Memur Ücretsiz İzin Dilekçesi

Devlet memurlarının belirli şartları yerine getirmeleri halinde ücretsiz izin hakları bulunmaktadır. Genel olarak bu şart 5 tam yıl görev süresini doldurmaları yani 6. yıldan kıdem almaları halinde kazanılabilmektedir. Memuriyette görev veya sınıf değiştirenler, mezuniyet ile atama alanlar , terfi edenler, sınav yada yeterlilik kazanarak görev değiştirenler için toplam memuriyet süresi dikkate alınır. Askerlikte geçen süre astsubay veya uzman çavuşlarda dikkate alınmaz, memuriyet hakkını kazandıkları zamandan sonraki 5 yıl dikkate alınır.

Ücretsiz izin hakkı memuriyet boyunca toplam 1 yıldır ve iki bölüm olarak kullanılabilir, bu bölümleme memurun takdirindedir, örneğin 2 ay ve 10 ay biçiminde kullanılabileceği gibi 1 yılın doldurulması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Memur ücretsiz izin hakkı kendi talebi ve beyanı ile olan bir haktır yani memur kişi kendi rızası ve isteği ile ücretsiz izin hakkı kullanabilir. Kendi talebi ile başvuru yapan memurun izine çıkabilmesi sıralı olarak üstlerinin onayı ile mümkün olmaktadır. Yani sicil amirinin oluru ile izin kullanma hakkı vardır, sicil amiri görev işleyişine göre uygun dönemde kullanmasına izin verebilmektedir.

Memur kişinin ücretsiz izin kullanabilmesi için öncelikle diğer izinlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir, normal yıllık ücretli izini bulunan bir memurun öncelikle yıllık ücretli izinlerini bitirmesi varsa doğum analık izinlerini tüketmesi ve daha sonra ücretsiz izin başvurusu yapması gerekmektedir.

Bağlı bulduğunuz kurumun personel dairesine şahsen veya taşra teşkilatında amirinizden uzakta görev yapıyorsanız PTT yolu ile Memur Ücretsiz İzin Dilekçesi teslim etmeniz gerekmektedir. Hitabı bağlı olan kurum müdürlüğüne olarak yazdıktan sonra bir gerekçe de belirterek Memur Ücretsiz İzin Dilekçesi yazdıktan sonra ıslak imzalı olarak teslim ederek ücretsiz izin başvurunuzu yapabilirsiniz. Yanıt en çok 30 gün süre içerisinde verilecek olup sicil amiriniz tarafından onaylanması halinde ücretsiz izin hakkınızı kullanabilirsiniz. Ücretsiz izin döneminde maaş ve diğer ödemeler yapılmaz , kıdem işlemez , sosyal güvenlik ve sağlık haklarınız devam etmektedir.

Memur Ücretsiz İzin Dilekçesi
		.............................. Müdürlüğüne

	Kurumunuza bağlı olarak ................................... görevi ile çalışmaktayım. ................................................................. sebebi ile ............ ile ............... tarihleri arasında .......... iş günü ücretsiz izin kullanma hakkımdan faydalanmak istemekteyim. Gereğini saygılarım ile arz ederim.
						Tarih :	

						İsim Soyisim : 

						İmza :		
Scroll to Top