Eş Durumundan Tayin Dilekçesi

Devlet memurlarına eşlerinin görev yerlerinin değişmesi veya terfi ile başka kuruma yada şehire atanmaları halinde eş durumundan tayin hakkı verilmektedir, ayrıca eşi özel kurumda çalışan veya akademisyen olan kişilere de özellikle kadın devlet memurlarına eşlerinin başka şehire tayin olmaları veya başka üniversitede görev almaları halinde eş durumundan tayin hakkı verilebilmektedir.

Eş Durumundan Tayin hakkınızın olup olmadığını müdüriyet makamından veya direkt bağlı iseniz bakanlıktan öğrenmeniz ve mevzuat taraması yapmanız faydalı olacaktır. Her memurun eş durumundan tayin hakkı olmadığı gibi özel sektör çalışanlarının eşlerine her zaman bu hak verilmeyebilir. Özellikle personel sayısı yüksek ve aynı kademede çok kişinin çalıştığı çalışan memurun yerinin hiç zorlanmadan tamamlanacağı birimlerde Eş Durumundan Tayin daha kolay ve beklemeden yapılabilmektedir, fakat görevinde tek olan ve yerine gelebilecek memurun eğitim atama vb süreçleri uzun sürebileceği konumdaki memurların eş durumundan tayinleri biraz daha uzun sürebilmekte ve bazılarının tayinleri onaylanmamaktadır.

Eş Durumundan Tayin Dilekçesi vermeden önce eşinizin tayinin yada atamasının kesinleşmesi gerekmektedir. Bu kesinleştikten sonra eşinizin görev yerini anlaşılır ve net biçimde dilekçe içerisinde sunabilecek şekilde net olarak kaydediniz. Durum belli olduktan sonra hiç vakit kaybetmeden dilekçenizi müdüriyet makamına veya bakanlığa sununuz.

Yeni memur olan eşler sebebi ile tayin istenmesi genellikle hemen onaylanan bir durum değildir, yani eşiniz yeni memur olur ve ataması şehir dışına çıkarsa bu sebeple Eş Durumundan Tayin Dilekçesi vermeniz halinde onaylanmama ihtimali vardır, daha çok daha kıdemli memurların atamaları öncelikle yapılabilmektedir. Ayrıca aynı birimde birden çok kişi benzer dönemlerden eş durumundan tayin isterse kendi ve eş kıdemi de dikkate alarak bir sıralamaya da koyulabilmektedir. Bu sebeple atama yapıldıktan sonra görev yeri değişikliği için verilen süre bitmeden mümkün olduğunca erken dilekçenizi veriniz.

Aşağıda Eş Durumundan Tayin Dilekçesi Örneği bilgilerinize sunulmuştur, metin olarak alarak düzenleyebilirsiniz. Düzenlerken kendi ve eşinizin tüm bilgilerini güncel olarak sağlayınız, eşinizin yeni görev yerini tam ve doğru olarak belirtiniz. Ekleyeceğiniz hususları da uygun yere ve uygun metin ile ilave ediniz. Islak imzalı olarak kurum yazışmaları ile , şahsen veya PTT ile tahhütlü biçimde gönderiniz ve yazı işlerinden takibini yapınız.

Yüksek personel sayısı olan Milli Eğitim , Sağlık Bakanlıkları gibi kurumların ve müdürlüklerin kendi personel başvuru dilekçe şablonları da bulunabilir, incelemenizde eğer varsa belirttiğimiz dilekçeyi değil ilgili formları kullanınız.

Eş Durumundan Tayin Dilekçesi		Türkiye Cumhuriyei ............................. Bakanlığı
		......................... Müdürlüğüne


	İsim Soyisim : 
	Tc Kimlik No :
	Sicil No :
	Ünvanı : 
	Öğrenim Durumu : 
	Memuriyet Kıdemi : 
	Görev Yeri : 
	Görevi : 
	
	EŞ BİLGİLERİ : 
	İsim Soyisim : 
	Tc Kimlik No :
	Sicil No :
	Ünvanı : 
	Öğrenim Durumu : 
	Memuriyet Kıdemi : 
	Eski Görev Yeri : 	
	Eski Görevi : 

	Atandığı / Tayin Edildiği Görev Yeri : 
	Atandığı / Tayin Edildiği Görevi : 
	Yeni İkamet İli : 
	Yeni İkamet İlçesi : 


	

	Yukarıda bilgilerini saygı ile sunduğum biriminizde memur olarak görev yapmaktayım. Eşim de devlet memuru olarak yukarıda belirttiğim kurum ve göreve ataması / tayini yapılmıştır. Aile olarak yaşamımızı sürdürebilmemiz, çocuklarımızın eğitimi ve menfaatini yüksek tutabilmemiz için birlikte yaşamamımızı sürdürmemiz hayati ve zaruridir. 

	Müsadeniz ve olurunuz olur ise, yukarıda belirtmiş olduğum kuruma eş durumundan tayinimi saygılarım ile talep ederim. Eğer ilgili kurum veya birim'e tayinim mümkün değilse veya uygun değilse, eşimin yeni görev il ve ilçesinde bir göreve tayinim için gereğini saygılarımla arz ederim.

	Atanmak İstenilen İl / İlçe : 
	Atanmak İstenilen Kurum / Birim : 


								Tarih: 
								İsim Soyisim :
								İmza : 
							
Scroll to Top