizin tamamen okunup düşünülmeden hangi konuda bir istem sunduğunun anlaşılabilmesidir. Yani talebinizi bir cümle ile ifade etmeniz beklenmektedir.

Sonraki kısım ise metin kısmıdır burada anlam bütünlüğü ve bir konu akışı olacak biçimde dilekçeniz ile ilgil açıklamaları , sunmanız gereken bilgileri , varsa gerekçelerinizi ve istemlerinizi paragraflar halinde yazmanız beklenmektedir.

Dilekçe sonunda ise kişisel bilgileriniz tarih ve ıslak imzanız ile tamamlayarak kuruma şahsen teslim etmeniz gerekmekedir. Kamu kurumları yalnız dilekçe sahiplerinin şahsen sundukları dilekçeleri kabul ederler, başkası adına başvuru yapma aşağıdaki şart ve koşullara bağlıdır.

Bir kişi velisi olduğu 18 yaşından küçük evlatları için başvuru yapabilir, vasi ataması yapılmış , kayyım atanmış , kısıtlama kararı olan veya kanuni temsilci atanmış kişiler için yalnızca kanuni temsilcileri başvuru yapabilirler. Tüm kurum ve tüzel kişilikler için de yalnızca kanuni temsilcileri başvuru yapabilirler. Bu durumlar dışındaki tüm başvurular için noter vekaletnamesi gerekmektedir.

Türkiye İş Kurumu İşkur Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek boş şablon bir Türkiye İş Kurumu İşkur Dilekçe Örneği yer almaktadır, Hitap makamı , dilekçe konusu , açıklamalar , bilgiler , gerekçeler ve istemler , kişisel bilgiler bölümlerini usulüne uygun biçimde düzenleyerek kuruma sununuz.
		TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

		TÜRKİYE İŞ KURUMU ....................... İL MÜDÜRLÜĞÜNE


DİLEKÇE KONUSU : ............................................................................................................................................DİLEKÇE AÇIKLAMALARINI PARAGRAF OLARAK YAZINIZ..............................................SUNULMASI GEREKEN DETAY BİLGİLERİ PARAGRAF OLARAK YAZINIZ......................GEREKÇELERİNİZ VARSA İZAH EDİNİZ..................................................İSTEMLERİNİZİN TAMAMINI AÇIK VE ANLAŞILIR BİÇİMDE YAZINIZ............

	Yukarıda arz ve izah ettiğim istemlerim hakkında gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.
İsim Soyisim :
TC Kimlik No:
Baba Adı : 
Anne Adı :
Doğum Yeri : 
Doğum Tarihi : 
İkamet Adresi :
Cep Telefonu :
Eposta Adresi :

								Tarih : 
								İsim Soyisim :
								İmza : 


EKLER : ...........................EKLİ BELGELERİ LİSTELEYİNİZ.

Türkiye İş Kurumu İşkur tarafından Edevlet üzerinden sunulmakta olan hizmetlere erişim sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/turkiye-is-kurumu-iskur

İşkur tarafından Eşube yada Edevlet üzerinden topluma sunulmakta olan hizmetler için ayrıca yazılı olarak dilekçe ile müracat edilmesine gerek yoktur, aşağıdaki hizmetlere online hizmet kanalları olan İşkur Eşube ve İşkur Edevlet hizmetleri üzerinden erişim yapabilirsiniz.

 • Geçici İşgücü Desteği Başvuru işlemi
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden Evrak Doğrulama
 • Engelli Hibe Destekleri başvuru işlemi
 • İşsizlik Ödeneği Başvuru işlemi /İş Kaybı Tazminatı Başvuru işlemi
 • İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı ve Kısa Çalışma Ödeneği Sorgulama işlemi
 • İş ve Meslek Danışmanı Randevu Başvurusu
 • Toplum Yararına Programların sorgulanması ve başvuru işlemi
 • Kurs/Program İlanları inceleme ve Ön Başvuru yapma
 • Türk Meslek Terimleri Sözlüğü
 • Kayıt Belgesi Başvurusu ve İşe Yerleştirme Hizmetlerine erişim
 • İş Başvurusu Sorgulama işlemi
 • İŞKUR Kayıt Belgesi başvurusu
 • İş İlanları ve Başvuru hizmeti
 • Kişi profiline uygun iş arama
 • Kimlik Doğrulama Hizmeti
 • İş Arayanlar için üyelik kaydı
 • Kısa Çalışma Ödeneği için Başvuru

Scroll to Top