Türk Patent ve Marka Kurumu Dilekçe Örneği

Türk Patent ve Marka Kurumu Dilekçe Örneği Türk Patent ve Marka Kurumuna yazılı başvurularda kullanılacak dilekçe örneği dir. Türk Patent ve Marka Kurumu Türkiyede yerleşik kişi , kurum ve kuruluşların fikri ve sınai haklarının düzenlenmesi ve denetlenmesi için görev alan kamu kurumudur.

Fikirler ve Buluşlar elle tutulamayan gözle görülemeyen fiziki alan teşkil etmeyen soyut ama yaşadığımız dönem için belkide elle tutulan gözle görülen birçok şeyden çok daha kıymetlidir. Fikirler , Buluşlar , Teknolojiler , Markalar , Ürünler bunları geliştiren kişiler tarafından tasarruf edilebilen hak ve menfaatler sağlarlar.

Fikir ve Sınai eserin hak ve menfaatleri sahibinindir ve bu hak ve menfaatlerin korunması patenler , faydalı modeller gibi isimlendirmeler ile Dünya Standartlarında korunabilir ve hukuki olarak da garanti altına alınmış olmaktadır.

Türk Patent ve Marka Kurumu temel görevleri Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları bilincinin toplumda oluşması ve geliştirilmesi , hakların korunması ve ticarileşerek Toplum faydasına kullanılmasının sağlanması. Yerel ve Uluslararası alanda Fikri ve Sınai hakların korunması olarak özetlenebilir.

Türkiye sınırları içerisinde patent , faydalı model , marka , coğrafi işaret , endüstriyel tasarımlar ve entegre devre topografyalarının mevzuata uygun şekilde tecili ve haklarının korunması ile ilgili görevli kamu kurumu Türk Patent ve Marka Kurumudur.

Ayrıca TPMK lisans ve devir anlaşmalarını tescil ve kayıt işlemlerini yürütür yani fikri sınai hak sahipleri bu hakları lisanslama yolu ile ticarileştirebilir ve ayrıca devir ederek ticarileştirebilir, bu işlemler Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil ve kayıt edilirler.

Avrupa birliği ve dünyadaki patent marka ve fikri sınai haklar konusunda dünya ile entegrasyonu da sağlayan kurum TPMK dur.

Türk Patent ve Marka Kurumu Adres ve İletişim Bilgileri

İnteraktif Bilgilendirme Sistemi : (0 312) 303 1 303
Türk Patent ve Marka Kurumu Adresi : Gazi Mahallesi Hipodrom Caddesi Numara 13 Yenimahalle / ANKARA

Telefonu :+90 312 303 10 00
Faks Numarası :(0 312) 303 11 73
Web Sitesi : http://www.turkpatent.gov.tr

Türk Patent ve Marka Kurumu Elektronik Başvuru Sistemi Giriş Sayfası : https://epats.turkpatent.gov.tr/

Marka , Patent , Tasarım , Coğrafi İşaret Araştırma ve Takip işlemlerine erişim için Türk Patent ve Marka Kurumu Portalı : https://portal.turkpatent.gov.tr/

Türk Patent ve Marka Kurumu Dilekçe Örneği

Türk Patent ve Marka Kurumuna Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Türk Patent ve Marka Kurumu bir kamu kurumudur ve yazılacak dilekçelerin Türkçe yazılması gerekmekedir , resmi dilekçe yazımı kurallarına ve dilbilgisi kurallarına uygun biçimde kaleme alınmaları beklenmektedir.

Ayrıca Türk Patent ‘e yapılacak başvuruların kurumun görev alanı ile ilgili konularda yapılıyor olması ve yapılacak başvuru ile iletilen taleplerin mevzuata uygun kabul edilebilir talepler olması beklenmektedir. Kurumun görev alanında olmayan veya mevzuata göre kabul edilmesi mümkün olmayan talepler karşılanamamaktadır. Bu sebeple kurumun görevleri ile ilgili ve mevzuata uygun başvuruların yapılması gerektiğine dikkat ediniz.

Dilekçe yazımına Hitap makamı ile başlanmaktadır, kuruma yönelik dilekçe yazılıyor ise gitap makamı ” Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına ” olarak yazımı makuldür. Kurumun herhangi başka bir idari birimine dilekçe yazılıyorsa ilgili idari birime hitaben yazılmalıdır, örneğin Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığına dilekçe yazılıyor ise hitap makamının ” Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığına ” biçiminde yazılması sağlıklı olur.

Doğru makama hitaben dilekçe yazımına başlandıktan sonra dilekçe konusu yazılması tavsiye olunur. Dilekçe konusu dilekçe ile sunulan temel talebin bir cümle ile ifade edilmesi anlamına gelmektedir.

