Sakarya Üniversitesi Dilekçe Örneği

Sakarya Üniversitesi Dilekçe Örneği Sakarya Üniversitesine yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Sakarya Üniversitesi Sakarya Adapazarı ilinde yer alan dünya çapında üne sahip önde gelen üniversitelerimizden biridir. Devlet Üniversitesi olan Sakarya Üniversitesinin geçmişi 1970 yılında kurulan Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okuluna dayanmaktadır, 1982 1992 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir fakülte olarak öğretim hayatını sürdürmüştür.

Yüksek teknik ve mühendislik geleneğini de İTÜ köklerinden alan Sakarya Üniversitesi 1992 tarihinde Üniversite olarak kurulmuştur.

Sakarya Üniversitesi Dilekçe Örneği yazımızını iletleyen kısmında metin halinde ve bilgisayarınıza indirip düzenleyebileceğiniz word ve pdf dosya türlerinde paylaşılmıştır.

Sakarya Üniversitesi Adres ve İletişim Bilgileri

Esentepe Kampüsü : Kemalpaşa, Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa Esentepe Kampüsü, Üniversite Cd., 54050 Serdivan/Sakarya

Öğrenci İşleri Çağrı Merkezi : 444 1 728

Web Sitesi : https://www.sakarya.edu.tr/

Sakarya Üniversitesi Akademik ve İdari Birimleri

Sakarya Üniversitesi Fakülteleri

 • Eğitim Fakültesi
 • Bilgisayar ve Bilişim bilimleri Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Fen Edebiyat Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • İlahiyat Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • İşletme Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi

Sakarya Üniversitesi Yüksek Okulları

 • Devlet Konservaturarı
 • Yabancı Diller Yüksek Okulu
 • Adapazarı Meslek Yüksek Okulu
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Sakarya Üniversitesi Enstitüleri

 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • İşletme Enstitüsü
 • Orta Doğu Enstitüsü
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sakarya Üniversitesi Dilekçe Örneği

Sakarya Üniversitesine dilekçe nasıl yazılır ?

Sakarya Üniversitesi bir devlet üniversitesidir ve kamu kurumu olması sebebi ile yazılması gereken dilekçelerin resmi dilekçe yazımı ve dilbilgisi kurallarına uygun biçimde ve Türkçe olarak yazılması gerekmetkedir.

Ayrıca yazılacak dilekçenin Sakara Üniversitesi ve ona bağlı olan idari ve akademik birimlerin görevleri ile alakalı konularda ve mevzuata uygun talepler içerecek şekilde yazılması gerekmektedir. Görev konusu dışındaki konularda veya mevzuata göre makul olmayan bir talep içeren dilekçeler işlem görmeyecektir.

Öncelikle hitap makamı yazılarak dilekçe kaleme alınmaya başlanır Üniversiteyi Rektörlük makamı temsil eder ve Kurum olarak üniversiteye bir talep sunuluyorsa Rektörlük Makamına sunulması makuldür, bu durumda hitap makamı ” Türkiye Cumhuriyeti Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne ” biçiminde olabilir.

Herhangi bir akademik yada idari bir birime dilekçe ile başvuru yapılıyorsa ilgili akademik yada idari birim tam ünvanına hitaben dilekçe yazılmalıdır. Fakülteleri Dekanlık , Bölümleri Bölüm Başkanlıkları , daireleri başkanlıklar temsil etmektedir. Yani aşağıdaki örnekler fakülte bölüm yada başkanlıklar için uygun hitap makamlarıdır. ” Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına ” ” Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Başkanlığına” ” Sakarya Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına ” ” Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne “

Hitap makamı doğru belirlendikten ve yazıldıktan sonra dilekçe konusu yazılması tavsiye edilmektedir, Dilekçe konusu dilekçe ile sunulan temel talebin bir cümle ile özetlenmesidir.

