Türk Telekom Altyapı Talep Dilekçesi Örneği

Türk Telekom kamu ortaklığı bulunan özel bir şirkettir ve Türkiyedeki en yaygın telekomünikasyon operatörüdür, sabit telefon , geniş bant internet erişimi , fiber internet erişimi , yayıncılık , GSM operatörlüğü gibi çok farklı alanda lider ve en yaygın operatör şirkettir, aynı zamanda diğer operatörlerinde çoğunun hizmet sunduğu altyapıyı sağlayan ve sunan şirket olmaya devam etmektedir.

Türk Telekom tarafından konutlara ve işyerlerine sunulan hizmetler çok çeşitlidir bu sebeple sunulması talep edilecek altyapının ilgili konut veya işyerine sunulabilir bir hizmet olup olmadığından emin olunmalıdır, Yani şehrin çok dışında bir bölgeye fiber internet başvurusu yapılsa dahi Türk Telekomun bölgeye fiber internet sunması mümkün değilse bu altyapının tesisi mümkün olmayabilir. Bir başka örnek vermek gerekirse şehrin 10 km uzağına fabrika kuran bir şirket buraya metro ethernet bağlantısı istediğinde Türk telekom tarafından buraya bu hizmetin sağlanabilmesi için gerekli altyapının kurulumu o dönem şartlarında teknik veya ticari olarak mümkün değilse talebin karşılanmaması sözkonusu olabilir.

Özetlemek gerekirse talep edilen hizmetin o noktaya Türk Telekom tarafından sunulabilir bir hizmet olması çerçevesinde Türk Telekom teknik , ticari ve fiziki imkanları ile tüm altyapı taleplerini karşılamaya gayret etmektedir. Fakat her altyapı her noktaya da sunulamamaktadır.

En yaygın talep hızlı internet erişimi için yapılan fiber internet erişimi başvurularıdır ve bu büyük şehir merkez ilçelerinde oldukça yaygın olarak sağlanmaktadır fakat bu bağlantı da belirli bir plan çerçevesinde yapıldığı için çok hızlı biçimde sağlanması mümkün de olamamaktadır.

Türk Telekom Altyapı Talebi genel olarak yeni yapılan konut ve işyeri binaları için yapılmaktadır ve günümüzde yaşam ve iş alanlarında su elektrik doğalgaz bağlantılarından hemen sonra talep edilen artık hayatın temel gereksinimlerinden olmaya başlayan iletişim ihtiyaçlarının karşılanması için yapılmaktadır.

En temel ve yaygın hizmetleri incelediğimizde Sabit Telefon Hizmeti altyapı başvurusu , ADSL VDSL internet erişimi altyapı başvurusu , yalın ADSL VDSL internet erişimi altyapı başvurusu ve Fiber internet erişimi altyapı başvurusu neredeyse tüm başvuruların %90 dan fazlasını kapsayan altyapı gerekliliklerini oluşturmaktadır.

Sabit Telefon Hizmeti Altyapı başvurusu ilgili konut veya iş alanında eski nesil kablolu sabit telefon hatlarının kullanımı için gerekli altyapının sağlanması için yapılan başvurudur. ADSL VDSL ve yalın adsl hizmetleri de bu telefon hatları üzerinden sağlandığı için bu bağlantı günümüzde bütünleşik bir altyapı olarak değerlendirilmektedir. Yani bir binada sabit telefon hattı altyapısı varsa o binada yerine göre ADSL VDSL ve Yalın ADSL VDSL hizmeti kullanılabilir diye yorumlanabilir. Yalın ADSL ve VDSL in farkı sabit telefon hattı olmadan yalnızca internet erişimi için fiziki bir hattın var olduğu ve sabit telefon hizmetinin bulunmadığı sadece internet erişimi sağlanan abonelik türüdür. Fiber internet altyapısı da bölgeye fiber altyapı sağlanmış ise fiber erişimin sunulması için gerekli altyapının sağlanması için tasarlanmıştır. Fiber internet erişimi bazen daha noktalarına bazen de bina içlerine bazen de direkt olarak kullanım noktasına kadar sunulabilmektedir, bu durum operatörün kullandığı teknolojiye göre belirlenmektedir.

Öncelikle konut veya işyeri olacak veya hem işyeri hemde konut olarak kullanılacak binada kullanılabilecek ve Türk Telekomun o bölgeye sunabildiği hizmetler değerlendirilerek gerekli olan altyapı ve kullanım ihtimali olacak abone sayısının gerçek değerlerle belirlenerek Türk Telekoma müracat yapılması gerekmektedir. Buradaki istenen altyapı türleri ve abone sayıları önemlidir, altyapı planlaması yapılırken ihtiyaç duyulan hizmet türüne ve abone sayısına uygun bir altyapı oluşturulması için bu bilgiler son derece önemlidir.

