Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yapılacak başvurular için dilekçe örnegidir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tüm Türkiye sınırları içerindeki tüm gayrımenkullerin resmi devlet kaydını tutmakta olan kamu kurumudur. Gayrımenkul olarak tanımlanan yani taşınmaz mal tanımına uyan her çeşit arsa tarla arazi bina yapı taşınmaz bağımsız bölüm gibi her çeşit taşınmazın tüm resmi ve teknik kayıt işlemleri ve sahipliğine dair işlemler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü genel kurum yapısı olarak Türkiye Cumhuriyeti Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren kamu kurumudur.

Genel görevleri arasında gayrımenkullerin satış işlemleri , miras veya hibe yoluyla intikal işlemleri , ipotek rehin vb mali işlemleri , tapu çıkarma yenileme bölme birleştirme vb işlemleri , Osmanlı tapularının Türkiye Cumhuriyeti tapusuna dönüştürülme işlemleri , Tapu şerh işlemleri , Mülkiyet işlemleri , Kat irtifakı işlemleri , Ünvan değişiklikleri , Tapular ile ilgili her çeşit kadastro işlemleri , Bağış işlemleri , Yapı Kullanma izin belgesi , Vaziyet Planı işlemleri , Mimari Proje kayıtları gibi her çeşit Tapu ve Kadastro işlemi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bir başka değişle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tüm yurt sınırları içerisindeki parsellenmiş arazi ve taşınmazların kayıtlarını ve her çeşit resmi işleminin yapıldığı kurumlardır.

Yazımızda TKGM resmi iletişim bilgileri , adres ve telefonları , web sitesi üzerinden sunulmakta olan hizmetleri , edevlet üzerinden sunulmakta olan işlemleri gibi her çeşit bilgilere ek olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği ne de yer verilmiş olacaktır , ayrıca sunulan dilekçe örneği word ve pdf dosya türlerinde indirilebilir olarak yer almaktadır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Adres ve İletişim Bilgileri

Adresi : Dikmen Caddesi No:14 (06100) Bakanlıklar / ANKARA

Eposta Adresi : bilgiedinme@tkgm.gov.tr

Websitesi : https://www.tkgm.gov.tr/

Telefonu : +90 312 413 6000

Tapu Müdürlükleri toplumun yaşadığı bölgelere göre yetkilendirilmiş ve tüm işlemleri yapmaya yetkin birimler olarak yer almaktadır. Bulunulan il yada ilçeye göre yurttaşlar tapu müdürlüklerine giderek işlemlerini kolaylıkla yapabilirler, tapu işlemleri için TKGM genel müdürlüğüne müracat edilmesine gerek yoktur, tüm müdürlükler tüm işlemleri yapabilmektedir.

Tapu Müdürlüklerinin büyük kısmı Kaymakamlık veya Valilik Binaları veya ek binaları içerisinde faaliyet göstermektedir. Kendi Binası veya belirli binaların belirli bölümlerinde faaliyet göstermekte olan Tapu Müdürlükleri de bulunabilmektedir. Aşağıda Tapu Müdürlükleri Adres ve İletişim Bilgilerine ulaşabilmeniz için erişim linki sunulmuştur.

Tapu Müdürlüklerinin güncel Tapu Müdürlüğü Adresleri , Tapu Müdürlüğü Telefon ve Faks Numaraları , Tapu Müdürlüğü Eposta ve Kayıtlı Eposta Adreslerine erişim için TKGM web sitesi altında yer almakta olan Tapu Müdürlükleri Taşra Birimleri İletişim Sayfası erişim linki: https://www.tkgm.gov.tr/tasra

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne dilekçe nasıl yazılır ?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bir kamu kurumudur ve yazılacak dilekçelerin Türkçe yazılması gerekmektedir. Resmi Dilekçe Yazımı kurallarına ve Dilbilgisi kurallarına uygun biçimde kaleme alınmalıdır. Yazılacak dilekçeler için bir şekil şartı yoktur normal düz çizgisiz beyaz temiz bir kağıda kalıcı mürekkebe sahip mavi siyah arası tonlarda bir kalem ile elle de yazılabilir, daktilo yazı makinası yazıcı gibi seçenekler ile de yazılabilir. Dilekçeye resmiyet kazandıran durum üzerindeki imzanın ıslak imza olması ve imzalayan kişi tarafından kuruma sunuluyor olmasıdır.

