TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüne yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. TCDD Taşımacılık A.Ş. tüzel kişiliği Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından farklı bir tüzel kişiliktir, bu yazılmızda yapılacak başvurunun TCDD Taşımacılık A.Ş. ünvanlı tüzel kişiliğe yapılacağı başvurular için dilekçe örneği sunulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları kurumuna yapılacak yazılı başvurular için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları dilekçe örneği yazımızı incelemenizi önermekteyiz.

Bu yazımızda TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adres ve iletişim bilgileri , kurum hakkında kısa bilgi , TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü dilekçe örneğinin nasıl yazılacağı hakkında bilgiler ve dilekçe örneği bulunmaktadır. Dilekçe örneği metin word ve pdf dosya türlerinde yazımız içerisinde yer almaktadır, dilerseniz indirip bilgisayarınızda düzenleyerek kuruma başvuru yapabilirsiniz.

Kurumsal Yapı olarak Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetini sürdürmektedir. Genel Müdürlüğü Ankaradadır fakat İstanbul Ankara ve İzmirde merkezleri bulunmaktadır , ayrıca büyük tren garlarında ve TCDD yük taşıma hizmetleri sunulan lojistik merkezlerinde de idari yapılanması vardır.

TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adres ve iletişim bilgileri

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Adres : Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3/C ALTINDAĞ/ANKARA

Telefon : +90 312 309 05 15

Ankara Danışma : +90 312 309 05 15 /336

İstanbul Danışma : +90 216 348 80 20

İzmir Danışma : +90 232 484 86 38

Çağrı Merkezi : 444 82 33

Web Sitesi: https://www.tcddtasimacilik.gov.tr/

TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü farklı kurumlardır.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü İdari Yapısı

TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi , TCDD den farklı bir tüzel kişiliktir ve TCDD den farklı yalnızca kendi görev alanında yer alan taşımacılık faaliyetleri ile ilgili konularda resmi yazışma yapılmalıdır. Bu sebeple tüm demiryolu taşımacılığı konulu dilekçelerin TCDD Taşımacılık A.Ş. makamına sunulması sağlıklı olmaz. TCDD Taşımacılık A.Ş. ne yapılacak başvurular yalnızca TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü görev ve hizmetleri ile alakalı konularda olmalıdır.

TCDD Taşımacılık büyük bir kamu kurumudur, Genel Müdürlük makamına bağlı olan birçok daire başkanlığı ve hizmetlerin yurt genelinde sunulmasının idaresini yürüten birçok bölge müdürlüğü vardır.

Kurumun idari yapısı aşağıdaki başlıklar biçimindedir ve aşağıda izah edilecek dilekçe yazımı esnasında hangi birimin sorumluluğu varsa dilekçenin ilgili birim makamına yazılması önerilmetkedir.

TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Teşkilat Yapısı :

 • TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük Makamı
 • İç Denetim Birimi Başkanlığı
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • Yolcu Dairesi Başkanlığı
 • Yük Dairesi Başkanlığı
 • Araç Bakım Dairesi Başkanlığı
 • Mali İşler Dairesi Başkanlığı
 • Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
 • Satınalma Dairesi Başkanlığı
 • Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlükleri :

 • İstanbul Bölge Müdürlüğü
 • Ankara Bölge Müdürlüğü
 • İzmir Bölge Müdürlüğü
 • Sivas Bölge Müdürlüğü
 • Malatya Bölge Müdürlüğü
 • Adana Bölge Müdürlüğü
 • Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne dilekçe nasıl yazılır ?

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü bir kamu kurumu olduğu için yalnızca kendi makamına yazılmış olan ve kendi görev alanına giren dilekçeleri kabul eder ve usulüne uygun yazılmış tüm dilekçeler işleme alınır.

Tüm dilekçelerin Türkçe yazılması , dilbilgisi kurallarına uygun biçimde yazılmış olması ve dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılmış olması beklenmektedir.

Kurum Genel Müdürlüğüne yazılan dilekçeler genel müdürlük makamında işleme alınır ve farklı bir birimin görev alanına giren bir konuda yazılmış ise ilgili makama sevk edilebilirler. Bu sebeple başvurunuz hangi birim tarafından işleme alınacaksa o birime hitaben yazılması her zaman için daha makuldür, Yani örneğin seyir emniyeti ile ilgili bir yazılı başvuru yapılacak ise genel müdürlük “TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne” makamı yerine “TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü Kurumsal Emniyet Yönetimi Daire Başkanlığına” makamına dilekçe yazılması tercih edilmelidir.

Benzer şekilde başvuru bir bölge müdürlüğüne yapılacaksa hitap makamı ilgili bölge müdürlüğünün tam ünvanı olmalıdır ” TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Sivas Bölge Müdürlüğüne ” kurumun bölge müdürlüğüne yapılacak yazılı başvurular için uygun bir hitap makamı örneğidir.

