Tarım Kredi Kooperatifleri Dilekçe Örneği

Tarım Kredi Kooperatifleri Dilekçe Örneği Tarım Kredi Kooperatiflerine yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Tarım Kredi Kooperatifleri gönüllü olarak üreticilerin katılımı ile oluşturulan meslek örgütleridir, genel kooperatifçik ilkeleri ile beraber üretim beraber katılım ve toplumsal faydanın güçlendirilmesi olarak özetlenebilir. Evrensel kooperatifçilik ilkeleri ile uyumlu yani demokratik seçim , açık şeffaf denetlenebilir çalışma politikası , üyelerin ekonomik katılımı ve faydası hedeflenir , Özerk bağımsız ve demokratik şartlar ile yönetilirler.

Kooperatifler eğitim ve öğretim faaliyetleri ile üyelerinin üretim faaliyetlerinde ve toplumsal sonuçlardaki başarısını artırabilecek eğitim donanım ve öğretime erişimlerinin kolaylaşması için politikalar geliştirirler ve üyelerin gelişen ve değişekn koşullara uyum sağlaması için öncü olurlar. Ayrıca mevzuat ile ilgili değişiklikler ve genel ticari hayatı etkileyen unsurlarda üyeleri bilgilendirirler.

Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri bölgesel kooperatif ve birlikler ile işbirlikleri yaparak ürün ve hizmetlerin daha üstün başarı ve ekonomik çözümler ile sunulmasına imkan tanıyan işbirlikleri oluştururlar.

Tarım Kredi Kooperatifleri nin temel hedeflerinden biri de toplumun bir parçası olarak toplum menfaatinin yükseltilmesi ve toplam kalkınmanın artırılmasını destekleyecek politikalar üretirler.

Genel yapı olarak incelendiğinde kamu kurumu statüsünde meslek öğütü yani mesleki sivil toplum kuruluşu olarak değerlendirilen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü , Yerel tarım kredi koperatifleri ve birliklerinin çatı kurumu statüsündedir. Yani merkez birliği bölgesel kooperatif ve birliklerin çatı kuruluşurudur. Kendi mevzuatı uyarınca üyelerinin katılımı ile seçim ile yönetimi oluşturulur ve faaliyetlerini sürdürürler.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Adres ve İletişim Bilgileri

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Adresi : Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi Numara 7 Çankaya / Ankara

Telefonu : +90 312 216 40 00

Eposta Adresi : iletisim@tarimkredi.org.tr

Kayıtlı Eposta Adresi : tarimkredi.merkezbirligi@hs01.kep.tr

Çağrı Merkezi Telefonu : 444 48 55

Websitesi : https://www.tarimkredi.org.tr/

Kooperatif ve Birlik Adres ve İletişim Bilgileri

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği idari yapılanması Bölge Tarım Kredi Birlikleri ve birliklere bağlı yerel Tarım Kredi Kooperatifleri biçiminde yapılanmıştır.

Belirli çoğrafi bölgelerde Tarım ile meşgül müteşebbisler bölge koperatiflerine üye olurlar ve bu kooperatifler de üst kurum olarak ilgili bölge birliğine bağlıdır. Bölge birliklerinin de çatı kuruluşu Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğidir.

Kooperatiflerin adres ve iletişim bilgilerine erişim yapılabilmesi için düzenli bir websayfası hazırlandığından aşağıdaki link ile erişeceğiniz Kooperatif iletişim bilgileri sayfası sizin için gerekli bilgileri sağlayacaktır.

Tarım Kredi Koopratifleri Merkez Birliği Kooperatif Adres İletişim Bilgileri arama sayfası adresi : https://www.tarimkredi.org.tr/kurumsal/kooperatiflerimiz/

Tarım Kredi Kooperatifleri Dilekçe Örneği

Tarım Kredi Kooperatiflerine dilekçe nasıl yazılır ?