Dilekçe yazımında ilk önce hitap makamı yazılmalıdır, TKGM sunulacak dilekçelerde Ankarada kurum merkezine yapılacak yazılı müracatlarda hitap makamı “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne” biçiminde olmalıdır, kuruma bağlı bir tapu müdürlüğüne yapılacak yazılı başvuruda ise hitap makamı ilgili tapu müdürlüğünün tam ünvanı olarak yazılmalıdır. Burada bölge müdürlüğünün adının yazılması veya yazılmaması çok da önemli değildir. Bölge Müdürlüklerine yapılan başvurularda ilgili bölge müdürlüğünün tam ünvanı, tapu müdülüklerine yapılan başvurularda ilgili tapu müdürlüğünün tam ünvanının yazılması yeterlidir.

Örneğin Denizli Bölge Müdürlüğüne yapılacak bir yazılı başvuruda hitap makamı “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Denizli Bölge Müdürlüğüne” olarak yazılırken, İstanbul Adalar ilçesindeki tapu müdürlüğüne yazılı başvuru yapılırken “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Adalar Tapu Müdürlüğüne” biçiminde hitap makamı yazılması yeterlidir.

Bir sonra yazılması gerekli olan bilgi dilekçe konusudur, tüm resmi dilekçelerde dilekçe konusu yazılması tavsiye edilmektedir. Dilekçe konusu dilekçe ile sunmakta olduğunuz ana istemin bir cümle ile özetlenmesi anlamına gelmektedir. Burada yazılacak dilekçe konusu dilekçeniz ile ilgili hiçbir fikri olmayan yetkilinin dilekçenizin tamamını okuyup düşünmeden ne konuda bir isteğiniz olduğunu anlayabileceği bir ifade olmalıdır. Örneğin “Kayıp olan tapumun yenisinin düzenlenmesi istemimin sunulmasından ibarettir” ifadesi dilekçeyi işleme alacak yetkilinin kaybettiğiniz bir tapu olduğunu ve yeni bir tapuya ihtiyaç duyduğunuz için kuruma başvuru yaparak yeni bir tapu basılması ve size teslim edilmesini istediğinizi tüm dilekçeyi okumadan anlayabilecektir.

Sonraki bölüm dilekçenin metin kısmıdır buradaki tek temel konu açık , net , anlaşılır ifadeler ile başvurunuzun açıklanması , gerekli bilgilerin sunulması ve isteminizin ifade edilmesi olarak düşünülmelidir. Paragraf yapısında metin olarak önce isteminiz ile ilgili gerekli açıklamaları ve bilgileri , gerekçeleri sunmanız ve isteminizi kuruma bildirmeniz beklenmektedir.

Burada dilekçenin kurumun yetkili olduğu bir konuda , doğru ve hakkınız olan bir konuda sunuluyor olmasıdır, yani tüm dilekçeler ilgili olduğu konularda , makul ve hakkınız olan taleplerinizin sunulması için verilmelidir. Bir kuruma yetkisi olmayan bir konuda sunacağınız dilekçe ve hakkınız olmayan bir istemi sunan bir dilekçe sunmanız halinde dilekçeniz istediğiniz neticeye ulaşamaz.

Dilekçenin sonunda kişisel bilgileriniz ve ıslak imzanız ile düzenlemiş olduğunuz dilekçenizi şahsen kuruma , bölge müdürlüğüne yada ilgili tapu müdürlüğüne şahsen teslim etmeniz halinde işleme alınabilmektedir.

Tüm kamu kurumlarında olduğu gibi TKGM ve tapu müdürlüklerinde de şahsen işlem yapılabilmektedir, bir dilekçe veya işlem için ilgili gayrımenkulün sahibi işlem yapmaya yetkilidir, 18 yaşından küçükler için velisi yada kanuni temsilcisi, kısıtlama kararı olan kişiler için vasisi yada kanuni temsilcisi işlem yapabilmetkedir, belirli kanuni durumlara göre kanuni temsilcilerin satış vb işlemlerde mahkeme kararı aldırması ve bu kararı sunarak işlem yaptırması da gerekebilmektedir. Tüzel kişiler için temsile yetkin kişiler ve birden çok kişi tarafından temsil ediliyorsa bu kişilerin tamamının şahsen başvurusu gerekmektedir. Bu durumların dışında bir kişinin başka bir kişi adına işlem yapma şansı yoktur, eşler birbiri için veya 18 yaşından büyük çocukları için velileri işlem yapamazlar, her yetişkin kendi lehine dahi olsa işlemi şahsen kendisi yapmalıdır.

