Barolar Birliği Dilekçe Örneği

Barolar Birliği Dilekçe Örneği Türkiye Barolar Birliğine yapılacak yazılı başvurular için hazırlanmış bir dilekçe örneği dir. Türkiye Barolar Birliği Türkiyenin her ilinde bir yada birden çok bulunan baroların çatı meslek örgütüdür. Kamu kurumu vasfında bir meslek örgütü olan barolar Türkiyedeki Adalet sisteminin en önemli değerlerinden biridir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bağımsız avukatlar kişi ve kurumlara hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunarlar ve Avukatların bağlı olduğu meslek örgütü barolardır. Türkiye Barolar Birliği ise illerde faaliyet gösteren baroların bağlı oldukları üst kurum olarak faaliyet göstermektedir.

Avukatlığın tarihi modern hukuk sistemi kadar eskidir ülkemizde Avukatlığın bir meslek örgütü çatısında toplanması ise 1969 yılında kabul edilen Avukatlık Kanununa dayanmaktadır.

Türkiye Barolar Birliğinin temel görevleri;

Baroları ve genel avukatlık işlerini ilgilen konularda baroların görüşlerini alarak çoğunluğun uygun gördüğü düşünce ve görüşü temsil etmek. Avukatlık mesleğinin gelişimini , mesleğin ahlak düzen ve geleneklerini korumak , Baro mensuplarının mesleki bağlarını kuvvetlendirmek , İl barolarını kuruluş işlemlerinin sağlanması , Tüm baroların Adalet Bakanlığı , Yargı ve Yasama makamları ile iletişiminde köprü olmak , Mahkeme içtihat yönetmelik ve kararlarının sistemli şekilde toplanarak yayınlanmasına yardımcı olmak, Avukatlık mesleği mensuplarının bilimsel ve mesleki gelişimlerini teşvik edecek konularda faaliyet göstermek , Uyulması gereken zorunlu meslek kurallarını belirlemek tavsiye etmek ve uygulanmasını denetlemek, Evrensel hukuk normlarına göre Avukatların Savunmanın temsilcisi ve koruyucusu görevini üstlendiği bilincinin yerleştirilmesi, Uluslararası hukuk normlarına uyumlu biçimde hukuğumuzun gelişmesine destek olmak , Savunma hakkına ulaşamayan mağdurların hukuki haklarının korunmasında çatı meslek örgütü olmak.

Türkiye Barolar Birliği Adres ve İletişim Bilgileri

Türkiye Barolar Birliği Merkez Adresi : Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Av. Özdemir Özok Sokak No:8 06520 Balgat – ANKARA

Telefonu : +90 312 292 59 00

Çağrı Merkezi : +903122925999

Fax : +903122863100

Eposta : barobirlik@barobirlik.org.tr

Barolar Birliği Web Sitesi : https://www.barobirlik.org.tr/

Türkiye Barolar Birliğine dilekçe nasıl yazılmalıdır ?

Herşeyden önce Türkiye Barolar Birliğine dilekçe ile başvuru yapılırken konunun Barolar Birliği vazifesi konularda olması gerekmektedir, yani barolar birliğinin görev alanının dışındaki konularda barolar birliğine başvuru yapılması makul değildir, bir İl barosuna yapılması gereken başvuruların ilgili il barosuna yapılması doğrudur. Barolar Birliği tüm il barolarının üst meslek örgütü olarak değerlendirilmelidir. Yapılacak başvuru Barolar Birliği görevleri ve yetkileri dahilinde olan konularda olmalıdır.

Türkiye Barolar Birliği kamu kurumu statüsünde bir meslek örgütüdür ve bu sebeple kamu kurumlarına dilekçe yazımında dikkat edildiği biçimde yani resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun dilekçeler yazılması gereklidir, kısaca bahsetmek gerekirse ,

Dilekçe yazımına hitap makamı ile başlanır bu dilekçenin sunulduğu kurumun tam ünvanı anlamına gelmektedir, Türkiye Barolar Birliğine yazılı başvurularda dilekçenin Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına olarak yazılması makuldür.

Baronun herhangi bir idari birimine dilekçe yazılıyor ise dilekçenin ilgili makama sunulması gerekmektedir, yani dilekçe başkanlık makamına değilde bir müdürlük makamına yazılıyorsa ilgili müdürlüğün tam ünvanının yazılması gerekmektedir.

