Türkiye Bankalar Birliği Dilekçe Örneği

Türkiye Bankalar Birliği Dilekçe Örneği Türkiye Bankalar Birliğine yapılacak yazılı başvurular için örnek dilekçe olarak paylaşılmıştır. Türkiye Bankalar Birliği Türkiyede faaliyet gösteren tüm mevduat , kalkınma ve yatırım bankalarının üye olmasının zorunlu olduğu kamu yararına faaliyet göstermekte olan meslek kuruluşudur. Tüzel kişilik olarak mevzuatta da aynen bu şekilde tanımlanmıştır, diğer meslek örğütleri gibi Türkiye Bankalar Birliği kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Genel amacı serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri ile bankacılık sisteminin yasa ve mevzuatlara uyumlu şekilde faaliyet gösterdiğini temin etmeye destek olmak , bankaların ve tüketicilerin hak ve menfaatlerini savunmak, bankacılık sisteminin sağlıklı ve doğru biçimde büyümesini sağlamak, bankacılık mesleğinin gelişmesini sağlamak , adil rekabet şartlarının ve gücünün artırılmasını destekleyici çalışmalar yapmak olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye Bankalar Birliğine Türkiyede faaliyet gösteren tüm bankalar kuruluş tarihlerinden bir ay süre içinde üye olmak ve faaliyetleri boyunca üyeliğini sürdürmek zorundadır.

Türkiye Bankalar Birliği Adres ve İletişim Bilgileri

Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterlik ve Eğitim Merkezi Adresi : Etiler Nispetiye Caddesi. Akmerkez İş Merkezi B3 Blok Kat 13 34340 Beşiktaş İstanbul

Telefonu : +902122820973

Eposta Adresi : tbb@tbb.org.tr

Kayıtlı Eposta Adresi : tbb@hs05.kep.tr

Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi Eposta Adresi : egitim@tbb.org.tr

Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi Telefonu : +902122820988

TBB Bireysel Müşteri Hakam Heyeti Telefonu : +908502222822

Risk Merkezi : 4449969

Websitesi : https://www.tbb.org.tr/

Türkiye Bankalar Birliğine dilekçe nasıl yazılır

TBB Kamu kurumu statüsünde bir meslek kuruluşu olduğu için yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı şartlarına uygun şekilde yazılmış olması , Türkçe olarak yazılması ve dilbilgisi kurallarına uygun şekilde yazılmış olması gerekmektedir.

Genel yazım için kısa bir bilgi vermek gerekirse hitap makamı olarak Türkiye Bankalar Birliği veya Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığına olarak yazılması uygundur. Sonraki metin ise dilekçe konusudur, dilekçe konusu dilekçe ile sunmakta olduğunuz isteminizi bir cümle ile özetlemeniz anlamına gelmektedir.

Daha sonraki kısım dilekçenin metin kısmıdır burada paragraf yapısında dilekçe açıklamaları , sunulması gereken bilgiler, gerekçeler ve istemler sıralaması ile yazmanız makuldür.

Son kısımda ise kişisel bilgileriniz tarih ve ıslak imza ile dilekçenizi düzenleyebilirsiniz. Tüm dilekçelerin yazan kişi tarafından şahsen sunulması gerekmektedir, bazı dilekçeleri tüm kamu kurumları PTT ile kabul edebilmektedir, dilekçe konusunu kuruma danışarak eğer kabul edilebiliyorsa posta yolu ile göndermeniz de mümkündür. Tercihen belgelenebilmesi adına PTT ile iadeli taahhütlü göndermeniz tavsiye olunur.

Resmi dilekçeler yalnızca sunacak kişi tarafından kaleme alınır , imzalanır ve sunulur ve yazılan dilekçe ile ilgili sorumluluk sunan kişiye aittir bu sebeple dilekçeler kabul ve beyan anlamına da gelir, dilekçenizde sunduğunuz her bilgi ve talebiniz ile ilgili sorumluluklarınızın olabileceğini de unutmayınız.

Başkası adına dilekçe sunulabilmesi çeşitli kurallara bağlıdır, temel olarak 18 yaşından küçükler için velileri , Vasi Kayyım Kanuni Temsilci atanmış veya kısıtlanma kararı bulunan kişiler için kanuni temsilcileri , tüm tüzel kişiler için temsile yetkili kişiler başvuru yapabilmektedir. Bunun dışındaki her durumda kuruma başka biri namına başvuru yapılabilmesi için resmi noter vekaletnamesi düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Türkiye Bankalar Birliği Dilekçe Örneği

Aşağıda Türkiye Bankalar Birliği Dilekçe Örneği metin word ve pdf olarak paylaşılmıştır. ihtiyacınıza göre dilekçe konusu , dilekçe açıklamaları , bilgiler , gerekçeler ve taleplerinizi paragraf biçiminde düzenleyerek ıslak imzalı olarak kuruma teslim ediniz.

Ayrıca Edevlet üzerinden kuruma başvuru yapma imkanı da bulunmaktadır, erişim linki yazının sonunda yer almaktadır.
	Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına


Dilekçe Konusu : .......................................... konusunda şikayet ve istemlerimin sunulmasından ibarettir. (DİLEKÇENİZİ HANGİ KONUDA SUNUYORSANIZ BİR CÜMLE İLE İFADE EDİNİZ)
*** DİLEKÇE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARINIZI PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ.
*** SUNMANIZ GEREKEN BİLGİLERİ PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ.
*** GEREKÇELERİNİZİ PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ.*** İSTEMLERİNİZİ PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ.

	Yukarıda arz ve izah ettiğim hususlarda gereğini saygılarım ile arz ederim.İsim Soyisim :
TC Kimlik No :
İkamet Adresi : 
Telefon : 
Eposta Adresi :
				

							Tarih : 

							İsim Soyisim :

							İmza : 

TBB tarafından Edevlet üzerinden sunulan hizmetlere erişim linki : https://www.turkiye.gov.tr/turkiye-bankalar-birligi

Scroll to Top