Bir kişi için başka bir kişi tarafından işlem yapılacaksa işlem vekaleten işlemdir ve noter vekaletnamesi aranmaktadır. Vekaletnamenin noterden fotoğraflı olarak verilmiş olması ve vekaletnamede tapu ile ilgili işleme dair vekaletin verilmiş olması gerekmektedir. Vekaletnamenin aslının kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca satış devir ipotek verme bağışlama vb gibi işlemlerd eyaşlı kişilerin işlem yapabilmesi için akli dengesinin ve sağlığının karar verme yeteneği açısından yeterli olduğuna dair sağlık raporu da sunması istenebilmektedir.

Tapu işlemlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir ?

Tapu işlemlerinde dikkatli olmanızı ve özellikle satış işlemlerinde ödemenizi almadan kesinlikle işlem yapmamanız gerektiğini hatırlatınız, tüm tereddütleriniz için tapu müdürlüklerindeki kamu görevlilerine itibar ediniz, tapu müdürlüklerinde işlemler hakkında başka kimsenin beyanlarına itibar etmeyiniz, resmi makbuzu olmayan bir işlem için hiçkimseye para ödemeyiniz, hiçbir kamu görevlisi bir belge sunmadan sizden elden para almaz , sizden herhangi bir makbuzu olmayan ve gerekçesi makbuzda yazmayan belgesiz bir şekilde para istemez isteyemez herhangi bir para istenmesi halinde ödemeyiniz ve kamu görevlilerine danışınız.

Tüm tapu işlemleri ile ilgili sonuçları araştırınız öğreniniz, %100 emin olmadığınız tüm durumlar için baroya bağlı bir avukattan hukuki danışmanlık alınız, emin olmadığınız bir işlemi kesinlikle hukuki danışmanlık almadan yapmayınız.

Tapu işlemlerinde özellikle satış işlemini yapacak memurun karşısına oturduğunuzda almanız gereken tüm ödemeyi almış olduğunuzdan , havale ile gelmişse hesabınıza bu tutarın yatmış olduğundan emin olunuz, ödemenizi tam olarak almadan ödemeyi aldığınızı beyan etmeyiniz ve satış işlemine imza atmayınız. Satış işlemlerinde dolandırıcılık sıkca yapılabilmektedir dikkatli olunuz, ödemesini almadığınız gayrımenkulün satışını yapmayınız.

Yapmanız gereken işleme dair gerekli belgeleri Tapu Kadastro Web Sitesi erandevu sistemi altında yer alan işlem evrakları sorgulama sayfasından kontrol ederek işleme giderken yanınızda götürünüz. Gerekli Belgeler ve Evraklar sorgulama sayfası : https://randevu.tkgm.gov.tr/tr/Appointment/AppointmentDocuments . Fotoğraflı ve TC Kimlik Numarası gözüken geçerli kimlikler kişilerin üzerinde bulunmalıdır.

Vekaletname ile yapılacak işlemlerde vekaletname aslı ve vekilin şahsen müracatı gerekmektedir. Vekaletname olmadan şahsen başvuru yapılamamaktadır.

Velayeten , Vesayeten veya Kanuni temsilci olarak işlem yapılıyorsa temsil ilişkisini resmi olarak tescil eden belgelerin tamamının aslı kuruma sunulmalıdır.

Neredeyse tüm tapu müdürlükleri randevulu sistem ile işlem yapmaktadır, randevu almadan herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Başvurular önce websitesindeki ilgili portal üzerinden yapılmaktadır, gerekli harç ödemeleri yine banka sisteminden yapıldıktan sonra SMS bildirimleri ile gelen tarih ve zamana verilen işlem randevusuna şahsen gidilmesi gerekmektedir.

Kurum tarafından fotoğraf istenmişse son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf sunulması gerekmektedir.

