ESHOT Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

ESHOT Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği ESHOT’a yapılacak yazılı başvurular için kullanabileceğiniz dilekçe örneğidir. ESHOT günümüzde İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet göstermekte olan otobüs toplu ulaşımı işletmecisi şirkettir.

ESHOT Adres ve İletişim Bilgileri

ESHOT Genel Müdürlük Adresi : Zafer Mahallesi 840. Sokak No:2 Yeni Fuar Alanı GAZİEMİR / İZMİR

Telefonu : +90 323 293 50 00

KEP Adresi : eshotgenelmudurlugu@hs01.kep.tr

Websitesi : https://www.eshot.gov.tr/

ESHOT’a Dilekçe Nasıl Yazılır ?

ESHOT Genel Müdürlüğü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı faaliyet göstermekte olan bir Kamu kurumu olduğundan yazılacak tüm dilekçelerin resmi dilekçe vasfında olması gerekmektedir.

Resmi dilekçe yazımının fiziki ve metin şartlarından kısaca bahsetmek gerekirse;

Dilekçeler yalnızca Türkçe olarak , Türkçe latin harfleri ile yazılabilir. Farklı dil ve karakterler ile yazılan dilekçeler işlem görmez.

Dilekçe yazımında Türk dili ve Dilbilgisi kurallarına uygun metinler sunulmalıdır ve kısa net anlaşılır ifadeler ile istemler kuruma sunulmalıdır. Dil ve Dilbilgisi kurallarına uygun olmayan ve anlaşılmaz ifadeler ile yapılan başvurular istenen neticeye ulaşmayabilir.

Türkçe okur yazar olmayanlar ve akli melekeleri yerinde olmayanlar dilekçe ile başvuru yapamazlar.

Yapılacak başvurular Eshot görev konusunda ve mevzuata uygun istemler içeriyor olmalıdır. Kurumun görev alanı dışında kalan bir konuda veya mevzuata uygun olmayan talepler içeren dilekçeler olumlu yanıt görmezler.

Yani dilekçe ile başvuru yaparken kurumun görevli olduğu konuda mevzuata uygun başvurular olumlu sonuç alabilir, bunu unutmayınız.

Dilekçeler boş temiz çizgisiz beyaz a4 kağıtlar kullanılarak yazılmalıdır, metin makul boyutlu fontlar ve yazı tipleri ile siyah kalıcı mürekkep ile yazılmalıdır, okunaklı el yazısı veya tüm baskı sistemleri çıktı için kullanılabilir.

Metin yazımına kurum idare makamına hitap ile başlanır ve dilekçe konusu ile devam edilir, sonraki kısım serbest metin bölümdür. Serbest metin bölüm başvuru sebebinin sunulması , gerekli bilgi ve açıklamaların sunulması , mevzuat ve ekli belge atıfları , gerekçe ve dayanakların sunulması , gerekli diğer detay bilgiler ve açıklamaların sunulması ile devam eder, her başlık ayrı bir paragraf olarak düzenlenirse makul ve anlaşılır olur. Son paragrafta kuruma istemler sunularak dilekçe metni tamamlanır.

Resmi dilekçeler tarih, isim soyisim yada ünvan ve ıslak imza ile kuruma şahsen sunulur. Tarihsiz isimsiz ve imzasız dilekçeler resmi dilekçe değildir işlem göremez.

Dilekçelerin başkası adına sunulabilmesi şartlara bağlıdır. 18 yaşından küçükler için velileri , temsilci atanmış kişilerin temsilcileri, tüm tüzel kişilerin yasal yetkilileri temsilen başvuru yapabilir. Vefat eden kişilerin 1. derece yakınları başvuru yapabilir. Bunun dışındaki temsilen başvurular için noterden düzenlenmiş vekaletname bulunması gerekmektedir. Temsilen başvurularda temsil yetkisini ispat eder belgenin de dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir.

ESHOT Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek bir ESHOT Genel Müdürlüğü Dilekçesi yer almaktaıdr. Metnin ardından da word ve pdf olarak indirilebilir dilekçe örneği dir. Yukarıda yaptığımız açıklamayı okudukdan sonra parantez içerisindeki açıklamalara da dikkat ederek ilgili yerlerdeki parantezleri silerek metninizi oluşturarak kuruma sununuz.
ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE


DİLEKÇE KONUSU : (YAZILI BAŞVURU SEBEBİNİZİ BİR CÜMLE İLE İFADE EDİNİZ)
(PARAGRAFLARA AYRILMIŞ MAKUL ANLAŞILIR NET KISA İFADELER İLE ;

BAŞVURU SEBEBİNİZİ İZAH EDİNİZ.

GEREKLİ BİLGİLERİ VE AÇIKLAMALARI YAPINIZ.

EKLİ BELGE VE MEVZUAT ATIFLARINIZI SUNUNUZ.

GEREKÇE VE DAYANAKLARINIZI BELİRTİNİZ.

GEREKLİ DETAYLAR VE AÇIKLAMALAR VAR İSE SUNUNUZ.

SON PARAGRAFTA KURUMA İSTEMLERİNİZİ SUNUNUZ.)
							TARİH : 

							İSİM SOYİSİM :

							İMZA :


EKLER :
1- (EKLENECEK BELGELERİNİ NUMARALI LİSTE OLARAK BELİRTİNİZ)
2-
3-
Scroll to Top