Hitap makamı dilekçenin en üstünden en az iki satır aşağıya ortalanmış biçimde ve büyük harf ile tam ünvan olarak yazılmalıdır.

Sonraki bilgi dilekçe konusudur, dilekçe konusu dilekçe ile sunulan en temel istemin bir cümle ile ifade edilmesidir. Burada genel amaç dilekçenin tamamının okunup değerlendirilmeden hangi konuda bir başvuru yapıldığının kurum görevlilerine izah edilmesidir. Tüm dilekçeyi okumadan sadece dilekçe konusunu inceleyrek hangi birimin görev alanına girdiğinin anlaşılabilmesi amaçlanmaktadır. “……………………………….. konusundaki istemlerimin sunulmasından ibarettir” gibi bir dilekçe konusu taleplerinizi özetler bir cümle olarak oldukça yeterlidir.

Dilekçenin sonraki kısmı metin bölümüdür, tüm resmi dilekçeler gibi TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne yazılan dilekçelerde de anlamlı paragraflar halinde dilekçeniz ile ilgili konunun önce açıklanması , sonra gerekli bilgilerin ve gerekçelerin sunulması ve sonunda istemlerinizin yazılması gerekmektedir.

Bu kısmı anlam bütünlüğü olan paragraflar olarak yazmanız makuldür, ilk bir iki paragraf açıklamalarınıza , sonraki bir iki paragraf sunmanız gereken bilgilere , sonraki paragraf dilekçeniz ile ilgili sunduğunuz istemlerin gerekçelerine ve son paragraf ise istemlerinizin izah edilmesine ayrılması makuldür.

Her bir paragrafın en çok 5 8 cümleden oluşmasına ve cümlelerin 15 kelimeden daha kısa olmasına özen gösterirseniz, daha okunabilir ve anlam bütünlüğü olan pargraflar oluşturursanız anlaşılması daha kolay olacaktır. Yazacağınız cümlelerin net ve kolay anlaşılır , tereddütte bırakmayan bir yazım ile kaleme alınması anlamlıdır, dilekçeyi okuyan kişilerin başvurunuzu tam olarak anlayabilmesi için açık anlaşılır açıklamalar bilgilendirmeler gerekçeler ve talepler okuduğundan emin olunuz.

Dilekçe ekinde sunulacak tüm belgelerin Türkçe olması gerekmektedir. Yabancı dilde olan dilekçelerin aslı ve Türkçe tercümesinin birlikte sunulması önerilmektedir. Dilekçe ekinde sunulacak dilekçe eklerinin ekler başlığı altında tanımlanması gereklidir.

Dilekçenin metin kısmı bittikten sonra kişisel bilgileriniz ve tarih ile yazımı tamamladıktan sonra dilekçeyi ıslak imzalı olarak hazırlayınız. Dilekçenin yazan kişi tarafından hitap makamı adresine şahsen teslim edilmesi beklenmektedir. İsim tarih ve ıslak imza içermeyen dilekçeler işleme alınmazlar ve dilekçeler ile ilgili verilecek yanıtlar yalnızca dilekçe sahibine verilebilir.

18 yaşından küçükler adına dilekçeler velileri dilekçe sunabilir. Kısıtlama kararı verilen , Vasi Kayyım yada Kanuni temsilci atanan kişiler için temsile yetkin kişi dilekçe sunabilir. Tüm tüzel kişileri yalnızca temsile yetkili kişiler temsil ederek dilekçe sunabilir. Bu durumların dışında dilekçeleri yalnızca noterden vekaletname düzenlenmiş vekil kişiler temsil edebilirler. Bir kişi adına yapılan yazılı başvurularda temsil yetkisini gösterir belgeler veya kararların sunulması istenmektedir. Dilekçe ekinde bu belgeler de sunulmalıdır.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Aşağıda iki farklı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği bulunmaktadır. Birinci örnek hayali olarak Marmaray Treni içerisinde evrak çantası ve dizüstü bilgisayarını kendi dalgınlığı ile unutan ve kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından eşyaları alınan ve eşyalarını geri alamayan bir kişinin hayali olarak kurumun İstanbul Bölge Müdürlüğüne dilekçe ile müracat ederek olay ile ilgili yazılı tutanak istemini sunduğu bir dilekçe örneği sunulmuştur. Bu bir dilekçe örneği dir resmi işlemde kullanılmamalıdır, yalnızca size yazım konusunda bir hazır dilekçe örneği olarak sunulmuştur.

İkinci dilekçe ise boş şablon bir dilekçedir, parantez içerisinde büyük harf ile yazılmış açıklamaları okuyunuz ve daha sonra silerek ilgili bilgileri ve paragrafları yazarak dilekçenizi hazırlayınız ve kuruma şahsen sununuz.