Tarım Kredi Kooperatifleri meslek örgütü yapısında sivil toplum kuruluşlarıdır ve hukuki açıdan kamu kurumu vasfında meslek örgütü olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple resmi dilekçe yazımı kurallarına , Türki dili ve dilbilgisi kurallarına uygun dilekçelerin kaleme alınması gerekmektedir.

Öncelikle sunulacak dilekçenin sunulduğu makam görev alanına giren bir konuda sunulması gerekmektedir, belediye zabıta hizmetleri ile alakalı bir konuda Jandarma Komutanlığına müracat edilmeyeceği gibi görevi dışında bir konuda da Tarım Kredi Kooperatifine başvurulması beklenen neticeyi vermez. Aynı şekilde yapılacak başvuruda sunulacak talebinde mevzuata göre kabul edilebilir bir talep olması beklenmektedir.

Yani Tarım Kredi Kooperatiflerine yalnızca görev konuları ile ilgili ve mevzuata uygun konularda yazılı başvuru yapılırsa makul netice alınabilir, görevleri dışındaki konularda ve mevzuata göre uygun olmayan talepler ile ilgili Kooperatiflerin makul bir yanıt vermesi beklenmemelidir.

Öncelikle hangi makama dilekçe yazılıyorsa ilgili makama hitap edecek şekilde dilekçe yazımına başlanmalıdır. Örneğin Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesinde tarım konusunda faaliyet gösteren bir çiftçi Tarım Kredi Kooperatifine dilekçe ile müracat edecekse bağlı bulunduğu kooperatif 1236 Sayılı Büyükyapalak Tarım Kredi Kooperatifi veya 2245 Sayılı Elbistan Tarım Kredi Kooperatifi dir, tarım ile meşgul olduğu yörenin bağlı olduğu kooperatifi yani kendi bağlı olduğu koopratifi belirledikten sonra ilgili kooperatife hitaben dilekçe yazmalıdır.

Örneğin “2245 Sayılı Elbistan Tarım Kredi Kooperatifi Başkanlığına” hitabı yeterlidir, ilgili bölge Birliğine dilekçe ile başvuru yapılacaksa Kahramanmaraş ili bölgesi Gaziantep Tarım Kredi Birliğine bağlı olduğundan “Türkiye Tarım Kredi Koopratifleri Merkez Birliği ,Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Birliği Başkanlığına” hitabı ile dilekçe yazımına başlayabilir.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine hitaben yazılacak dilekçenin hitap makamı ” Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğüne ” biçiminde olmalıdır.

Daha sonra yazılması gereken bilgi dilekçe konusudur, dilekçe konusu dilekçe ile sunulan taleplerin bir cümle ile özetlenerek ifade edilmesi anlamına gelmektedir.

Sonraki bölüm serbest metin bölümdür , asıl dilekçe bu kısımda paragraflara bölünmüş düz metin olarak yazılmalıdır. Belirli bir akış ile sunulması gereken istem tanımlanmalı ve sunulmaldır.

Genel dilekçe yazım kuralları incelendiğinde önce dilekçe ile sunulan istemler ile ilgili genel açıklama , sonra sunulması gereken bilgiler , daha sonra gerekçeler izah edilmelidir, en son kısımda ise talepler sunularak metin bölüm tamamlanır.

Burada mantık dilekçeyi değerlendirecek görevlilere öncelikle gerekli açıklamalar ve bilgiler sunulur, yapılacak istemlerin sebepleri izah edilir ve son kısımda da istemler sunulur.

Bu sıralama makul ve anlaşılır bir dilekçe için önemlidir, öncelikle genel açıklama ve tanımlar sonra gerekli bilgiler , taleplerin ne maksat ile sunulduğu ve talepler açık net anlaşılır biçimde ifade edilirse dilekçe makul ve doğru bir dilekçedir ve talep edilen neticeye ulaşması muhtemeldir.

Dilekçe metin kısmı bittikten sonra kişisel bilgiler ve üyelik ile ilgil bilgiler varsa sunulur , gerekli belgeler varsa ekler kısmında maddelenir ve tarih ve ıslak imza atılarak şahsen Kooperatife yada Birliğe teslim edilir.

