Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Kısaltması TİGEM olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün temel görevi Türkiyedeki tarımın ve hayvancılığın geliştirilmesi olarak düşünülmelidir. Tarım için en önemli girdilerden olan sertifikalı tohumların tarımsal faaliyetleri ile uğraşan kişilere en uygun maliyetler ile ulaştırılması, tohumda dışa bağlılığın önüne geçilmesi , sertifikalı ve yurt toprağında yüksek verimli tohumların kullanılmasının yaygınlaştırılması genel olarak Tarımsal faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır.

Ayrıca yüksek vasıflı damızlık hayvanların üretilmesi ve hayvancılık sektörüne sunulması ile hayvancılıkta da hayvan popülasyonunun daha yüksek vasıflı bir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür ve Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte olan Kamu kurumudur.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri ve Tarihçesi

Türkiyenin tarım ve hayvancılık üretimini artırmak , yerlilik oranını artırmak , çeşitliliği korumak ve toplum lehine artırmak , Ürün kalitesini yükseltecek tohumlar , fidanlar , fideler yetiştirmektedir. Ayrıca damızlık yüksek vasıflı hayvan ve üremeye yardımcı kaynakların üretilmesi ve topluma sunulması görevini sürdürmektedir.

Bu faaliyetleri yaparken kendi işletmelerinde üretilen ürünleri toplum yararına satmak ve bu kaynakları yine toplum yararına tarım ve hayvancılık konusunda yeni kaynaklara dönüştürmek yine TİGEM faaliyetleri arasında yer alır.

Yanı özetle TİGEM Türk yurtdunda tarım ve hayvancılığın günümüz şartlarına göre en yüksek teknik beceriler ve kaynaklar ile yapılması için tarım ve hayvancılığı desteklemeyi hedeflemektedir. Bu destekleme sayısız başlık altında toplanır ama en yaygın ihtiyaçlar olan tohum fide fidan ve damızlık hayvan konusunda dünya çapında yetkin ve eğitimli bir kamu kurumu olarak tarımsal kalkınmada öncü bir kamu kurumudur.

TİGEM tarihi Osmanlı dönemindeki ordu ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan Haralara dayanmaktadır, Genç Cumhuriyetin önemli kuruluşları olan Ziraat İşletmeleri ve Zirai Kombinalar Ordunun ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile göreve başlamıştır. Ayrıca Cumhuriyetin önemli atılımları olan Devlet üreme çiftlikleri ve Atatürk tarafından çiftçilere modern tarımın öğretilmesi ve önderlik edilmesi için kurulan çiftliklerin kurum bünyesine katılması ile günümüze kadar gelen TİGEM ilk günki heyecanı ile Türk tarım ve hayvancılığının geliştirilmesi için görevini sürdürmektedir.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adres ve İletişim Bilgileri

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adresi: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar / ANKARA

Telefon: +90 312 417 84 70

Faks: +90 312 417 78 39

Kep Adresi : tigem@hs01.kep.tr

Eposta Adresi : info@tigem.gov.tr

Websitesi : https://www.tigem.gov.tr/

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bir kamu kurumudur ve yazılı müracatlarda yazılacak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü dilekçesinin Türkçe olarak yazılması gerekmektedir. Dilbilgisi kurallarına uygun ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun olarak dilekçe yazılması beklenmektedir.

Yazılacak dilekçe kurum makamına yazılacaksa hitap makamı ” Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne” olarak yazılmalıdır, herhangi bir idari birim veya kurum işletmesine hitaben yazılacak dilekçeler ilgili birim yada işletmenin tam ünvanı olarak yazılmalıdır.

Örneğin Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğüne bir dilekçe yazılması gerektiğinde hitap makamı ” Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ” olarak yazılmalıdır.

TİGEM idari yapısı Yönetim Kurulu , Genel Müdürlük Makamı , Teftiş Kurulu Başkanlığı , Huku Müşavirliği , Özel Kalem Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı , Bitki Üretim Daire Başkanlığı , Hayvancılık İşleri Daire Başkanlığı, Atçıkıl Daire Başkanlığı , Tarımsal Yapılar ve Sulama Daire Başkanlığı , Tarımsal Mekanizasyon ve İnşaat Daire Başkanlığı , Mali İşler Daire Başkanlığı , Ticaret Daire Başkanlığı , İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı , Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı , Emlak ve İştirakler Daire Başkanlığı biçiminde tertip edilmiştir, Yapılacak başvuru hangi idari birimin görev alanına giriyorsa ilgili birime hitaben dilekçe yazılması daha makuldür, bu sayede ilgili makama iletilerek orada işlem görecek olması daha hızlı sonuçlanmasına olanak verebilecektir.

Doğru hitap makamı belirlenerek ilgili makama hitaben başlanılan dilekçenin ikinci önemli başlığı dilekçe konusudur, Hitap Makamından en az iki satır boşluk bırakılarak sola dayalı olarak dilekçe konusu başlığı atılarak dilekçenin ne maksatla sunulduğunu ifade eden bir cümlelik bir başlık yazılması yeterlidir. Buradaki amaç dilekçe konusunu okuyan yetkilinin dilekçenin hangi maksatla sunulduğunu anlayabilmesi ve konuya göre yapılması gereken işleme göre ilgili birime iletmesi olarak düşünülmelidir. Tüm resmi dilekçelerde dilekçe konusu yazılması tavsiye edilmektedir.

