Öğrenci Kimlik Kartı Kayıp Dilekçe Örneği

Öğrenci Kimlik Kartı Nedir? Öğrenci Kimlik Kartı Ne Zaman Verilir?

Öğrencilere kimlik kartları; ÖSYM ile yerleşen öğrencilere üniversiteye ilk kayıt esnasında verilir ve bu kimlikler öğrenci programa kayıtlı olduğu sürece geçerlidir. Lisansüstü programlara, yatay geçiş, dikey geçiş, ek Kontenjan, uluslararası kontenjanla vb. kayıt olan öğrencilere kimlik kartları kayıtlardan sonra verilir.
 
Her yıl, akademik yılı belirten ve ücretsiz olarak sunulan hologram kimlik kartlarına yapıştırılır. Programlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kimlik kartlarında ilgili yıla ait akademik yıl basılıdır, bu nedenle ilk yıl ayrıca hologram almaları gerekmez. Programlara devam etmekte olan öğrenciler için eğitim öğretim yılı başında kayıtlı oldukları akademik birimlerden hologram alınarak öğrenci kimlik kartlarına yapıştırılır.
 

Öğrenci Kimlik Kartının Ücreti Ne Kadar?

Öğrenci kimlik kartları ilk defa ve isim, soy isim, birim değişikliği veya sahip olunan kimlik kartının arızalanması durumlarında ücretsiz olarak verilmektedir Bunların dışında kalan bütün durumlarda öğrenci ve personel kimlik kartları ve personel araç kartları için 515 Sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen 2020 yılı ücreti 20 TL’dir. Bu fiyat vakıf üniversiteleri için farklılık gösterebilir.
 

Öğrenci Kimlik Kartının Hazırlanma Süreci Nasıldır?

Öğrencinin kimlik kart başvurusu Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca değerlendirilir. Talebin uygun bulunması halinde yeni öğrenci kimlik kartı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır. Yeni öğrenci kimlik kartı için Öğrenci Bilgi Sisteminde bulunan mevcut fotoğraf kullanılır. Öğrencinin talebi olması halinde farklı bir fotoğraf kullanılabilir.

Öğrenci Kimlik Kartının Nasıl Alınır?

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni öğrenci kimlik kartı nüfus cüzdanı/ehliyet/pasaport vb. belge ibraz ederek öğrencinin kendisi tarafından başvurularak ilgili akademik birimden alınır.
 
Öğrenci Kimlik Kartı ile İlgili Olarak Yapılmaması Gerekenler Nelerdir?      

1) Su, yağ, kimyevi madde vb. ile temas ettirilmemelidir.

2) Kartı cüzdan dışında ve özellikle pantolon arka cebinde taşınmamalıdır.

3) Karta zımba ve benzeri delik açılmamalıdır.

4) Kart bükülmemelidir, buz kazımak vb. işler için kullanılmamalıdır.

5) Kart kesici ve delici aletlerle çizilmemelidir.

6) Kart sıcak ortamlarla temas ettirilmemelidir.

7) Kimlik kartı başkalarına verilmemelidir. Kimlik kartın başkasına verilmesi okuldan uzaklaştırma cezası öngörülen ciddi bir disiplin suçudur. Bu konuda dikkatli davranılması ve gelecekte pişman olunacak sonuçlara yol açacak bu davranıştan kaçınılması önerilir.

Öğrenci Kimlik Kartı Nasıl Yenilenir?

Aşağıda gördüğünüz dilekçe örneğini ister el yazınızla ister word formatında kendi bilgilerinize göre doldurduktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ediniz. Bu talep için kimi üniversitelerde ise dilekçe yazma zorunluluğu yoktur.

Öğrenci Kimlik Kartı Kayıp Dilekçe Örneği:

                  T.C.
         ............ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA


	Üniversitemizce verilen öğrenci kimlik kartımın ............. (kayıp/çalıntı/yıpranma) nedeniyle yeniden düzenlenmesi için gereğini izninize arz ederim.

						         Tarih
                                  İmza

Ek:
1) Çalıntı veya kayıp ise;
a) Karakol Tutanağı 
b) Gazete İlanı vb.

2) Yıpranma, kırılma, manyetik özelliğinin bozulması vb. nedenlerle kimlik değişikliği talebinde eski kimliğin dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.

Öğrencinin 
Adı Soyadı  :
Okul Numarası : 
Okulu	   : 
Bölümü	   : 
Tel No	   : 
E-Mail Adresi :
Adres	   : 
Scroll to Top