Emlak Beyan değerini gösterir belgenin ilgili belediyeden ilgili takvim yılı içerinde alınmış olması ve borç durumunu da gösterir bir belge olması gerekmektedir. Borç durumu gösterilmiyorsa , borcu yoktur yazısı ayrıca alınmalı ve Tapu Müdürlüğüne sunulmalıdır.

Ödemelerin güvenli olarak yapılabilmesi için Takasbank sistemi üzerinden alıcı ve satıcı güvenliğinin sağlandığı güvenli alım satım emanet hesap sistemi kullanımı tercih edilmelidir.

Verilecek vekaletnamelerin yalnızca yapılacak işlemi yapma ile sınırlandırılmış olmasını , vekaletin sınırlı süreli olarak verilmesini ve vekaletin devredilemez nitelikte olduğunu belirterek vekaletname düzenleyiniz. Geçerlilik tarihi verilmemiş vekaletnamelerin ölene kadar geçerli olacağını ve iptali için azilname düzenlenmesi gerektiğini azilname düzenlenip tebliğ olana kadar vekaletin geçerli olduğunu unutmayınız. Vekaletname devredilemez nitelikte verilmemişse vekil kişinin başka kişileri de vekil tayin edebilme yetkisi olduğunu unutmayınız. Belirli bir konu ile sınırlandırılmamış genel vekaletnamelerin bazılarının nüfusunuza çocuk kaydetmeden size kalan mirası zimmetine geçirmeye varabilecek sorunlar yaratabileceğini unutmayınız, vekaletnameleri yalnızca kesinlikle güvendiğiniz kişilere , yapılacak işlem ile sınırlı , süreli ve devredilemez nitelikte veriniz. Bunun aksini iddaa eden kişilere itibar etmeyiniz , noterlik makamına danışınız veya hukuki danışmanlık alınız.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği aşağıda iki farklı dilekçe olarak sunulmuştur biri genel amaçlı kurum genel müdürlüğüne, bölge müdürlüğüne yada herhangi bir tapu müdürlüğüne yapılacak müracat için düzenlenebilir bir şablon genel amaçlı dilekçe metnidir. Bu dilekçeyi düzenlerken parantez içerisindeki bilgileri önce okuyup sonra sildikten sonra aşağıdaki düzenlemeleri yaparak kuruma sunabilirsiniz.

Hitap makamı kurum genel müdürlüğü , bölge müdürlüğü veya tapu müdürlüğü hangisi ise tam ünvanına hitaben yazıma başlanır, dilekçe konusu olarak dilekçede sunmakta olduğunuz ana talebinizi yazınız. Dilekçenin metin kısmında gerekli açıklamaları , sunmanız gereken bilgileri ve gereklilikleri yazdıktan sonra son paragrafta istemlerinizi net anlaşılır biçimde saygılı bir üslup ile kaleme alınız, ıslak imzalı olarak kuruma şahsen sununuz.

İkinci Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği ise tapusunu kaybettiği için tedirginlik yaşadığını beyan eden ve eski tapunun kullanılmaz hale getirilmesi ve yeni bir tapu düzenlenmesini talep etmekte olan bir gayrımenkul sahibinin müracat dilekçesi hayal edilerek yazılmıştır. Sizde kendi dilekçenizi buna benzer yapıda düzenleyebilirsiniz.

Dilekçelerin aşağıdaki metinlerinin hemen alt kısmında word ve pdf dosya türlerinde dilekçeler indirilebilir durumdadır, kendi ihtiyacınıza göre düzenlemeler yapmak için dilekçe örneği olarak kullanabilirsiniz.

(!!!!...............PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ SİLİNİZ VE GEREKLİ BİLGİLERİ DÜZENLEYİNİZ..........!!!!!)


		
(!!!!......... HİTAP MAKAMINI BELİRLEYİNİZ VE TAM ÜVANI YAZINIZ ..............!!!!!)

		TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
		............................... BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
		............................... TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE


DİLEKÇE KONUSU : (!!!.................BİR CÜMLE İLE ANA İSTEMİNİZİ BELİRTİNİZ.......!!!!)(!!!......PARAGRAF BİÇİMİNDE GENEL AÇIKLAMALARINIZI YAZINIZ .........!!!)

