Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Şikayet Dilekçesi

Sosyal Medya 2000 yılından sonra neredeyse insanların büyük kısmının en büyük eğlencesi ve iletişim aracı haline gelmiş durumdadır. Yapılan araştırmalar yeme içme kültürünü bile etkilediğini gözlediği sosyal medyanın olumlu yanları kadar olumsuz yanlarını da ortaya koymaktadır.

Sosyal Medya nın olumlu yanları arasında güzel vakit geçirme , bilgiye ve çevreye kolay kesintisiz ve anlık ulaşım, ücretsiz iletişim , eğlence olarak gözlemlenirken. Olumsuz yanları zaman kaybı , konsantrasyonu bozması , kişi gizliliğinin ihlal edilmesi , dolandırıcılık ve kötü muamele olarak temel başlıklar atılabilir.

Günümüzde birçok şirket mesai saatlerinde sosyal medya kullanımını tamamen yasaklama hatta cep telefonlarının mesai saatlerinde kullanılmaması gibi sert önlemler alarak sosyal medya erişimi sebepli zaman ve iş gücü kaybının üstesinden gelmeye çalışmaktadır. Gerçektende sosyal medya normal kullanımın çok üzerinde bağımlılık seviyesinde etkiler de gösterebilmektedir.

Bu yazımızda olumsuz etkilerin üzerinde fazla durmadan sosyal medya üzerinden hakaret ile ilgili şikayet konusu üzerinde duracağız, Sosyal medya siteleri ve uygulamaları insanlara takma isimler kullanabilme veya gerçek dışı isimler kullanabilme özgürlüğü de vermektedir. Bunu resmi kullanım şartlarında izinli olarak beyan etmese de insanlar özgürce sosyal medya üzerinde farklı bir kişiymiş gibi davranabilir ve kimliğini gizleyebilir.

Aslında kişilerin sosyal medya üzerinden kötü davranışlar görmemek için yapması gereken ya kimliğini bu şekilde gizlemek veya profillerinin yani sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını kullanmak kararını vermeleri gerekmektedir. Yani sosyal medyada kimliğini gizlemek veya kişisel verilerine erişimi kısıtlayarak gerçek çevreleri dışındaki yabancıların kendi bilgilerine erişmemesini sağlamak en basit ve etkili önlemdir. Bu önlemleri sosyal medya da ilişkiniz olmayan kişilerin bilgileriniz erişimlerini kısıtlama ve mesaj gibi iletişimlere izin vermeme olarak düşünebilirsiniz.

Bu temel önlemler ile yabancıların iletişiminden ve kişisel verilerinize fotoğraf paylaşım ve kişisel bilgilerinize erişimlerinin önüne geçmiş olursunuz. Fakat bu herzaman tam olarak da yeterli değildir, topluma açık bir paylaşımınızda eleştiri sınırını çokça aşan ve rahatsız etme maksatlı olabilecek ifadeler veya hakaretler ile paylaşmanız muhtemeldir.

İnsanlar sosyal medyayı yakın çevrelerine veya çevrelerine bir mesaj veya bir veri iletmek için kullanmaktadırlar. Bu bir konu hakkındaki düşünceleri veya bir paylaşımları biçiminde olmaktadır ve insanların bu paylaşım ile ilgili düşüncelerini gönderebilmeleri yani iletişim kurmaları da sosyal medyanın temel mantığıdır. Yani insanlar birşeyler söyler veya sunar ve diğerleri buna bir yanıt veya tepki verirler, bu bir mesaj veya gülümseme, tekrar paylaşım, eleştiri olabilir. Fakat bu yanıtların bazısı da hakaret veya küfür de içerebilir.

İşte bu durumda hakaret veya kötü muameleden söz edilebilir, bir başka tanımı da psikolojik şiddet olarak da belirtilebilir. Normal yaşamdaki hakaret ile hukuki olarak benzer statüde olan bir suç olan bu kötü muamelenin olumsuzluğu sosyal medya üzerinde yaşanması ile çok kısa sürede onlarca yüzlerce veya binlerce kişi tarafından görülebiliyor olmasıdır, ayrıca toplu veya çok fazla kişi tarafından da bu fiil gerçekleştirilebilmektedir. Bir insanın hiç beklemediği anda bir paylaşımı sonucunda birçok kişiden hakaret ve küfür yanıtları alması çok sık rastlanmaktadır.

Sosyal Medya sosyal bariyerleri aşan ve insanların normal hayatta ifade edemeyecekleri hakaretleri ve küfürleri gizli kimlikler ardında yani maskelerine saklanarak yapabildikleri bir mecra haline de gelmiştir. İnsanın kimliğini gizleyebildiği yani maske takabildiği ortamlarda içindeki en kötüyü sunma gibi bir kötü alışkanlığı da zaman zaman olabilmektedir.

Bu gibi durumlarda Sosyal Medya sistemlerinin şikayet mekanizmaları da aktif olarak çalışmak ile beraber hukuki bir işlem yapılacaksa ilk başta şikayet mekanizması kullanılmamalıdır. İlk başta kötü muamele yapan kişinin kimliğinin tesbitini sağlayacak veriler ve deliller elde edilerek kayıt altına alınmalıdır.