Daha sonraki bölüm serbest metin bölümdür, burada paragraflara bölünmüş düz yazı halinde dilekçe ile sunduğunuz isteminizi yazmanız gerekmektedir. Genel yapı olarak öncelikle isteminiz ile ilgili açıklamalarınızı yazmanız , daha sonra sunmanız gereken bilgi ve gerekçelerinizi izah etmeniz en sonda da istemlerinizi yani taleplerinizi kaleme almanız beklenmektedir.

En son kısımda da kişisel bilgileriniz tarih ve ıslak imza ile tamamladığınız dilekçeyi kuruma şahsen sunmanız gerekmektedir. Resmi kurumlar yalnızca şahsen düzenlenen dilekçeleri kabule yetkilidirler ve bir kişi başkası adına yalnızca belirli şartların sağlanması durumunda başvuru yapabilir.

18 yaşını tamamlamamış evlatları için velileri , kanuni temsilci kayyım yada vasi ataması yapılmış kişilerin temsilcileri , tüm tüzel kişi ve kurumlar için yasal temsilcileri başvuru yapabilmektedir, bunun dışında başvuru yapabilinmesi için noter vekaletnamesi yada temsil yetkisini gösterir belgenin ibraz edilmesi zorunludur.

Türk Patent ve Marka Kurumu Dilekçe Örneği

Aşağıda boş şablon bir dilekçe örneği yer almaktadır. Sırası ile hitap makamı , dilekçe konusu yazdıktan sonra paragraf yapısında temel açıklamalar , bilgiler , gerekçeler ve istemlerinizi yazınız , kişisel bilgileriniz tarih ve ıslak imza ile dilekçenizi tamamlayarak şahsen kuruma sununuz.(!!!!!! TEK VE DOĞRU MAKAMIN TAM ÜNVANINA HİTABEN DİLEKÇE HİTABI YAZILMALIDIR!!!!!)
		Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına
		Türk Patent ve Marka Kurumu ........................ Dairesi Başkanlığına

(!!!!DİLEKÇENİN HANGİ MAKSAT İLE SUNULDUĞUNU BİR CÜMLE İLE İFADE EDİNİZ!!!!)
Dilekçe Konusu : (!!!DİLEKÇENİZ İLE İLGİLİ TEMEL AÇIKLAMALARINIZI PARAGRAF OLARAK YAZINIZ!!!)


(!!!DİLEKÇENİZ İLE İLGİLİ SUNMAK İSTEDİĞİNİZ BİLGİLERİ PARAGRAF OLARAK YAZINIZ!!!)(!!!DİLEKÇENİZ İLE İLGİLİ GEREKÇELERİNİZİ VE DAYANAKLARINIZI PARAGRAF OLARAK İZAH EDİNİZ!!!)


(!!!SUNMAKTA OLDUĞUNUZ TALEPLERİNİZİ PARAGRAF OLARAK YAZINIZ!!!)	Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumu istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.TC Kimlik No : 
İsim Soyisim : 
İkamet Adresi : 
Telefon Numarası : 
Eposta Adresi : 							Tarih :

							İsim Soyisim : 

							İmza : 
EKLER : 
1-
2-
3-

Edevlet Üzerinden Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından sunulan hizmetlere erişim linki : https://www.turkiye.gov.tr/turk-patent-ve-marka-kurumu

Edevlet Üzerinden Sunulan Hizmetler:

 • Başvuru bilgilerinde değişiklik
 • Coğrafi İşaret Başvurularının incelenmesi
 • Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Başvuru Takibi
 • Entegre Devre Topoğrafyası Başvurusu işlemleri
 • Faydalı Model Başvurusu işlemleri
 • Geleneksel Ürün Adı Başvurusu işlemleri
 • Koruma Markası Talebi işlemleri
 • Kurum Kararlarına Yapılan İtirazların takibi
 • Marka Başvuru Sonrası İşlem Talepleri
 • Marka Başvurusu inceleme
 • Markaya İlişkin Belge Talepleri işlemleri
 • Marka Yayıma İtiraz İşlemleri
 • Patent Başvurusununİncelenmesi
 • Patent/Faydalı Model Araştırma ve İnceleme Talepleri
 • Patent/Faydalı Model/Entegre Devre Topoğrafyası Başvuru Sonrası İşlemler
 • Patent Pazarı Portalı erişimi
 • Patent ve Marka Vekillerine ait çeşitli işlemler
 • Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin Çeşitli işlemler
 • Tasarıma İlişkin Belge Talepleri işlemleri
 • Tasarım Başvurusu ile ilgili işlemler
 • Tüzel Kişi Yetkili tanımlama
 • Ulusal Aşamaya Giren Patent/Faydalı Model Başvuruları ile ilgili işlemler
 • Uluslararası Marka Başvurusu ile ilgili işlemler
 • Uluslararası Tasarım Başvurusu ile ilgili işemler
 • Vekil Atama Vekil Değişiklik İşlemleri
Scroll to Top