Daha sonraki kısım serbest metin bölümüdür burada paragraflar halinde ve makul ve anlaşılır bir biçimde önce dilekçe ile ilgili açıklamalarınız, sunmanız gereken bilgiler, talebiniz ile ilgili gerekçelerin izahı ve taleplerinizin sunulması beklenmektedir.

Fazla uzun olmayan paragraflar ve net anlaşılır kısa cümleler ile kaleme alacağınız bu bölümler okunduğunda önce talebiniz ile ilgili açıklamalar , gerekli bilgiler ve izahınız ile talepleriniz anlaşılır hale gelecektir.

Dilekçenin sonunda kişisel bilgileriniz tarih ve ıslak imzanız ile şahsen ilgili makama başvuru yapmanız gerekmektedir.

Bir başkası adına başvuru normal şartlar altında yapılamaz, yalnızca aşağıdaki durumlarda başkası adına başvuru kabul edilebilmektedir. 18 yaşından küçükler için velileri , kayyım vasi yada kanuni temsilci ataması yapılmış kişiler için temsilcileri , tüm tüzel kişiler için temsile yetkisi bulunan temsilcileri başvuru yapabilmektedir. Bunun dışındaki tüm başvurular için vekaletname veya temsil yetkisini gösterir belgelerin beyan edilmesi gerekmektedir.

Sakarya Üniversitesi Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek şablon bir Sakarya Üniversitesi Dilekçe Örneği yer almaktadır. Parantez içerisinde ünlem ile belirtilmiş ve büyük harf ile yazılı açıklamaları önce dikkatlice okuyunuz ve sonra silerek gerekli bilgiyi ilgili bölüme yazarak dilekçenizi düzenleyiniz.

Sırası ile hitap makamı , dilekçe konusu , açıklamalar , bilgiler, gerekçeler ve izah ve istemler bölümlerini ihtiyacınıza göre düzenledikten ve kişisel bilgiler ve varsa ekli dosyaları listeledikten sonra ıslak imzalı olarak ilgili makama şahsen teslim ediniz.


(!!!DOĞRU HİTAP MAKAMINI BELİRLEYEREK İLGİLİ MAKAMA HİTABEN YAZINIZ!!!)
		Türkiye Cumhuriyeti Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne
		Türkiye Cumhuriyeti Sakarya Üniversitesi ............... Fakültesi Dekanlığına
		Türkiye Cumhuriyeti Sakarya Üniversitesi ............... Bölümü Başkanlığına
		Türkiye Cumhuriyeti Sakarya Üniversitesi ............... Yüksek Okulu Müdürlüğüne
		Türkiye Cumhuriyeti Sakarya Üniversitesi ............... Dairesi Başkanlığına
		Türkiye Cumhuriyeti Sakarya Üniversitesi ............... Enstitüsü Müdürlüğüne


Dilekçe Konusu : (!!!BİR CÜMLE İLE DİLEKÇENİZDEKİ TEMEL İSTEMİNİZİ BELİRTİNİZ!!!)(!!!DİLEKÇE TEMEL AÇIKLAMALARINIZI PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ!!!)


(!!!DİLEKÇE İLE SUNMANIZ GEREKEN BİLGİLERİ PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ!!!)


(!!!TALEBİNİZİN GEREKÇELERİNİ VE İZAHINI PARAGRAF BİÇİMİNDE YAPINIZ!!!)


(!!!İSTEMLERİNİZİ ÖNEM SIRASI İLE VE ANLAŞILIR BİÇİMDE PARAGRAF YAPISINDA YAZINIZ!!!)


	Yukarıda arz ve izah ettiğim istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.TC Kimlik No : 
Öğrenci No : 
İsim Soyisim : 
Fakülte : 
Bölüm :
Akademik Danışman : 
İkamet Adresi :
Telefon : 
Eposta Adresi : 

							Tarih :
							İsim Soyisim: 
							İmza :

Ekler : 
1-
2-
3-

Scroll to Top