Türkiye Denizcilik İşletmeleri Dilekçe Örneği

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Dilekçe Örneği Türkiye Denizcilik İşletmeleri ne yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi bir kamu kurumudur ve Genel Müdürlük makamı tarafından idare edilmektedir.

Türk Denizcilik geleneğinin çatı kurumlarından olan Türkiye Denizcilik İşletmeleri 1455 yılında kurulmuş olan Tersane-i Amire ‘ye dayanmaktadır. 3 Tarafı denizler ile çevrili olan , bir iç denizi ve iki tane boğazı bulunan Türk Yurdunun deniz ötesine erişimi ve denizlerini taşımacılık ve güvenlik anlamında kullanabilmesinin Devlet tarafından temin edilmesi maksadı ile kurulan kurum günümüze kadar ulaşmıştır ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ünvanı ile görevini sürdürmektedir.

Tersanecilik , Yolcu ve Yük taşımacılığı , Boğaz geçişi römork hizmetleri ve liman işletmeciliği gibi görevleri tarihsel yolculuğunda görev olarak yerine getiren Türkiye Denizcilik İşletmeleri denizciliğin gelişmesi taşıma hizmetlerinin çeşitlenmesi özel sektörün taşımacılık alanındaki gelişimine paralel olarak görevlerini diğer kamu kurumları ile paylaşmıştır.

Günümüze gelindiğinde birçok görev alanı farklı kurumlar tarafından üstlenilen ve taşımacılık işi özel sektör veya belediye kurumları tarafından yürütülmekte olan denizcilik faaliyetlerinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri genel olarak liman işletmeciliği görevlerini sürdürmektedir.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş Adres ve İletişim Bilgileri

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Merkez Adresi : Kemankeş Karamustafa Paşa, Mahallesi, Kemankeş Cd. No:47 D:Karaköy, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Telefonu : +90 212 251 50 00

Faks Numarası : + 90 212 249 53 91

Eposta Adresi : tdibilgiedinme@tdi.gov.tr

Kayıtlı Eposta Adresi : tdi@hs01.kep.tr

Websitesi : https://www.tdi.gov.tr/

Türkiye Denizcilik İşletmeleri İdari Birimleri ve Liman Müdürlükleri

Türkiye Denizcilik İşletmeleri idari görevlerini aşağıdaki idari birimler üzerinden gerçekleştirmektedir ve kuruma bağlı olan Liman Müdürlükleri aşağıda listelenmiştir.

Yapılacak yazılı başvurularda kurum idaresi tarafından yanıtlanacak başvurular Genel Müdürlük makamına, diğer idari birimler tarafından yanıtlanacak başvurular ilgili idari birime, liman müdürlükleri ile ilgili konularda ilgili liman müdürlüğüne yazılı başvuru yapılması tavsiye edilmektedir.

 • Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Emlak Dairesi Başkanlığı
 • Mali İşler Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Personel Dairesi Başkanlığı
 • Liman Diresi Başkanlığı
 • Özelleşen Limanlar Talep Müdürlüğü
 • Özelleşen Limanlar Gayrımenkul Müdürlüğü
 • İşletmeler ve Mali Denetim Müdürlüğü
 • Taşucu Limat İşletmesi Müdürlüğü
 • Sarayburnu Liman Müdürlüğü
 • Kabatepe Liman Şefliği
 • Kuruçeşme Rıhtımı
 • Gökçeada Uğurlu Limanı
 • Paşalimanı Su İskelesi
 • Gökçeada Kuzu Limanı

Türkiye Denizcilik İşletmelerine Dilekçe Nasıl Yazılır ?

TDİ Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi bir kamu kurumudur ve Genel Müdürlük makamı tarafından temsil edilmektedir. Bu sebeple yazılacak tüm dilekçeler resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır. Tüm kamu kurumları gibi TDİ de yalnızca Türkçe dilekçeleri kabul etmektedir ve dilekçe yazımı esnasında Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarına uygun dilekçeler kabul görmektedir.

