Türkiye İhracatçılar Meclisi Dilekçe Örneği

Türkiye İhracatçılar Meclisi Dilekçe Örneği Türkiye İhracatçılar Meclisine yazılı müracatlarınız için dilekçe örneği dir. Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiyede yerleşik yani Türkiyede faaliyet göstermekte olan her çeşit mamulü ihraç eden işletmelerin bağlı bulundukları kamu kurumu statüsündeki meslek örgütleri arasında yer almaktadır.

Sektörlerine göre ihracatçılar birlikleri ve bu birliklerin çatı kurumu olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi görev yapmaktadır. Temel görevi İhracatçı kuruluşların kamu ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve uluslararası alanda ihracatımızın desteklenerek büyümesidir.

Kuruluşu Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürkün imzasını taşıyan bir kararname ile olmuş olan kurum hızla gelişerek ülkemizin refahını artırmak için çabalayan işletmelerin de destek vermesi ile günümüzde dünyanın önde gelen İhracatçılar meclisleri arasında yer almaktadır.

Dünyada ile entegre ve her çeşit ürününü dünyanın her noktasına ihraç edebilecek sanayi , endüstri ve imalat becerisine fazlası ile sahip olan Türk müteşebbisinin tuğlaları ile örmüş olduğu meclis dünyada uluslararası ticaretin çatı kuruluşları arasında kabul edilen International Trade Center ‘a üyedir ve ülkemizin ihracatını son derece başarılı biçimde burada da temsil etmektedir.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin temel sloganı ise Güçlü Altyapı , Güçlü İnsan Kaynağı , Güçlü İhracat , Güçlü Ekonomi ve Güçlü Türkiyedir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Adres ve İletişim Bilgileri

Türkiye İhracatçılar Meclisi Adresi : Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi Numara 3 Dış Ticaret Kompleksi Yerleşkesi B Blok Kat : 9 34197 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL

Telefonu : +902124540490 +902124540491

Faks Numarası : +902124540413 +902124540483

Eposta Adresi : tim@tim.org.tr

Kayıtlı Eposta Adresi : turkiyeihracatcilarmeclisi@hs01.kep.tr

Web Sitesi : https://tim.org.tr/

Harita Konumu Linki : https://www.google.com/maps/place/Turkey+Exporters+Assembly+-+TIM/@40.9992711,28.818552,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14caa48300ca389f:0xcf45fb1cb85678e8!8m2!3d40.9992311!4d28.8206654

Online İşlemler Sayfası : https://online.tim.org.tr/login

TİM Sektör Konseyleri ve Birlikleri

Türkiye İhracatı çok farklı sektörler tarafından yapılmaktadır ve her sektörün kendine göre mevzuatı , kendine göre gereklilikleri ve kendine göre çalışma biçimleri vardır, bu sebeple ihracat sektörlerinin meselelerinin değerlendirilmesi ve temsil edilmesi için her sektör başlığı için konseyler kurulmuştur ve her konseyin başkanlık makamı ve yönetimi bulunmaktadır.

TİM Sektör Konseyleri aşağıdaki gibidir;

 • Yaş Meyve Sebze
 • Süs bitkileri ve mamülleri
 • Tütün
 • Mücevher
 • Savunma ve Havacılık
 • Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri
 • Madencilik
 • Kuru meyve ve mamülleri
 • Hizmet
 • Hububat Bakliyat Yağlı tohumlar ve mamülleri
 • Demir ve Demir Dışı Metaller
 • Su ürünleri ve hayvansal mamuller
 • Çimento , Cam , Seramik ve Toprak Ürünleri
 • Halı
 • İklimlendirme Sanayi
 • Meyve Sebze Mamulleri
 • Otomotiv Endüstrisi
 • Elektrik Elektronik
 • Fındık ve Mamulleri
 • Zeytin ve Zeytinyağı
 • Deri ve Deri Mamülleri
 • Gemi Yat ve Hizmetleri
 • Hazırgiyim ve Konfeksyon
 • Tekstil ve Hammaddeleri
 • Makine ve Aksamları
 • Çelik

TİM Bünyesinde bölgesel ihracatçı birlikleri de faaliyet göstermektedir, bu birlikler coğrafi bölgelere göre ihracatçı şirketleri temsil etmektedir. Birliklerin web sitelerine ulaşmak için https://tim.org.tr/tr/hakkimizda-birliklerimiz sayfasını ziyaret ediniz.

 • Akdeniz İhracatçı Birlikleri
 • Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği
 • Denizli İhracatçılar Birliği
 • Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği
 • Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği
 • Ege İhracatçı Birlikleri
 • Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri
 • Hizmet İhracatçıları Birliği
 • İstanbul İhracatçı Birlikleri
 • İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri
 • İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
 • Karadeniz İhracatçı Birlikleri
 • Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri
 • Uludağ İhracatçı Birlikleri

Türkiye İhracatçılar Meclisine dilekçe nasıl yazılır ?

Türkiye İhracatçılar Meclisi kamu yararına faaliyet gösteren meslek örgütü olarak mevzuatta yer almaktadır bu sebeple yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kaleme alınması gerekmektedir.