Resmi kurumlar gibi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri de yalnızca şahsen başvuruları kabul etmektedir, başkası adına başvuru yapılması çeşitli şartlara bağlıdır. 18 yaşından küçükler için velileri , Kanuni temsilci Vasi yada Kayyım atanmış kişiler için temsile yetkili kişi , tüm tüzel kişilikler için yasal temsilcisi başvuru yapabilir. Bunun dışında başvuru yapılabilmesi için noter vekaletnamesi yada resmi kurumlarda geçerli temsil yetkisini gösterir belgenin ibrazı ile başkası namına başvuru yapılması mümkündür.

Belirli konulardaki dilekçeler PTT ile iadeli taahhütlü gönderim ile kabul edilebilmektedir, Kooperatif ile görüşerek bilgi ve olur alındıktan sonra ilgili dilekçeler posta yolu ile de gönderilebilir.

Tarım Kredi Kooperatifleri Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek boş şablon bir Tarım Kredi Kooperatifleri Dilekçe Örneği bilginize sunulmuştur. Hemen alt kısmında da word ve pdf dosya türlerinde indirilebilir durumdadır.

Aşağıdaki Tarım Kredi Kooperatifleri Dilekçe Örneği ni kendi ihtiyacınıza göre yukarıda izah edilen açıklamaları dikkate alarak düzenleyiniz.

Parantez içerisinde ve önünde sonunda ünlem bulunan altı çizili cümleler açıklama bilgileridir, bu açıklamaları önce dikkatlice okuyunuz siliniz ve ilgili alana açıklanan bilgileri yazınız.

Hitap edilecek merkez birliği, kooperatif birliği veya kooperatif alternatiflerinden hangi kuruma başvuru yapıyorsanız ilgili kurumun tam ünvanına hitaben dilekçe yazımına başlayınız.

Dilekçe konusu bölümü dilekçenizi hangi talebiniz ile ilgili yazdığınızı bir cümle ile ifade etmeniz anlamına gelir. Dilekçe başlığı gibi düşünerek ……………………. konusundaki istemimin sunulmasından ibarettir gibi bir ifade ile temel isteminizi izah eden bir cümle olarak dilekçe konusunu belirtiniz.

Sonraki serbest metin kısmında ve altı çizgili bilgilendirme yazılarında belirtildiği üzere dilekçe açıklamaları, gerekli bilgiler , gerekçeler ve taleplerin izahı ve talepler bölümlerini ayrı paragraflar olarak yazınız, ıslak imzalı olarak kuruma sununuz.

(!!!Koperatif , Birlik veya Merkez Birliğine dilekçe yazımında doğru hitap makamını belirleyerek yalnızca ilgili makama hitaben dilekçe yazınız !!!)
		...................... Tarım Kredi Kooperatifi Başkanlığına 
		...................... Tarım Kredi Kooperatif Birliği Bakanlığına
		Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğüne 


Dilekçe Konusu : (!!dilekçeniz ile sunduğunuz temel isteminizi bir cümle ile ifade ediniz.!!)

(!!Dilekçe ile ilgili temel açıklamalarınızı paragraf biçiminde yazınız !!)(!!Talepleriniz ile ilgili bilgileri paragraf biçiminde yazınız !!)(!!Talepleriniz ile ilgili gerekli izahı ve gerekçeleri paragraf biçiminde yazınız !!)(!!Taleplerinizi net açık ve anlaşılır ifadeler ile paragraf biçiminde yazınız!!)	Yukarıda arz ve izah olunan istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.


TC Kimlik No :
İsim Soyisim : 
Anne Adı : 
Baba Adı : 
Doğum Yeri : 
Doğum Tarihi :
Tarım Kredi Kooperatifi Ünvanı : 
Üye No :
						Tarih : 

						İsim Soyisim : 

						İmza :

EKLER : 
1-
2-
3-

Scroll to Top