Temyizden Feragat Dilekçesi Örneği

Bir davacının yada davalının mahkeme tarafından verilen karara itirazı bulunduğunda hakkı olan işlem kararın temyizidir. Tüm ilk derece mahkeme kararları temyiz edilebilir ve bir üst mahkeme veya konuya göre yargıtay üst derece mahkeme olarak temyiz konusunu değerlendirerek ilk derece mahkemesinin kararının yerinde olup olmadığını inceler, mahkeme kararında esas yada usul bakımından bir noksanlık varsa mahkeme ile yazışarak eksikliklerin giderilmesini sağlar veya kararı hatalı bulursa ilk derece mahkemesinin kararını kaldırır. Bu sebeple Temyiz hukuğun önemli bir parçasıdır.

Temyizden feragat ise davacı veya davalının temyiz etme hakkını kullanmayacağını yani mahkeme kararını yerinde bulduğunu beyan etmesidir, temyizden feragat etmek aslında hiçbir işlem yapmama iradesini ve mahkeme kararını yerinde bulduğunu mahkemeye beyan etmesidir. İlk bakışta gerekli görülmese de bazı özel durumlarda gereklidir.

Bu durumlar özetle mahkeme kararının kesinleşmesinin sağlanması neticesini sağlamak içindir, mahkeme kararı kesinleşmesi istinaf veya temyiz süreçlerini bekleyeceği için temyiz etmeyeceğinin temyizden feragat dilekçesi ile sunulması ile mahkeme kararının kesinleşmesinin önü açılmaktadır. Temyizden feragat dilekçesi sunulmaz ise mahkeme gerekçeli kararını açıkladıktan sonra 15 günlük temyiz süresi başlamaktadır ve mahkeme kararının kesinleşme şerhi bu süreyi beklemektedir. Temyizden feragat dilekçesi verilmesi halinde mahkeme temyiz etme süresini beklemeden gerekçeli kararı kesinleştirecek ve dava sonucunu tescil edilecektir.

Bu aşamadan sonra itiraz veya temyiz hakkı olmayacak dava kararı kesinleştiği için hukuki süreç ile alakalı bir durum varsa yeni bir dava veya bu karar ile alakalı üst mahkemeye müracat gerekebilecektir.

Temyizden Feragat Dilekçesi önemli bir dilekçedir çünki hukukta temyiz etme hakkından vazgeçildiğinin beyanı olarak tanımlanan temyizden feragat temyiz yolunu da kapattığı için etraflıca düşünülerek verilmesi gereken bir dilekçedir. Mahkeme kararını kesinleştireceği için hukuki ve sonuçlar bakımından emin olunmadan temyizden feragat dilekçesi verilmemelidir.

Davalı yada Davacı olduğunuz davalarda temyizden feragat dilekçesini vermeden önce tüm detayları düşünerek ve varsa avukatınızdan destek alarak karar vermeniz çok önemlidir. Hukuki bilginiz yeterli değilse kesinlikle bir avukat ile dava dosyanızın tamamını etraflıca değerlendirme yaptıktan sonra karar vermeniz önemlidir.

Temyizden Feragat Dilekçesi aşağıda size sunacağımız Temyizden Feragat Dilekçesi Örneği benzeri bir dilekçe ile davanın görüldüğü mahkemeye şahsen veya vekaleten avukatınız tarafından verilebilmektedir. Kişisel bilgileriniz davalı davacı dava numarası ve temyizden feragat beyanından oluşan dilekçeyi yazdıktan sonra mahkeme kalemine teslim ederek temyizden feragat işlemi yapabilirsiniz. Aşağıdaki örneği dilerseniz kopyalayabilir , dilerseniz word yada pdf formatında bilgisayarınıza indirerek düzenleyebilirsiniz.

Temyizden Feragat Dilekçesi Örneği	

	......................... MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


	DOSYA NO :

	TEMYİZDEN FERAGAT EDEN ;
	DAVACI :  ( İSİM SOYİSİM TCNO YAZINIZ)

	DAVACI ADRESİ : 

	VEKİLİ :  (VEKİLİNİZİN İSİM SOYİSİM TCNO OFİS ADRESİ TELEFON YAZINIZ)

	DAVALI : (DAVALI ADI SOYADI TCNO YAZINIZ)

	DAVALI VEKİLİ : (DAVALININ VEKİLİNİN BİLGİLERİNİ YAZINIZ)

	KONU : Temyizden Feragat Beyanımızdır.

	AÇIKLAMALAR : 

	1- Mahkemenizde ........ Esas numarası ile görülen ve .......... tarihinde ............. numaralı karar ile karara bağlanan davamızı temyiz etmeyeceğiz. 

	2- Temyiz etme hakkımızdan feragat ediyoruz.


	SONUÇ VE İSTEM : 

	Temyiz hakkımızdan feragat ettiğimizden, mahkeme kararına kesinleşme şerhi verilmesi için gereğini saygılarımız ile arz ederiz.

							Tarih :

							İsim Soyisim : 


							İmza : 
Scroll to Top