		TCDD TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ 
		İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

DİLEKÇE KONUSU : Kayıp çanta ve dizüstü bilgisayarım hakkında tutanak istemimin sunulmasından ibarettir.

	.......................... Tarihinde ......................... saatleri arasında İstanbul Zeytinburnu Marmaray İstasyonundan Kurumunuzca işletilmekte olan Marmaray Trenini kullandım ve Üsküdar İstasyonunda indim. Kişisel dalgınlığım sonucunda evrak çantamı oturduğum koltuğun yanında unuttuğumu yaklaşık 20 25 dakika kadar sonra farkettim ve tekrar istasyona dönerek Güvenlik görevlilerine durumu izah ettim.

	Güvenlik Ekibi gerekli görüşmeleri kendi aralarında ve trenlerin hareketini yöneten birim ile yaparak trenin tekrar hareket etmeden kontrol edildiği ve çantanın trende bulunmadığı bilgisine kısa sürede ulaştılar ve tekrar da kontrol edilmesini sağladılar. Çanta , içindeki belgelerim ve dizüstü bilgisayarımın benim için önemli olduğunu belirmiş olduğumdan güvenlik kamera görüntülerini detaylı olarak incelediler ve çantanın kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından alındığı ve istasyonu onun da benzer zamanda terk ettiği bilgisine ulaştılar. Bu inceleme yaklaşık 1 saat kadar sürdüğünden çantamı alıp uzaklaşan şahısın bulunması ve eşyalarımın geri alınması mümkün olmamıştır.

	Eşyalarımı kişisel dalgınlığım ile unutmuş olduğumu , kurumunuzun veya hiçbir çalışanınızın bir hatası bulunmadığını , aksine bana azami şekilde yardımcı olunduğunu ve emniyet tarafından talep edilirse tüm kayıtların memnuniyetle paylaşılacağının bana iletildiğini kabul ve beyan etmekteyim.

	Kişisel Kayıp yada Çalınan Eşya sigortam bulunduğu ve Emniyete de şikayette bulunurken beyan edebilmem için kayıp olan veya çalınan eşyanın ne şekilde zayi olduğunu bildiren bir resmi kurum tutanağı belgesine ihtiyacım bulunmaktadır.

	İş bu sebeple kayıp olan eşyamın kurumunuza ait trende unutulduğunu , bir yabancı tarafından alındığını ve tarafımca geri alınamadığını izah eder bir tutanağın düzenlenmesi için kurumunuza yazılı müracat yapma zaruretim hasıl olmuştur.

	Yukarıda arz ve izah ettiğim sebepler ve kurumunuzca Res'en takdir olunacak sebepler ile Kayıp olan eşyayı , eşyayı alıp giden kişiyi de tanımlar biçimde bir tutanak düzenlenmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.

	Ayrıca Emniyet tarafından talep edilecek video kayıtlarının Üsküdar İstasyonu Güvenlik Amiri Sayın ............................................... tarafından kayıt altına alındığını, resmi yazı ile Emniyete memnuniyetle ilebilecekleri bilgisinin tarafıma verildiğini bilgilerinize saygı ile sunarım		

Tc Kimlik No : 
İsim Soyisim : 
İkamet Adresi : 
Telefon : 
Eposta : 
						Tarih : 													İsim Soyisim : 
						İmza :


(.........PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ, SİLİNİZ VE İLGİLİ YERE GEREKLİ BİLGİLERİ YAZINIZ.......)


(.........HİTAP MAKAMINI TAM ÜNVAN OLARAK YAZINIZ.......)

		TCDD TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ 
		İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
DİLEKÇE KONUSU : (.........BİR CÜMLE İLE ANA TALEBİNİZİ BELİRTİNİZ.......)


(.........AÇIKLAMALARINIZI 1-2 PARAGRAF OLARAK YAZINIZ.......)


(.........GEREKLİ BİLGİLERİ 1-2 PARAGRAF OLARAK YAZINIZ.......)


(.........GEREKÇELERİNİZİ 1-2 PARAGRAF OLARAK YAZINIZ.......)


(.........TALEPLERİNİZİ PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ.......)

	Yukarıda arz ve izah ettiğim istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.


						Tarih : 													İsim Soyisim : 
						İmza


(.........KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ TARİHİ YAZINIZ ISLAK İMZA ATINIZ.......)

Tc Kimlik No : 
İsim Soyisim : 
İkamet Adresi : 
Telefon : 
Eposta : EKLER : (.........EKLİ BELGELERİ LİSTE OLARAK YAZINIZ DİLEKÇEYE EKLEYİNİZ.......)

1....
2....
3....(.........KURUM MAKAMINA ŞAHSEN TESLİM EDİNİZ........)

TCDD Taşımacılık Marmaray Kurumsal Web Sitesi : https://marmaray.gov.tr/

TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Web Sitesi : https://www.tcdd.gov.tr/

Scroll to Top