Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Dilekçe Örneği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Dilekçe Örneği TKDK na yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak faaliyetini göstermekte olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bir kamu kurumudur.

İsminden de anlaşılabileceği gibi TKDK Türkiyedeki tarımsal faaliyetleri desteklemek ve dünya standartlarında tarım faaliyetlerinin sürdürülmesi için eğitim , destek ve mali kaynaklar oluşturulması aktarılmasının denetlenmesi gibi faaliyetler sürdürmektedir

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Adres ve İletişim Bilgileri

TKDK Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı No:68 ÇANKAYA / ANKARA

Telefonu : +903124091400

Eposta adresi : info@tkdk.gov.tr

Websitesi : https://www.tkdk.gov.tr/

TKDK İl Koordinatörlükleri İletişim Bilgileri Sayfası Erişim Linki : https://www.tkdk.gov.tr/IlKoordinatorlukleri

TKDK Hitaben dilekçe nasıl yazılır ?

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bir kamu kurumudur ve yazılacak tüm dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması gerekmektedir. Kısaca hatırlatmak gerekirse resmi dilekçelerin yazımında fiziki yazım ve içerik şartları bulunmaktadır, fiziki yazım şartlarını hatırlatmak gerekirse;

Dilekçe boş temiz çizgisiz beyaz a4 kağıt kullanılarak yazılmalıdır ve yalnızca kağıdın bir yüzü yazım için kullanılmalıdır. Dilekçe yazılırken mavi lacivert yada siyah renk kalıcı , bulaşmayan ve kuruyan bir mürekkep kullanılmalıdır. Nem ve Isıdan etkilenen kağıtlar ve mürekkepler kullanılmamalıdır. Dilekçe elyazısı veya herhangi bir bakı sistemi ile yazılabilir. Dilekçe yazımın yapıldığı renkten farklı ve tercihen mavi renk kalemle ıslak imzalı olarak kuruma sunulmalıdır.

Metin şartlarını hatırlatmak gerekirse dilekçe tamamen Türkçe olarak yazılmalıdır, yalnızca Türkçe Latin harfleri kullanılarak makul boyuttaki yazı fontları kullanılarak yazılmalıdır. Yazım esnasında Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarına uygun metinler hazırlanmalıdır. Dilekçe makul ve anlamlı paragraflara bölünmüş kısa cümleler ile yazılmalıdır. Okuyucu tekrar etmeden bir okumada her cümleyi ve her paragrafı anlayabilmelidir.

Genel alışkanlık gereği ilk paragraf başvuru sebebinin izahı , diğer paragraflar başvuru gerekçeleri ve dayanakların sunulması , gerekli bilgilerin sunulması ve ekli belgelere atıfların belirtilmesi , başvuru ile ilgili önemli detayların sunulması gibi makul paragraflar ile devam eder ve son paragrafta istemler kuruma açık net ifadeler ile sunulur.

Dilekçe sonunda tarih , dilekçe sahibi adı soyadı veya ünvanı ve ıslak imza varsa kaşe yada mühür yer alır ve kuruma şahsen sunulur.

Dilekçe ile başvuru yapılıyor olması tüm istemlerin kurum tarafından uygun görüleceği yada kabul göreceği anlamına gelmez, TKDK bir kamu kurumudur, yalnızca mevzuata uygun başvuruları işleme alır , mevzuata uygun isteklere olumlu yanıt verir ve yalnızca görev konusundaki işlemleri yapar. Yani kuruma mevzuata uygun olmayan başvuru yapılması , mevzuatta yer almayan talepler yapılması veya kurumun görev alanı dışındaki bir konuda istemler sunulması halinde kurum makul yanıt vermez ve istemi karşılamaz.

Dilekçe yazımına kurum tam ünvanı olan hitap makamı yazılarak başlanır “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığına” makul bir başkanlıktır, kurumun bir alt birimine veya taşra teşkilatına farklı bir müdürlüğe vb başvuru yapılıryorsa “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ………………….. Müdürlüğüne” benzeri bir hitap ile yazıma başlanması tercih edilebilir.

Dilekçe konusu yazılması tavsiye edilmektedir ve dilekçe konusu temel yazılı başvuru sebebinin bir cümle ile ifade edilmesi ve özetlenmesi anlamına gelmektedir.

Daha sonra serbest metin bölüm başlar ve burada usulune uygun biçimde anlamlı paragraflara bölünmüş , kısa net anlaşılır bir üslup ile kaleme alınmış dilekçe metni sonunda istemlerinizi sununuz ve ıslak imzalı olarak kuruma sununuz.

Dilekçe ile başvuru bireysel bir işlemdir yani şahsen başvurulur, başkası adına başvuru yapılabilmesi yalnızca 18 yaşından küçüklerin velileri , vasi kayyım yada temsilci atanan kişilerin yasal temsilcileri , tüm tüzel kişilerin yasal ve resmi yetkilileri başvuru yapabilir, Veli başvurusu hariç üçüncü kişilerin veya temsilen başvurularda temsil yetkisini gösterir resmi belge aslı veya noterden düzenlenen kuruma başvuru yapma yetkisinin açıkça ifade edilmiş olduğu geçerli vekaletnamenin aslının kuruma sunulması gerekmektedir. Temsilen başvurularda temsil yetkisini gösterir belgenin fotokopisinin de dilekçeye eklenmesi gereklidir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Dilekçe Örneği

Aşağıda hazır şablon TKDK dilekçe örneği yer almaktadır ve metnin hemen aldında word ve pdf olarak dosya indirilebilir durumdadır. Parantez içerisindeki açıklamaları okuyunuz ilgili yerlere yukarıda izah olunan biçimde dilekçenizi yazınız ve kuruma usulüne uyun biçimde şahsen sununuz.


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığına Dilekçe Konusu : (((YAZILI BAŞVURU SEBEBİNİZİ BİR CÜMLE İLE ÖZETLEYİNİZ))))


(BAŞVURU SEBEBİ , GEREKÇE VE DAYANAKLAR , BİLGİ VE AÇIKLAMALAR , BELGELERE ATIF VE İZAHIN SUNULMASI , İSTEMLERİN SUNULMASI BENZERİ BİR SIRALAMA İLE PARAGRAFLARA BÖLÜNMÜŞ AÇIK NET ANLAŞILIR BİR ÜSLÜP İLE DİLEKÇENİZİ DÜZENLEYİNİZ)

						Tarih : 
					
						İsim Soyisim :

						İmza :EKLER : 
1-
2-
3-

TKDK tarafında edevlet üzerinden sunulmakta olan IPARD Proje durumu ve bilgisi sorgulama ve diğer hizmetlere erişim için kullanılabilecek TKDK Edevlet çevrimiçi hizmet listesi sayfasına erişim linki : https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-kirsal-kalkinmayi-destekleme-kurumu-baskanligi

Scroll to Top