Dilekçe konusu yazıldıktan sonra en az iki satır boşluk bırakılarak dilekçe metin kısmının yazımına başlanır burada temel bir şekil şartı yoktur fakat dilekçe yazımı kurallarına göre birkaç paragraf halinde dilekçede sunmakta olduğunuz isteminizi sunmadan önce konuyu açıklamanız ve gerekli bilgileri ve gerekçeleri sunmanız gerekmektedir.

Paragraf halinde açıklamalarınızı , bilgileri ve gerekçeleri yazdıktan sonra son paragraf istem paragrafıdır, burada saygılı ifadeler ile istemlerinizi belirterek dilekçenizi tamamlayız.

Eklemeniz gereken belgeler varsa en alt kısma Ekler başlığı atarak her belgeyi liste olarak tanımlayınız ve dilekçe ile beraber sununuz.

Dilekçenin son kısmında tarih kişisel bilgiler ve ıslak imza bulunmalıdır. İmzasız dilekçeler ve kimin tarafından sunulduğu belli olmayan dilekçeler resmi işlem görmezler.

Dilekçeler latin harfleri ile yazılmış Türkçe elyazısı , daktilo veya yazıcı çıktısı olabilirler, fotokopi olarak dilekçeler sunulamazlar, fotokopi üzerinde imza yoksa üstü imzalanarak dilekçe olarak sunulabilir.

Dilekçeler yalnızca şahsen sunulabilir, 18 yaşından küçükler için velileri , kısıtlama resmi kararı bulunan kişiler ve kanuni temsilci vasi yada kayyım atanan kişiler için kanuni temsilcileri başvuru yapabilir, Kurumları ve Tüzel kişileri yalnızca resmi temsilcilerinin imzalayacağı ve varsa kaşe mühür ile tescil edilmiş belgeler ile başvuru yapabilirler. Bunun dışındaki tüm başvurularda şahsın kendisi başvurmuyorsa noterden düzenlenmiş vekaletname gerekmektedir , vekaletnamelerde kurum adı verilerek veya tüm kamu kurumları ile resmi yazışma vekaleti verilmiş olması gerekmektedir.

Posta yolu ile belirli konularda kurumlar dilekçeleri kabul edebilmetkedir , yalnızca PTT ile kendi adınıza iadeli taahhütlü dilekçe göndermenizi önermekteyiz. Kayıtsız posta ve Kargo ile gönderilen dilekçelerin tesliminin belgelenmesinde güçlükler bulunmaktadır. Tüm dilekçeler posta ile gönderilemezler, kuruma danışarak posta ile gönderilebildiği bilgisi verilen dilekçeleri PTT ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirsiniz.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği aşağıda metin , word ve pdf dosya türlerinde indirilebilir olarak paylaşılmıştır. Yukarıda izah ettiğimiz biçimde düzenlemeleri yapınız.

Dilekçe metni üzerinde açıklamalar (…………..) biçiminde büyük harf ile yazılmıştır, açıklamaları tek tek önce okuyunuz, tam olarak anlatıktan ve gerekli bilgiyi hazırladıktan sonra siliniz ve ilgili yere gerekli bilgileri yazınız. Sırası ile Hitap Makamını belirleyiniz ve tek bir tane olacak şekilde yazınız, dilekçe örneğinde 3 alternatif olarak sunulmuştur.

Dilekçe Konusu dilekçenizin ana isteminin bir cümle ile ifade edilmesidir ve dilekçe konusu başlığına yazılmalıdır.

Dilekçeniz ile ilgili açıklama bilgi ve gerekçeleri paragraflar olarak yazdıktan sonra son paragrafta isteklerinizi ifade ediniz. Islak imzalı olarak kuruma şahsen teslim ediniz.

(........PARANTEZLERİ OKUYUNUZ ANLAYINIZ SİLİNİZ 
, YERİNE GEREKLİ METNİ YAZINIZ........)


(........HİTAP MAKAMINI BELİRLEYİNİZ VE TAM ÜNVAN OLARAK YAZINIZ.......)
		
		TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
	
		TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
		................ DAİRE BAŞKANLIĞINA

		TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
		............... İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNEDİLEKÇE KONUSU : (........BİR CÜMLE İLE DİLEKÇE KONUSUNU İFADE EDİNİZ........)(........DİLEKÇE AÇIKLAMALARINI PARAGRAF OLARAK YAZINIZ........)

(........DİLEKÇE İSTEM İLE İLGİLİ BİLGİLERİ  PARAGRAF OLARAK YAZINIZ........)

(........DİLEKÇE GEREKÇELERİNİZİ  PARAGRAF OLARAK YAZINIZ........)

(........DİLEKÇE İSTEMLERİNİZİ PARAGRAF OLARAK YAZINIZ........)	Yukarıda arz ve izah ettiğim istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.


							Tarih : 
							İsim Soyisim : 
							İmza : 

Tc Kimlik No :
İsim Soyisim : 
Anne Adı : 
Baba Adı : 
Doğum Tarihi : 
Doğum Yeri : 
İkamet Adresi :
İşletme Adresi : 
Telefon : 
Eposta Adresi : 


EKLER : 
(..........DİLEKÇE EKİ BELGELERİ LİSTE OLARAK YAZINIZ VE EKLEYİNİZ...................)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı işletmelerin listesi ve iletişim bilgilerine ulaşabileceğiniz sayfa adresi : https://www.tigem.gov.tr/Sayfalar/Detay/0cf8da79-9fc0-433d-a2b7-74142e091b68

Tigem tarafından Edevlet üzerinden sunulmakta olan hizmetlere erişim sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/tarim-isletmeleri-genel-mudurlugu

Scroll to Top