Eşdeğer Ders Muafiyet Dilekçesi

Üniversite eğitiminde bir meslek yüksek okulu veya önlisans derecesi mezunu olan veya bir üniversitede kısmi süreli eğitim gören fakat mezuniyet hakkı bulunmayan , daha önce bir bölümden mezun olarak belirli bir lisans eğitimini tamamlamış olan öğrencilerin geçmiş eğitimlerinde okumuş oldukları derslerin yeni okuyacakları bölümlerde de bulunması halinde ilgili derslerden muafiyet hakları bulunabilmektedir.

Bu muafiyet hakları eşdeğer dersler arasında olmaktadır. Öncelikle derslerin eşdeğer içerikte eğitim veriyor olması, haftalık ders saatlerinin aynı yada yakın olması, derslerin akademik sınavlar ile başarı notlarının oluşmuş olması , başarı notunun geçer not ve üzerinde olması, belirli bir mezuniyete dayanak olarak kullanılmış bir ders ise toplam kredi sınırının belirli olması , en çok belirli dönem önce başarı ile tamamlanmış olması gibi çok çeşitli kriterlere göre muafiyet ve eşdeğerlik işlemleri yapılabilmektedir.

Yani bir mühendislik fakültesi mezunu başka bir mühendislik fakültesine kayıt yaptığında eğer mezun olmadan üniversite değiştirdiyse başarılı olduğu çoğu müşterek temel bilim derslerinden muaf tutulabilir, fakat mezun durumdaki bir kişinin tekrar çok benzer bir fakülteye kayıt yapması halinde muaf olacağı derslerin sayılmasında YÖK Üniversite Fakülte ve Bölüm mevzuatına göre kararlaştırılması gerekmektedir.

Burada uygulama mezun durumda olan öğrencilerin lehine değildir, ikinci bir diplomayı tüm eşdeğer dersleri saydırarak belki 3 dönemde alabilecek bir öğrencinin kimi durumda 5 dönemlik ders alma zorunluluğu olabilmektedir. Meslek okulu ve önlisans mezunlarının da herzaman mezuniyet sonrasında başarılı olduğu derslerden eşdeğer olanlarından muaf olma hakları bulunabilmektedir.

Eşdeğer Ders Muafiyet işlemleri için Eşdeğer Ders Muafiyet Dilekçesi yazılarak öğrenci işleri veya bölüme teslim edilmesi gerekmektedir. Dilekçe içerisinde muafiyet hakkı istenen tüm dersler kodları ve açıklamaları ile yer verilirken , muaf olmayı sağlayan eşdeğer dersin de tanımlanması gerekmektedir. Dilekçe ekinde eski akademik eğitime dair transkriptin sunulması ve ders içeriklerinin de sağlanması gerekmektedir. Eski akademik eğitiminizi aldığınız üniversitenin sağladığı akademik bilgi sistemi sayfalarında ilgili ders içeriğinin çıktılarını eklemeniz değerlendirme kolaylığı sağlayacaktır. Bu belgeleri eklemeyi unutmayınız.

Derslerin eşdeğer olması için çeşitli denetleme kriterleri bulunmaktadır, öncelikle ders adı ve ders içeriğinde eğitimi verilen bilimin aynı tanım veya aynı anlamda olması gerekmektedir. Ticaret Hukuku dersi yerine Roma Hukuku dersi takdir edersiniz kabul edilemez, Fakat ingilizce olarak eğitim almış olduğunuz Basic Linear Algebra dersi ile Lineer Cebir 1 dersi içerik olarak örtüşüyorsa veya temel anlamda aynı yetkinliği sağlayabilecek içerikse Akademik Danışmanlar ve Bölüm hocaları muafiyeti onaylayabilecektir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi eşdeğer ders muafiyeti için o dersin son defa alındığında en az C ve üzeri bir not yani 2,00 üstü bir puan ile geçilmiş olması gerekmektedir.