Tercihen bir avukattan hukuki danışmanlık alınarak kötü fiili işleyen kişi yada kişilerin gerçek kimliklerine erişimde faydalı olabilecek tüm bilgilerin elde edilmesi önem taşımaktadır. Bu bilgiler kaydedildikten sonra paylaşımın yaygınlığının önlenmesi ve etkisinin katlanarak büyümemesi , tekrar tekrar karşınıza gelmemesi için şikayet , silme ve engelleme işlemleri kullanılan sosyal medya aracına göre uygulanmalıdır.

Daha sonraki aşama Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Şikayet Dilekçesi ile suç duyurusunda bulunulma aşamasıdır, bu aşamada gerçek fiilde hakaret , kötü muamele veya psikolojik şiddet olarak tanımlanan bu hareket elektronik sistemler üzerinden yapılması sebebi ile siber zorbalık fiilidir ve bilişim suçları arasında da yer almaktadır.

Soruşturma aşamasının Emniyet Bilişim Suçları biriminde yapılacak olması sebebiyle de şikayetin suç fiillerine ek olarak bilişim araçlarının kullanımı ile yapılıyor olması ve delillendirme ve kimlik tesbitinin bilişim suçları konusunda gösteren kamu kolluk güçleri tarafından yapılacak olması sebebi ile bilişim suçları konusunda da şikayetçi olunması gereklidir.

Ayrıca sözkonusu paylaşımın halka açık ve erişilebilir kaynaklarda yer alması ve yayınının durdurulmaması durumu da varsa yine suç duyurusu içerisinde bu durumun da anlaşılır biçimde belirtilmesi gerekmektedir. Savcılık gerekli durumlarda erişim engeli konulması ile ilgili müracatı da mahkeme başkanlığına sunmak isteyebilmektedir.

Sosyal Medya Üzerinden Hakaret , Küfür ve Siber zorbalık durumlarında şikayetçi olunmak istenirse düzenlenebilecek Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Şikayet Dilekçesi örneğini aşağıda sizinle paylaşıyoruz. Dilekçe örneğini bir örnek senaryo olarak değerlendirerek kendi yaşadığınız durumu açıklama kısmında belirterek fiili işleyen kişi kimliği belliyse şüpheli olarak sunmanız, belli değilse faili meçhul olarak belirtmeniz gerekmektedir. Fiili işleyen kişi hakkındaki takma ad , hesap ünvanı, ip adresi , isim soyisim , ip adresi gibi tüm verileri dilekçe ekinde sunmanız beklenmektedir. Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Şikayet Dilekçesi aşağıda metin olarak bilginize sunulmuştur, hemen altında word pdf ve html formatlarında paylaşılan dosyaları indirerek düzenleyebilir ve şikayetçi olabilirsiniz.

Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Şikayetleri ikametinizin bağlı olduğu Adliyedeki Cumhuriyet Savcılıklarına şahsen yapılmaktadır. Avukatınız varsa vekaleten de başvuru yapılabilmektedir.

Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Şikayet Dilekçesi		Türkiye Cumhuriyeti ................... Cumhuriyet Savcılığına


Müşteki : 
	Adı Soyadı :
	Tc Kimlik No: 
	İkamet Adresi 

Şüpheli :
	Adı Soyadı : 	
	Tc Kimlik No : 
	Adresi : 
	(BİLİNMİYORSA FAİLİ MEÇHUL)

Suç Tarihi : (Kötü Muamele , Hakaret , Küfür veya Siber Zorbalığın ilk gerçekleşme tarihi )

Suç  : Siber Zorbalık , İnternet iletişim araçları aracılığı ile küfür / hakaret , Psikolojik Şiddet.

Açıklamalar :

	1- Yukarıda belirtilen tarihte ekli belgeler ile tarafınıza saygı ile sunacağım paylaşımları ile şüpheli tarafıma ağır küfürler ve hakaretlerde bulunmuştur. Sözkonusu paylaşımlar ................. isimli sosyal medya sistemi üzerinde şüpheli tarafından ........................... isimli hesap kullanılarak yapılmıştır.
	2- Şüphelinin ilgili hesapta kullandığı bilgiler , aynı isim ile açılan diğer sosyal medya hesapları üzerindeki ismi .......................... , eposta adresi .................... ve iletişim telefonu ........................... biçimindedir. Bu bilgilerin erişildiği sayfaların çıktıları dilekçe ekinde saygı ile bilgilerinize sunulacaktır.

Hukuki Deliller : 
	1- Hakaretleri içeren ekran görüntüsü
	2- Kişinin sosyal medya profilinin ekran görüntüsü
	3- Diğer sosyal medya hesaplarının listesi
	4- Sosyal medya hesaplarındaki kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri
	5- Şüphelinin diğer hakaret ve siber zorbalık içeren muhtelif paylaşımları

Sonuç ve İstem : 
	Şikayetlerim ve resen makemenizce uygun görülecek suçlar ile ilgili şüpheli hakkında gerekli soruşturmaların yapılmasını , Emniyet birimlerine müzekkere yazımı ile delillerin tesbitini , İddaname düzenlenerek kovuşturma yapılmasını, şüphelinin ilgili paylaşımlarına erişim engellemesi yapılmasını, şüphelinin eylemlerine uyan TCK ve sair mevzuat gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi için gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.

							Tarih : 
							
							İsim Soyisim :

							İmza : 

Scroll to Top