Telefonla Hakaret ve Tehdit Suç Duyurusu Dilekçe Örneği

Suç Duyurusu Nedir?

Suç duyurusu dilekçesi, yasalar tarafından suç olarak kabul edilen bir eylemi gerçekleştiren failin cezalandırılması ve hakkında ceza soruşturması başlatılması için savcılığa verilen dilekçedir. Suç duyurusu, genellikle hakkı ihlal edilen ve suçtan zarar gören mağdurlar tarafından yapılmaktadır. Suç duyurusu dilekçesi diğer bir tabirle “Şikâyet Dilekçesi” olarak isimlendirilmektedir.

Telefonla Hakaret ve Tehdit Suçu

Tehdit suçunun telefonla işlenmesi de mümkün olup, bu suçun yüz yüze iken işlenmesi ile telefonda işlenmesi arasında hukuken bir fark bulunmamaktadır. 

Yani bir kimsenin telefon konuşması esnasında ya da mesajlaşma esnasında tehdit içeren ifadeler kullanmış olması halinde, yine tehdit suçunun oluştuğunun kabul edilmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla tehdit suçunun telefonla işlenmesi halinde de; Türk Ceza Kanunu’nun tehdit suçuna ilişkin hükümlerinin aynen uygulanması mümkündür.

Tehdit suçu telefonla işlenebileceği gibi, son zamanlarda kullanımı oldukça yaygınlaşan sosyal medya ve internet yoluyla da işlenebilmektedir.

Telefonla Tehdit veya Hakaretin Cezası Ne Kadardır?

Tehdit suçu suçun işlenişine göre farklı ceza türleriyle karşımıza çıkmaktadır. Tehdit suçunun temel hali için Türk Ceza Kanununda altı aydan iki yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Yani bir başkasını, kendisinin veya yakının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kişinin malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratılacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte (sair tehditte) ise altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

Bu suç bakımından daha ağır ceza verilmesini gerektiren nitelikli hallerin bulunması halinde ise; kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Mesajla tehdit cana kast gibi tehdit içeren eylemleri kapsayacak nitelikli şekilde işlenmesi halinde ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılama yapılmaktadır.

Hakaret suçunda ise hakaretin basit şekilde işlenmesi halinde 3 aydan 2 yıla kadar suçun nitelikli şekilde kamu görevlisi sıfatına haiz kişilere karşı işlenmesi halinde 1 yıldan 2 yıla kadar ceza istemiyle dava açılmaktadır. Karşılıklı hakaret durumu söz konusuysa ceza verilmeyebileceği gibi daha az cezaya da mahkeme tarafından hükmolunabilmektedir.

Telefon ile yapılan sesli görüşmelerde telefonumuzun ses alma özelliği varsa, bu özellik sayesinde kendisine hakaret ve tehdit varsa bunları kayıt ederek delillendirebilir. Eğer ses alma özelliği yoksa çevresindeki kişi veya kişilere sesli konuşmalar dinletilerek yapılan tehdit ve hakarete şahit olmaları istenebilir. Öte yandan tehdit mesajı varsa ekran görüntüleri de mutlaka alınmalıdır. Bu tarz davalarda delil şarttır. İspatı tamamen şikayetçiye aittir.

SMS ile yapılan tehdit ve hakaret olayları ispat açısından daha kolaydır. Tehdit ve hakaret içerikli mesajlar silinmeden saklanmalıdır.

Telefonla Yapılan Tehdit ve Hakarete Nasıl Dava Açılır?

Telefon, SMS, sosyal medya veya internet yoluyla işlenen tehdit hakaret suçları iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte oldukça sık görülen dava türlerinden olmuştur.

Sürekli veya tek seferlik tehdit ya da hakarete maruz kalmak fark etmez her durumda dava açılması mümkündür. Tehdit hakaret davasının açılması cumhuriyet savcılığına veya kolluk kuvvetlerine suç duyurusunda bulunmak şeklinde gerçekleşmekte ve mağdurun ikamet adresinin bulunduğu yerdeki cumhuriyet savcılığı davayı soruşturmaktadır. Tehdit hakaret davası dilekçe ile başvurmak suretiyle olabileceği gibi kolluğa ifade vermek suretiyle de gerçekleştirilebilir.

Tehdit hakaret davasında mala karşı işlenen tehdit suçunda ve hakaret suçlarında 6 ay içinde şikayet işleminin yapılması zorunludur. Şikayete bağlı olarak soruşturma başlatacak olan cumhuriyet savcısı toplanan delillerin dava açma konusunda yeterli şüphe oluşturması halinde iddianame düzenleyerek kamu davası açılması için mahkemeye başvuracaktır.

Mahkeme deliller ve dosya durumuna göre yargılama yaparak şüpheli hakkında para cezası veya hapis cezasına hükmedebilecektir.

Telefonda hakaret ve manevi tazminat konusu da yapılabilmekte kişilik haklarına yönelik maddi ve manevi zarara uğrayan kimse davalı aleyhine maddi manevi tazminat davasını da ayrıca açabilmektedir.

Telefonla Hakaret ve Tehdit Suç Duyurusu Davasıyla Hangi Mahkeme İlgilenir?

Hukuki bir nitelik taşıyan tüm şikayet ve suç duyurusu davalarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ilgilenmektedir.

Not: Telefonla hakaret ve tehdit suç durusuyla ile ilgili tüm ayrıntılar, gerekçeleriyle somut olaya uygun olmak kaydıyla belirtilmelidir. Aşağıdaki dilekçede örnek bir senaryo görebilirsiniz. Kişisel bilgilerinize ve yaşadıklarınıza göre ilgili değişiklikleri yapınız. Ayrıca bir avukattan da yardım almanız, dava süresince işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.

Telefonla Hakaret ve Tehdit Suç Duyurusu Dilekçe Örneği
     ........ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SAYIN MAKAMINA


ŞİKAYET EDEN: Ad Soyad (T.C. Kimlik No: ...)

ADRES    :

ŞÜPHELİ   : Adı, soyadı ve adresi tarafımdan bilinmemektedir. (Tel No: ...) 

SUÇ TARİHİ : .../.../.... (Saat: .. ..)

KONU    : Şahsıma yapılan hakaret ve tehdit sebebiyle suç duyurusu dilekçesi

AÇIKLAMALAR: 
   1. Şehirde pek çok kişi tarafından tanınan ve sevilen bir esnafım. Kadın giyim üzerine çalışmaktayım. Genç ve başarılı biri olduğuma inanıyorum.
   2. Uzun süredir kimliğini bilmediğim bir kişi tarafından cep telefonu üzerinden rahatsız edilmekteyim. Yalnız yaşayan biri olarak beni rahatsız eden şahıs, ya boğuk bir ses çıkarmakta ya da hiç konuşmamakta ve beni korkutmaktadır. Ayrıca zaman zaman cep telefonuma mesaj göndermektedir.                 
   3. Şüpheli şahsın kim olduğunu bilmiyorum. Mesajı gönderen kişinin kim olduğunu ve bu mesajı neden gönderdiğini öğrenmek için ....... numaralı telefon aradım. Ancak telefona cevap vermedi. İşbu sebeple tarafımı rahatsız eden kişi ya da kişilerin tespit edilmesini ve cezalandırılmalarını istemekteyim.  

HUKUKİ NEDENLER: TCK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Telefon kayıtları, ekran görüntüleri, tanıklar ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenler ile beni rahatsız eden şahısların tespitini ve cezalandırılmaları için gereğini saygılarımla arz ederim. .../.../....

                             Ad Soyad
                               İmza
www.dilekceornegi.com
Scroll to Top