Süresiz olarak eşdeğerliği genellikle kabul edilen dersler YÖK zorunlu dersleri olan Türk Dili , Türk İnkilap Tarihi dersleridir, bu dersleri akademik seviyede bir kez alıp başarı ile tamamlarsanız sonradan alacağınız akademik eğitimlerde muafiyet hakkınız daima bulunmaktadır, bunun dışındaki her tür derste muafiyet tanımı mevzuata bakılarak yapılmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi eğitim dili , eğitim kaynakları , işlenen konular , ne kadar süre önce yetkinliğin alındığı , başarı notu , bir mezuniyete dayanak olan ders olup olmadığı gibi birçok kriter de dikkate alınarak muafiyetler tanımlanmaktadır.

Meslek Yüksek Okulu ve Önlisans derecesi mezunları iki yıl ve dört dönemden oluşan eğitimlerinin tamamını Lisans eğitiminden düşecek gibi düşünmemelidir, temel bilimler derslerinde büyük farklılıklar olması sebebi ile önlisans mezunlarının lisans tamamlama müfredatlarında ders yükleri 5 ila 6 dönem arasında olmaktadır. Yaz okulu gibi ek dersler alarak yine de 2 yıllık sürede tamamlama ihtimali bulunabilmektedir.

Üniversite kaydı yaptıktan hemen sonra eski üniversitenizden daha önce temin etmiş olduğunuz transkrip ve mezuniyet belgeniz ekinde muafiyet başvurusu yapacağınız ders içeriklerini de ekleyerek düzenleyeceğiniz Eşdeğer Ders Muafiyet Dilekçesi ni bir kez sunarak sorumlu olduğunuz derslerin muaf olunan dersler düşülerek oluşturulmasını talep edebilirsiniz. Muaf olunan dersler kredi puanı sağlamazlar ve not ortalamasına dahil edilmezler, transkripte sorumsuz olunan ders olarak gözükebilirler ve transkriptler dönemlik ve akademik ortalamalar ve mazuniyet şartı değerlendirilmeleri sorumlu olunan ve alınan dersler üzerinden hesaplanmaktadır.

Aşağıdaki Eşdeğer Ders Muafiyet Dilekçesi ni kişisel bilgileriniz eski akademik eğitiminiz ve muaf olunması istenen dersler ve eşdeğer dersleri yazarak anlaşılır biçimde düzenleyiniz ve eski mezuniyet belgenizi , transkriptinizi ve ders içeriklerini de dilekçe ekinde sunarak şahsen bölüm başkanlığına veya fakülte sekteterliğine müracat ediniz.

Eşdeğer Ders Muafiyet Dilekçesi

	
	............................... ÜNİVERSİTESİ
	............................... FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
	............................... BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞINA
	(ÜNİVERSİTE VE DİLEKÇE SUNULACAK MAKAMA HİTABEN YAZINIZ)

	Öğrenci No :
	İsim Soyisim :
	Tc Kimlik No:
	Bölüm : 
	Kayıt Yılı :

            Mezun durumda olunan eğitim bilgilerim 
	Ünversite / MYO 
	Fakülte / Bölüm :
	Mezuniyet Yılı : 
	Diploma Notu : 

	Aşağıda bilgilerinize saygı ile sunacağım dersler ile ilgili daha önceki mezun olduğum bölümde eğitimini almış ve başarı göstermiş olduğum dersler bulunmaktadır. Ders içerikleri incelendiğinde Ünversitenizde alacağım eğitim ile eşdeğer dersler olmaları sebebi ile eşdeğer ders muafiyet hakkı sağlayabilmektedir. 

	Eski akademik eğitimim ile ilgili mezuniyet belgem , transkript belgem, ders içerikleri belgem ve ilgili derslerin akademik detayları hakkındaki belgeleri dilekçe ekinde saygı ile sunuyor olacağım.

	Listelemiş olduğum dersler ile ilgili eşdeğer ders muafiyet hakkımın sağlanması ve eğitim içeriğimde muaf olarak belirlenmeleri için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.

Tamamlanan Dersler ve Tanımları
Eşdeğer Muafiyet Hakkı İstenen Dersler 

DERS
KODU
DERS AÇIKLAMASI OLARAK YAZINIZ
DERS KODU 
DERS AÇIKLAMASI OLARAK YAZINIZ						Tarih : 
						İsim Soyisim:
						İmza : 
Scroll to Top