Örnek vermek gerekirse altında 2 tane işyeri ve üst kımında 12 tane daire olan bir binaya altyapı talebi yapılırken hem fiber internet erişimi hem VDSL internet erişimi hemde sabit telefon ihtiyaçları bulundurularak işyerlerinin 2 ve konutların birer abonelik alabileceği değerlendirilerek toplam 16 ve daha fazla abonelik olabileceği de belirtilmelidir.

Aşağıda sizlere sunacağımız Türk Telekom Altyapı Talep Dilekçesi Örneği bir İnşaatı yeni tamamlanan bir konut ve işyerinden oluşan bina için kat malikleri (daire sahipleri) tarafından hazırlanmış olan ve fiber internet VDSL ve sabit telefon hizmetleri ni talep eden bir Türk Telekom Altyapı Talep Dilekçesi olarak bilgilerinize sunulmuştur. Dilerseniz metni kopyalayarak dilerseniz dilekçenin alt kısmında bulunan word yada pdf formatlarındaki hazır Türk Telekom Altyapı Talep Dilekçe Örnekleri ni indirerek düzenleyerek bölgenizin bağlı olduğu Türk Telekom Müdürlüğüne başvurmanız halinde talebiniz işleme alınacaktır. Talep ettiğiniz hizmetler bölgenize sunulabilen hizmetler ise ve Türk Telekom altyapı çalışma planına alabiliyor ise Türk Telekom ekipleri binanızı ziyaret ederek incelemede bulunarak gerekli altyapının bağlanmasını sağlayacaktır.

Bina tapu işlemleri henüz devam ediyor ve kat malikliği hukuken sözkonusu henüz değilse, bina henüz mütehit yada yatırımcı mülkiyetinde bulunuyorsa kat malikleri kanunen sözkonusu olmadığı için bina sahibi veya mütehiti tarafından da başvuru yapılabilmektedir, bu durumlar için dilekçede ilgili değişiklikleri yapınız.

Türk Telekom Altyapı Talep Dilekçesi Örneği
	

		TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE;


	DİLEKÇE KONUSU : 

	YENİ YAPILAN İNŞAATA TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPI TESİS EDİLMESİ İLE İLGİLİ TALEBİMİZİN SUNULMASINDAN İBARETTİR.	İnşaatı .........................(MÜTEAHİTLİK FİRMASI )....................tarafından tamamlanan, Belediye iskanı alınmış , elektrik su doğalgaz bağlantıları usulünce yapılmış, yaşam alanı ve işyeri olarak kullanımına başlanmış olan.  ................. Belediyesi bölgesinde ................... Mah. ....................... Cad. ......................... Sokak ....................... Numara adresinde yer alan binamızda .......konut ve .......yeri olmak üzere toplam ........... adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binamıza henüz Türk Telekom altyapısı tesis edilmemiş durumdadır. 

	Binamızda altyapı bulunmadığı için Türk Telekom ve diğer operatörler tarafından Sabit Telefon , VDSL internet erişimi veya Fiber internet erişimi hizmetleri bizlere sunulamamaktadır. 

	Günümüz şartlarında telekomünikasyon hizmetleri hayatın önemli bir parçası olarak değerlendirilmekte ve Binamızda altyapı bulunmadığı için iletişim ve internet erişimi konusunda büyük zorluklar yaşanmaktadır.

	Binamıza ilgili işyeri ve konutların gelecek yıllarda artabilecek ihtiyaçlarını da karşılayabilecek adet ve kapasitede sabit telefon hizmetli , VDSL internet erişim hizmeti veya fiber internet erişimi hizmeti altyapısının sağlanması için gereğini saygılarımız ile arz ederiz. 01.01.2021  (DİLEKÇE TESLİM TARİHİ YAZINIZ)

Kat Malikleri 
(TÜM KAT MALİKLERİ TARAFINDAN EL YAZILARI İLE İSİM SOYİSİM YAZILMALI VE İMZA ATILMALIDIR, EN AZ BİRKAÇ TANE TELEFON NUMARASI DA YAZILMALIDIR.)

(MÜTEAHİT YADA MÜLK SAHİBİ YATIRIMCI DA TEK BAŞINA İMZA EDEBİLİR.)

İsim Soiyim		
İmza 

İsim Soyisim 
İmza

İsim Soyisim 
İmza

Türk Telekom hizmetleri ile ilgili tüm detayları incelemek için Türk Telekom Bireysel Web Sitesini ziyaret edebilirsiniz https://www.turktelekom.com.tr/

Türk Telekom kurumsal hizmetleri ile ilgili Türk Telekom Kurumsal Hizmetler sayfasını ziyaret edebilirsiniz https://kurumsal.turktelekom.com.tr/Sayfalar/default.aspx

Türk Telekom Kapsama haritası hizmeti ile bölgenizde hangi hizmetlerin sunulabileceği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz https://kapsamaharitasi.turktelekom.com.tr/

Scroll to Top