SPK Sermaye Piyasası Kurulu Dilekçe Örneği

SPK Sermaye Piyasası Kurulu Dilekçe Örneği SPK’na yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Sermaye Piyasası Kurulu 1982 yılında Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuş olan bir kamu kurumudur. Temel görevi Sermaye Piyasası Kurumlarının , Halka açık ortaklıkların , borsaların ve öz düzenleyici kuruluşların sermaye piyasası mevzuatı kapsamında gerçekleştirecekleri işlemlerin mevzuat uyumluluğunun kontrol gözetim ve denetimlerini yapmaktır.

Kamu adına denetim ve gözetim vazifesi gereği SPK kamuyu sermaye piyasaları hakkında bilgilendirme ve aydınlatma görevi de olduğundan görev konusu ile ilgili kararlar alarak bunların uygulanmasını ve toplumun bilgilendirilmesini de sağlar.

SPK Sermaye Piyasası Kurulu Adres ve İletişim Bilgileri

SPK Ankara Merkez Adresi : Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 ÇANKAYA / ANKARA

SPK İstanbul Temsilciliği Adresi :Harbiye Mahallesi Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza ŞİŞLİ / İSTANBUL

Telefonu : +90 312 292 90 90

Faks Numarası : +90312 292 90 00

İstanbul Temsilciliği Telefonu : +90 212 334 50 00

İstanbul Temsilciliği Faks Numarası : +90 212 334 56 00

Kep Adresi : spk@hs01.kep.tr

Websitesi : https://spk.gov.tr/

Sermaye Piyasası Kurulu’na dilekçe nasıl yazılır ?

Sermaye Piyasası Kurulu bir kamu kurumudur bu sebeple yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe biçiminde yazılması yani resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması zorunludur.

Resmi dilekçeler yalnızca Türkçe olarak ve Türkçe Latin harfler kullanılarak yazılabilirler, farklı diller yada karakterler ile dilekçe yazılamaz.

Dilekçeyi sunan kişinin Türkçe okur yazar olması zorunludur, Türkçe okur yazarlığı olmayan kişiler yazılı başvuru yapamazlar.

Dilekçeler boş temiz çizgisiz beyaz A4 kağıtların yalnızca bir yüzü kullanılarak siyah kalıcı mürekkep ile yazılmalıdır, farklı boyutlar ve farklı renk ile yazım yapılmamalıdır. Yazı okunaklı el yazısı dahil olmak üzere her çeşit cihaz ile yazılabilir, yalnızca yazının normal ortam şartlarında akmaması ve kuru biçimde kağıt üzerinde kalıcı olmasıdır.

Resmi dilekçeler ıslak imzalı olarak şahsen sunulurlar. İmza rengi mavi siyah arası renklerde olmalıdır ve el ile imzalanmalıdır, kaşe imzalar genellikle kabul edilmez. Elektronik imzalar kabul edilmektedir.

Dilekçenin fiziki şartlarından bahsettikten sonra metin şartlarını da kısaca izah etmek yerinde olur.

Dilekçeler istemleri talepleri yani dilekleri resmi yolla ileten yazışmalardır, metin kısım serbest metindir ve paragraflara ayrılmış biçimde isteğin kuruma izah edilmesi ve isteğin sunulması maksadı ile yazılırlar.

Kısa net anlaşılır cümlelerden oluşan paragraflar biçiminde sırası ile başvuru sebebinizin izah edilmesi , gerekli bilgilerin sunulması , gerekçe ve dayanakların sunulması , belge ve mevzuat atıflarının sunulması , gerekli diğer bilgilerin sunulması ile dilekçe metin kısmı hazırlanır. Son paragrafta kurumdan istemler sunulur ve dilekçe tamamlanır.

Dilekçe sunan kişinin ismi , ıslak imzası ve tarih ile tamamlanır ve kuruma şahsen sunulur.

Temsilen dilekçe sunulabilmesi şartlara bağlıdır, 18 yaşından küçüklerin ebeveynleri , temsilci atanmış kişilerin temsilcileri kayyımları yada vasileri , tüm tüzel kişilerin yasal yetkilileri temsilen başvuru yapabilirler. Bunun dışındaki tüm durumlarda noterden ilgili kurum mevzuatına uygun konularda net biçimde vekil tayin edildiğini gösterir vekaletname sunulması gerekmektedir. Temsilen yapılacak başvurularda temsil yetkisini gösterir belgenin dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir.

SPK Sermaye Piyasası Kurulu Dilekçe Örneği

Aşağıda boş şablon SPK Dilekçesi yer almaktadır , yukarıda izah olunan biçimde ilgili dilekçe konusunu , dilekçe metnini oluşturduktan sonra isim tarih ve ıslak imzalı olarak şahsen kuruma sununuz.

Aşağıda yer alan SPK dilekçe örneği metninin hemen altında word ve pdf dosya türlerinde dilekçeler yazının altında indirilebilir durumdadır, bilgisayarınıza indirerek düzenleyebilirsiniz.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'naDilekçe Konusu :  (YAZILI BAŞVURU SEBEBİNİZİ BİR CÜMLE İLE İFADE EDİNİZ.)(yukarıdaki sayfada izah olunan biçimde dilekçe metnini düzenleyerek kuruma şahsen sununuz.)
							Tarih :

							İsim Soyisim :

							İmza :EKLER :
1-
2-
3-Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından edevlet üzerinden sunulmakta olan çevrimiçi hizmetlere erişim sayfası adresi : https://www.turkiye.gov.tr/sermaye-piyasasi-kurulu

Scroll to Top