(!!!..... PARAGRAF BİÇİMİNDE GEREKLİ BİLGİLERİ YAZINIZ ........!!!)

(!!!..... PARAGRAF BİÇİMİNDE TALEPLERİNİZİ YAZINIZ........!!!)


	Yukarıda arz ve izah etmiş olduğum sebepler ile ilgili gereğini arz ederim.

	Saygılarımla.


Tc Kimlik No : 
İsim Soyisim : 
İkamet Adresi : 
Telefon :
Eposta Adresi : 

Dilekçe Konusu Taşınmaz Tanım Bilgileri : 

İli : 
İlçesi : 
Mahallesi / Beldesi / Köyü : 
Caddde : 
Sokak : 
Kapı No : 
Parsel :
Ada :
Pafta :
Tapu Numarası : 
Bağımsız Bölüm Numarası : 
(!!!...GEREKLİ DİĞER BİLGİLER VARSA YAZINIZ....!!!)

							Tarih :
							İsim Soyisim : 
							İmza : 

		TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
		İSTANBUL ADALAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE


DİLEKÇE KONUSU : Zayi (Kayıp) olan tapumun yeniden düzenlenmesi istemimin sunulmasından ibarettir.


	Aşağıda bilgilerini saygı ile sunmuş olduğum mesken tipi müstakil ev türü taşınmazımın tapusu kaybolmuştur, bulunabileceği tüm noktaları titizlik ile kontrol etmeme rağmen bulunamamıştır ve bulunma ihtimali de kalmamıştır. Tapunun tanımadığım kişilerin eline geçmiş olabileceğinden endişe duymaktayım. Webtapu sistemi üzerinden şahsım dışında bir kimsenin işlem yapamamasını sağlamış durumdayım.

	İş bu sebeple kurumunuza yazılı olarak müracat etme zaruretim hasıl olmuştur.

	Zayi durumda bulunan tapunun iptalini ve hiçbir işlemde kullanılmaz hale getirilmesini , yeni bir tapu düzenlenerek tarafıma teslimini , sisteminizde kişisel bilgilerimde farklılık bulunuyor ise güncel resmi ikamet adresimin , telefon ve eposta adresimin dilekçede belirttiğim biçimde düzeltilmesi için gereğini arz ve talep ederim.

	Saygılarımla.


Tc Kimlik No : 1234567890
İsim Soyisim : ......................
İkamet Adresi : BÜYÜKADA MADEN MAH ÇİÇEK SK NO 1 
Telefon : 0 5......................
Eposta Adresi : ..................

Dilekçe Konusu Taşınmaz Tanım Bilgileri : 

İli : İSTANBUL
İlçesi : ADALAR
Mahallesi / Beldesi / Köyü : MADEN
Caddde : CUMHURİYET
Sokak : ÇİÇEK
Kapı No : 1
Parsel :............
Ada :..............
Pafta : ..............
Tapu Numarası : 1234567890
Bağımsız Bölüm Numarası : 1234567890


							Tarih : 22.02.2022
							İsim Soyisim : ..........................
							İmza : 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hizmetlerine Kolay Erişim

Tapu işlemleri ile ilgili SMS bildirimi ile tarafınıza bildirimi yapılan E Etahsilat işlemleri için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Etahsilat Sayfası üzerinden harç ve döner sermaye ödemesi yapabilirsiniz : https://www.tkgm.gov.tr/e-tahsilat

Webtapu sisteminden randevu almak için Tapu Randevu Sistemini kullanabilirsiniz : https://randevu.tkgm.gov.tr/

Webtapu sistemine erişim linki : https://webtapu.tkgm.gov.tr/

Kurum tarafından sunulmakta olan Tapu Bilgileri Sorgulama , Harç ve Döner Sermaye ödemesi sorgulama ve ödeme , Elektronik Belge Doğrulama , Kamu işe alım sistemine erişim , Tapu taşınmaz beyanı , Tapu telefon bilgileri beyanı , Satış işlemi başvurusu , Tapu Kayıt Belgesi , Web Tapu Sistemi erişimi gibi hizmetlere Edevlet üzerinden erişim yapılan TKGM Hizmet Listesi Sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/tapu-ve-kadastro-genel-mudurlugu

Scroll to Top