Yazılacak dilekçenin TDİ görevi ve hizmetleri ile alakalı bir konuda yazılması gerekmetkedir, görev alanının dışında kalan konularda Türkiye Denizcilik İşletmeleri herhangi bir işlem yapamamaktadır.

Dilekçe yazımına hitap makamı ile başlanır, kurum idaresine yazılacak dilekçeler için hitap makamı “Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü” makamına yazılmalıdır. Farklı bir idari birime yazılacak dilekçeler ise ilgili birime hitaben yazılmalıdır, örneğin mali işler dairesine hitaben yazılacak bir dilekçede hitap makamı “Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Mali İşler Dairesi Başkanlığına ” hitaben yazılmalıdır.

Doğru hitap makamının belirlenmesi dilekçenizin hızlı işlem görebilmesi açısından önemlidir, kurumun birimleri arasında sevk edilmesi de biraz zaman alabileceğinden doğru hitap makamına yazılan dilekçeler daha hızlı netice alabilmektedir.

Hitap makamından sonra dilekçe konusu yazılmalıdır, dilekçe konusu tüm resmi dilekçeler için tavsiye edilen bir bilgidir ve dilekçenin hangi maksat ile yazıldığını ifade eden bir cümle olarak değerlendirilmektedir. Bu bilgi dilekçe ile sunmuş olduğunuz temel isteminizi bir cümle ile özetlemeniz anlamına gelmektedir. Dilekçeyi inceleyen görevli hangi maksat ile yazılmış olduğunu sadece dilekçe konusunu okuyarak anlayabilmelidir, bu sayede dilekçenin tamamını okuyup düşünmeden dilekçenin ne konuda yazıldığını anlayabilecektir.

Dilekçe konusu sonrasında yazılacak kısım metin bölümdür, bu bölümde paragraflara ayrılmış düz yazı biçiminde dilekçe açıklamaları , gerekli bilgiler, dayanak ve gerekçeler ve istemler bölümleri bulunur, bu bölümler mantıksal olarak değerlendirilmelidir yani birer başlık değildir.

Genel olarak anlaşılır bir metin biçiminde bir akışı olan paragraflar düzeni ile öncelikle dilekçeniz ile ilgili genel açıklamalarınızı , açıklamaları takip eden kısımda sunmanız gereken detay bilgilerini , sonraki kısımda ise gerekçe ve dayanaklarınızı ve en sonda da istemlerinizi yazmanız gerekmektedir.

Dilekçe son kısmında kişisel bilgiler tarih ve ıslak imza atılarak kuruma sunulması gerekmektedir. Dilekçeler yazan kişi tarafından imzalanır ve şahsen teslim edilirler, bir başkası adına dilekçe yazılması çeşitli şartlara bağlıdır. Veliler 18 taşından küçük çocukları adına dilekçe yazabilirler, vasi kayyım yada kanuni temsilci ataması yapılmış kişiler için temsilcileri , tüm kurum ve tüzel kişiler için kanuni temsilcileri yazılı başvuru yapabilirler. Bu durum haricinde temsil yetkisini belirtir belge yada noter vekaletnamesi bulunan kişiler başka kişiler yada tüzel kişilikler adına başvuru yapabilirler.

Bazı dilekçelerin PTT ile iadeli taahhütlü gönderilmesi mümkündür, Kurum sekreterliği yada kaleminden bilgi ve onay alarak posta yolu ile gönderilebilir dilekçeleri PTT ile gönderim yapabilirsiniz.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Dilekçe Örneği

Aşağıda iki adet Türkiye Denizcilik İşletmeleri Dilekçe Örneği bilgilerinize sunulmuştur ve hemen altında word ve pdf dosya türlerinde de paylaşılmıştır. Birinci dilekçe eğlence ve akademik çalışma amaçlı Marmara denizi çıkışlı ve Ege denizini bir tekne ile seyahat ederek geçecek olan kişinin TDİ Gelibolu limanından liman hizmetleri alma talebini kuruma ileten hayali bir dilekçedir.

