SGK Hizmet Birleştirme Dilekçesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Türk vatandaşlarının genel devlet sosyal hizmetlerinden faydalanmaları için kurulmuş bir kamu kurumudur, işverenler bağkur çalışanlar ise SSK bünyesinde sigortalı olurlarken günümüze yaklaşıldığında kamu ve özel sektörün tamamı SGK çatısında yeniden yapılandırılmıştır ve tüm kamu sosyal güvenlik hizmetleri SGK çatısı altında sağlanmaktadır.

2008 yılı sonrasında tüm sosyal güvenlik başlıkları birbirine entegredir yani SGKlı çalışan olarak görünen bir kişi tarım yatırımı yaparak çiftçi sigortasına , bağkurlu olan bir kişi işyerini kapatarak isteğe bağlı sigortalılığa geçebilir ve bu farklı başlıklardaki primleri kişi olarak kendi emeklilik planlamalarına dahil güzükür.

Fakat 2008 öncesinde şuandaki sosyal güvenlik kaydından daha farklı bir sigortalılığı bulunan ve bu 2008 öncesinde başlayan ve biten bir sigortalılık ise otomatik olarak itibak yani birleştirme yapılmamış olabilir. Bu sebeple SGK hizmet birleştirme dilekçesi verilerek SGK hizmet birleştirmesi işlemi yapılmalıdır.

SGK hizmet birleştirme işlemi adından da anlaşılacağı gibi farklı başlıklarda sigortalılığı bulunan , prim ödeyen ve çalışma günü bulunan kişilerin bu hizmetleri birleştirmesine yaramaktadır. Çalışma günleri ve ödenen primler birleştirileceği için emeklilik süresinin daha erken dolması ve emekli maaşını belirli durumlarda artmasına olanak vermektedir. Emekli maaşı her durumda artar demek doğru olmaz, emeklilik primlerinin ne miktarda ne süre ile ödendiği ile hesaplanan bir mantık bulunduğu için bu durum SGK tarafından değerlendirilerek emekli maaşı tanımlaması yapılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında SGK kayıtlı olarak yapılan işveren olarak hizmet süreleri , çalışan olarak hizmet süreleri , isteğe bağlı hizmet süreleri , kamu görevlisi olarak çalışılan hizmet süreleri , kamu görevlisi statüsünde topluluk sigortasından faydalanan hizmet süreleri , tarım müteşebbisi olarak geçen hizmet süreleri (çiftçi sigortası) , tarım işçisi olarak geçen hizmet süreleri , mevsimlik ve dönemlik işçi olarak geçen hizmet süreleri , serbest meslek sahipleri gibi her çeşit SGK sigortalılık kapsamında yer alan sigortalılık türlerindeki hizmet süreleri birleştirilebilmektedir. Bu işlemSGK Hizmet Birleştirme Dilekçesi ile sağlanmaktadır.

SGK Hizmet Birleştirme Dilekçesi düzenlenirken tercihen yukarıda belirttiğimiz sigortalılık türleri ve bu sigortalılıkta SGK tarafından sağlanan sicil numarası , bu SGK sigortalılık sürecinin ne zaman başlayıp ne zaman son bulduğu belirtilmelidir. Birden çok geçmiş hizmet bulunuyorsa hepsi ayrı ayrı yazılmalı ve tümünün güncel sigortalılık ile birleştirilmesinin istendiği açık bir ifade ile belirtilmelidir. Af ve benzeri kanunlar ile silinen hizmet sürelerinin kullanılması ayrı bir başvurudur, Bulunan silinen SGK günlerinin tescili dilekçesi makalemizde yer vereceğiz.

SGK Hizmet Birleştirme Dilekçesi aşağıda bilginize sunulmuştur, bu dilekçeyi hizmet türü , süresi ve sicil numaraları ile detaylandırarak hizmet birleştirme başvurunuzu yapabilirsiniz. Şahsen SGK il müdürlüğüne müracat etmeniz gerekmektedir. Verkaleten başvuru için SGK tüm mevzuat işlemleri için yetkilendirilmiş bir noter vekaleti ile vekiliniz tarafından başvuru yapılabilmektedir. Yazımızın son kısmında SGK Hizmet Birleştirme Dilekçesi word pdf ve html dosya türlerinde sizler ile paylaşılacaktır. Metinler içerisindeki parantez içerisindeki kırmızı yazılı açıklamaları dikkate alınız.

SGK Hizmet Birleştirme Dilekçesi		Türkiye Cumhuriyet Sosyal Güvenlik Kurumu
		.............................. İl Müdürlüğü
		.............................. Sosyal Güvenlik Merkezi
		(DİLEKÇEYİ TESLİM EDECEĞİNİZ SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ MAKAMINA HİTABEN YAZINIZ)

	Dilekçe Konusu : Geçmiş hizmetlerimin birşeştirilmesi talebimin sunulmasından ibarettir.

	Halen .......................... Sicil Numarası ile ....................................................... Türünde sigortalı olarak çalışma hayatına devam etmekteyim / prim ödemekteyim (İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIKLARDA PRİM ÖDEMEKTEYİM BİÇİMİNDE CÜMLEYİ TAMAMLAYINIZ).

	Aşağıda saygı ile olduğum türler ve sicil numaraları ile geçmiş sigortalılığım bulunmaktadır. Ayıca nüfus kayıt bilgilerim de aşağıda yer almaktadır. Belirttiğim geçmiş hizmetlerimin ve resen kurumunuzca şahsım ile ilgili tespit edilen hizmetlerimin şimdiki hizmetim ile birleştirilmesi için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.
							Tarih :
							İsim Soyisim :
							İmza : Bağkur Sicil Numarası : 
Bağkur Başlangıç Tarihi :
Bağkur Bitiş Tarihi :		
SSK Sicil Numarası : 
SSK Başlangıç Tarihi :
SSK Bitiş Tarihi :		
................. Sicil Numarası : 
................. Başlangıç Tarihi :
................. Bitiş Tarihi :
(SİGORTALILIK TÜRLERİNİZ SİCİL NUMARALARINIZ BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİNİ YUKARIDAKİNE BENZER BİR LİSTE OLARAK EKSİKSİZ YAZINIZ)

Kimlik Bilgilerim : 
İsim Soyisim :
Tc Kimlik No :
Nüfusa Kayıtlı Olduğu yer :
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi : 
Anne Adı :
Baba Adı : 
Cilt No :
Aile Sıra No :
Sıra No : 
(KİMLİK BİLGİLERİNİZİ EKSİKSİZ OLARAK YAZINIZ , KİMLİK BİLGİLERİNİZE GÖRE HİZMETLERİNİZİN İNCELMESİ YAPILACAĞI İÇİN GEREKLİ OLABİLECEKTİR.)
		
Scroll to Top