Örneğin ruhsatname işlemleri ile ilgil bir müracat yapılıyorsa çok yüksek ihtimal ile başvuru Ruhsat Kimlik ve Sicil İşlemleri Müdürlüğü tarafından işleme alınacağından başvurunun bu makama yapılması makuldür, hatta bu makama hitaben yazılan dilekçeler ilgili makama daha kolay ve çabuk ulaşır, bu durumda hitap makamı olarak ” Türkiye Barolar Birliği Ruhsat Kimlik ve Sicil İşlemleri Müdürlüğüne” kullanılması son derece makuldür.

Hitap makamı belirlendikten ve yazıldıktan sonra dilekçe konusu başlığı karşımıza gelmektedir, dilekçe konusu dilekçe ile sunulan istemin bir cümle ile özetlenmesi anlamına gelmektedir. Bu bilgi dilekçe başlığı gibi düşünülmelidir ve sadece dilekçe konusunu okuyan bir yetkilinin dilekçenin hangi maksat ile sunulduğunu net biçimde anlayabilmesi değerlendirilerek dilekçe konusu belirlenmelidir.

Daha sonraki kısım dilekçenin metin kısmıdır, burada paragraflar halinde dilekçe ile ilgili açıklamalar , sunulması gereken bilgiler ve detaylar , istem ile ilgili gerekçeler ve istemler makul anlaşılır ve anlam bütünlüğü olan paragraflar biçiminde kaleme alınır. Burada maksadınız önce açıklamak , bilgiler sunmak , gerekçeleri izah etmek ve istemlerinizi sunmak olarak düşünülmelidir. Paragraflar çok uzun olmayan net anlaşılır cümleler ile ifade edilmelidir ve dilekçenin bir akış ile istemi tanımlayan ve sunan bir belge olduğu unutulmamalıdır.

Dilekçenin son kısmında tarih kişisel bilgiler ve imza yer alır. Dilekçe istemini sunan kişi tarafından yazılır ve imzalanır ve kuruma kendisi tarafından sunulur.

Şahsen dilekçe ile müracat dışında başkası namına müracat etme de sözkonusudur fakat bunun belirli kuralları vardır. Kısaca bahsetmek gerekirse 18 yaşından küçükler için velileri , kısıtlanma kararı olanlar ve vasi kayyım veya kanuni temsilci ataması yapılmış olan kişiler için kanuni temsilcileri , tüm kurum ve tüzel kişilikler için kanuni temsilcileri başvuru yapabilmektedir. Bu durumlar dışında başkası adına başvuru yapılabilmesi için noter vekaletnamesi düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Türkiye Barolar Birliği Dilekçe Örneği

Aşağıda Türkiye Barolar Birliği dilekçe örneği yer almaktadır. Dilekçe boş bir şablon dilekçedir, öncelikle hitap makamı olarak Barolar Birliği Başkanlık makamı yada hangi müdürlüğe düzenleneceği netleştirilerek doğru hitap makamını yazarak diğer örnek makamı siliniz.

Daha sonra dilekçe konusu , dilekçe açıklamaları , bilgiler , gerekçeler ve istemlerinizi paragraflar olarak kaleme alınız, tarih kişisel bilgiler ve ıslak imzalı olarak dilekçe yazımını tamamlayınız ve kuruma şahsen sununuz.

Belirli dilekçeler PTT ile iadeli taahhütlü , belirli dilekçeler ise elektronik imzalı olarak da kabul edilebilmektedir, başvuru konunuza göre Barolar Birliğine danışarak hangi yöntem ile dilekçe gönderimi yapabileceğinizi netleştirerek ilgili yöntem ile dilekçenizi sununuz.
		TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

		TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
		............................... MÜDÜRLÜĞÜNEDİLEKÇE KONUSU : (.......DİLEKÇENİZİN TEMEL İSTEMİNİ BİR CÜMLE İLE İFADE EDİNİZ.................)
(..........DİLEKÇE TANIMLARI VE AÇIKLAMALARINIZI PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ.........)


(.........DETAY OLARAK SUNMANIZ GEREKEN BİLGİLERİ PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ..........)


(.........GEREKÇELERİNİZİ PARAGRAF BİÇİMİNDE İZAH EDİNİZ...........)(.........İSTEMLERİNİZİ NET İFADELER İLE PARAGRAF OLARAK YAZINIZ..........)
	Yukarıda arz ve izah ettiğim istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.İsim Soyisim : 
TC Kimlik No:
İkamet Adresi : 
Büro Adresi : 
Cep Telefonu : 
Eposta Adresi : 
Kep Adresi : 
							Tarih : 
		
							İsim Soyisim : 

							İmza :

Türkiye Barolar Birliği Web Sitesi altında yer alan ve il barolarının iletişim bilgilerine erişim sağlayan Baro iletişim sayfası erişim linki : https://www.barobirlik.org.tr/Barolar

Scroll to Top