Sizde kendi ihtiyacınıza göre dilekçe yazarken bu dilekçe yapısına benzer bir şekilde önce açıklamalarınızı sonra gerekli bilgileri , gerekçelerinizi izah ettikten sonra istemlerinizi kuruma sunarak dilekçenizi tamamlayabilirsiniz.

İkinci dilekçe örneği boş bir şablon dilekçedir, bu dilekçedeki boş alanları doldurarak dilekçenizi düzenleyebilir ve kuruma sunabilirsiniz.

		TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE


DİLEKÇE KONUSU : Gökçeada Limanlarından liman hizmetleri istemimizin sunulmasından ibarettir.	Sinema Televizyon konusunda yurtdışında yüksek lisans eğitimi almakta olduğumu bilgilerinize sunarım. Dönem arkadaşlarım Sayın .......................... ve Sayın .............................. ile birlikte hazırlamakta olduğumuz tezimiz .................................... konusundadır.

	Kendi imkanlarımız ile temin ettiğimiz .................................... limanı kayıtlı ......................... ünvanlı tüm donanım ve izinleri tam ............................. türü deniz aracımız ile İstanbul Fenerbahçe Marinadan çıkarak yapacağımız çekimlerimiz ................... günü başlayacak olup ...................... tarihi sonrasında Ege Denizi çekimlerimiz ile devam edecektir. 

	Ege Denizine Çanakkale boğazından giriş yaparak Muğlaya kadar Ege Denizi bölgesinde çekimler planlamaktayız. Genel seyir ihtiyaçlarımız için Ege Denizine açıldığımız günlerde teknemizin liman hizmetleri alması ve ihtiyaçlarımızı karşılamak için karaya çıkma zaruretimiz hasıl olacaktır. Genel olarak Kamu tarafından işletilmekte olan Gökçeada bölgesi seyir ihtiyaçlarımız , konaklama ve alışveriş imkanları sebebi ile son derece müsait bir bölgedir.

	İş bu sebep ile kurumunuza yazılı başvuru yaparak izin istemimizi sunmak için başvuru yapmaktayız.

	Kurumunuzca sunulacak Liman Hizmetleri için yürürlükteki tarifeye uygun ödemeyi usulüne göre yapmamız gerektiğini bildiğimi , Liman Müdürlüğü tarafından uygulanacak tüm kurallara uyacağımı , Seyir Emniyeti ve Denizclik konusundaki tüm mevzuata uygun bir taşıt ile seyir halinde olmamızın gerektiğini bildiğimizi, Seyahatimizin herhangi bir ticari faaliyet için olmadığını yalnızca eğlence ve yüksek lisans tezimiz ile ilgili çalışmalar için seyahat ettiğimizi , Türk Karasularından ayrılmayacağımızı kabul , beyan ve taahhüt ederim.

	....................... Tarihinde Gelibolu İlçesi Çanakkale iline kayıtlı ve Kurumunuzca işletmesi yapılan ........................... Limanından Liman hizmetleri almamız ve ................. ile ................... tarihleri arasında liman sahasına tekne bağlamamız için izin verilmesi ve izni gösterir belgenin düzenlenerek tarafıma teslimi için gereğini saygılarım ile arz ederim.

Tc Kimlik No :				Tarih :
İsim Soyisim : 				İsim Soyisim: 
İkamet Adresi : 				İmza 
Telefon : 


EKLER : 
Tekne Ruhsatnamesi
Amatör Denizci Belgesi

		TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE


DİLEKÇE KONUSU : ---------DİLEKÇE AÇIKLAMALARI , BİLGİLER , GERKEÇELER VE İSTEMLERİNİZİ PARAGRAFLAR BİÇİMİNDE YAZINIZ.-------------
	Yukarıda arz ve izah ettiğim istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.

Tc Kimlik No :				Tarih :
İsim Soyisim : 				İsim Soyisim: 
İkamet Adresi : 				İmza 
Telefon : 


EKLER : 


Scroll to Top