Öncelikle TİM’e sunulacak dilekçelerin Türkiye İhracatçılar Meclisi görev alanına giren konularda sunulması gerekmektedir, TİM Bir çatı kuruluşudur ve genel ihracat ve birlik mevzuatı ile ilgili müracatlar aslında TİM e değil bağlı bulunulan meslek birliğine yapılmalıdır, TİM’e yalnızca Türkiye İhracatçılar Meclisi yetkisi ve görev alanındaki konularda yazılı müracatta bulunulmalıdır.

Genel olarak ilk danışacağınız noktalar Gümrük Müşaviriniz, Mali Müşaviriniz, sonra sırası ile meslek birlikleriniz, ihracatçı birliklerinizdir, bu noktalar size başvuru konunuz ile ilgili sağlıklı yönlendirme yapacaktır. Çoğu başvurunuz ihracatçı birlikleri ve Ticaret Bakanlığı tarafında olacaktır.

TİM’e yapacağınız başvuruların yalnızca TİM görev konusu ile alakalı olmasına özen gösteriniz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Dilekçe Örneği kaleme alınırken yukarıda da bahsettiğimiz gibi resmi dilekçe yazımı kurallarına uyumlu bir dilekçe sunmanız gerektiğini hatırlatırız. Dilekçenizin Türkçe olması ve dilbilgisi kurallarına uygun biçimde yazılmış olması gerekmektedir. Yabancı dilde olan tüm ek belgelerin Türkçe tercümelerinin de eklenmesi gerekmektedir.

Dİlekçe yazımına ilk başta hitap makamı ile başlanmalıdır, TİM başkanlık makamına sunulacak dilekçeler “Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığına” hitabı ile başlayabilir.

TİM Bünyesindeki bir idari birime , bir konsey makamına veya bir birliğe sunulacak dilekçeler bu idari birime hitaben yazılmalıdır.

Doğru hitap makamının belirlenmesinden ve en üste ortalanmış olarak yazılmasından sonra dilekçe konusu yazılması tavsiye edilmektedir, dilekçe konusu dilekçe ile sunulan ana isteminizin bir cümle ile özetlenmiş biçimde ifade edilmesidir. Örneğin “……………………….. konusundaki istemimizin sunulmasından ibarettir” uygun bir dilekçe konusudur.

Daha sonraki kısımlar dilekçe metin kısmıdır, burada anlamlı kısa anlaşılır ve net ifadeler ile kaleme alınmış paragraflar olarak dilekçe açıklamaları , talep ile ilgili detay bilgileri , gerekçeler ve istemler konuları ele alınmalıdır.

Yani dilekçe genel açıklama ve tanımlar, sunulması gereken bilgiler, istemler için gerekçelerinizin izahı ve istemleriniz sıralaması ile yazılmış paragraf metinlerinden oluşmaktadır.

Dilekçe sonunda yazılı başvuru yapan kişi yada tüzel kişiliğin tanımlanması , adres ve iletişim bilgilerinin sunulması ile dilekçe tamamlanmış olur. Tarih ve ıslak imza yada kurum kaşesi ve imzası ile hazırlanan dilekçe kuruma şahsen teslim edilerek yazılı başvuru işleme konulur.

Bir gerçek kişi yani bireysel başvuru yalnızca şahsen yapılabilir, başka biri adına başvuru yapılması çeşitli şartlara bağlıdır, kısaca izah etmek gerekirse;

18 yaşını doldurmamış kişiler adına velileri , kısıtlama kararı bulunan vasi kayyım yada kanuni temsilci atanmış kişiler adına kanuni temsilcilieri , her çeşit işletme kurum yada tüzel kişilik için imza yetkilisi yani temsilcisi başvuru yapabilir. Bunu dışında başka biri adına başvuru yapılabilmesi için vekaletname düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Dilekçe Örneği

Aşağıdaki şablon dilekçeyi kendi ihtiyacınıza göre düzenleyeceğiniz dilekçe için dilekçe örneği olması için paylaşıyoruz. Metnin altında word ve pdf dosya türü olarak paylaşılmıştır.
		TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ BAŞKANLIĞINADİLEKÇE KONUSU : (......DİLEKÇE KONUSU YANİ DİLEKÇE İLE SUNULAN İSTEMİN BİR CÜMLE İLE ÖZET OLARAK İFADE EDİLMESİ.....)(.....DİLEKÇE AÇIKLAMALARI VE TANIMLAMALAR.....)


(.....DİLEKÇE DETAY BİLGİLERİ .....)


(.....DİLEKÇE İLE SUNULAN İSTEMLER İLE İLGİLİ GEREKÇELER VE İZAH.....)


(.....DİLEKÇE İLE SUNULAN İSTEMLERİN SUNULMASI.....)


	Yukarıda arz ve izah ettiğimiz konular ile ilgili gereğini saygılarımız ile arz ederiz.

Ünvan : 
Merkez Adresi : 
Vergi Dairesi : 
Vergi Numarası : 
Telefon : 
Eposta Adresi :


					Tarih :

					Ünvan : 
		
					Kaşe İmza : EKLER : 
Vergi Levhası
Faaliyet Belgesi
İmza Sirküleri
Kuruluş Gazetesi
...................
....................

					

Edevlet Üzerinden sunulmakta olan Türkiye İhracatçılar Meclisi hizmetlerine erişim linki : https://www.turkiye.gov.tr/turkiye-ihracatcilar-meclisi

Scroll to Top