SGK Görünmeyen Hizmet Günleri Dilekçesi

SGK görünmeyen günler çalışan kişilerin görevde oldukları fakat SGK dökümlerinde bulunmayan ve toplam günlerine yansımayan günler olarak düşünülmelidir. Burada eksik olduğu düşünülen günlerin neredeyse tamamı yanılgı sonucunda eksik varsayılan günlerdir. Aşağıda genel SGK mevzuatına göre iş günü kabul edilme mantığını sizler ile paylaşacağız. Bu tanımlar dışında çalışmış olduğunuz , işveren tarafından beyan edilmiş olan ve SGK sisteminde görünmeyen günler gerçek anlamda görünmeyen günlerdir.

Tüm SGK sigortalı çalışanların hizmet günleri çalışmış oldukları tam aylarda 30 olarak gözükmektedir. Şubat veya 31 gün olan aylarda bu durum değişmemektedir. SGK ay tanımı 30 gündür ve aksi işveren tarafından belirtilmedikçe haftalık 45 saat çalışma normal maaşa dahildir. haftalık 45 saatten fazla çalışmalar karşılığında fazla mesai ödemesi yapılması gerekmektedir. Öğlen yemeği ve resmi molalar mesai saatlerine dahil edilmemektedir.

Günlük maksimum çalışma süresi 11 saattir. Kendi rızası olsa dahi olağanüstü durumlar haricinde çalışanlar günlük 11 saatin üzerinde çalıştırılamazlar. Madenlerde çalışma süresi en çok 7.5 saattir, ağır vasıta ve ticari her tür aracın sürücülerinin maksimum mesai süresi 9 saattir. Tüm mesailerde belirli aralıklar ile molalar planlanabilir, mola planını yasaya uymak koşulu ile işveren tarafından yapmaktadır. İşyerinin genel mesai , yemek ve mola programına çalışanlar uymak ile mükelleftir, Çalışan ben öğren yemeği yemem yada molaya çıkmam işten erken çıkarım veya bu aralıkları çalışarak değerlendirir fazla mesai yaparım veya erken çıkarım biçiminde davranamazlar. Molalar ve yemekler kararlaştırıldığı biçimde uygulanmalıdır.

Ne kadar fazla fazla mesai yapılır ise yapılsın SGK göre bir takvim ayı 30 iş günü olarak değerlendirilmektedir, hafta tatili pazar yada cumartesi pazar olarak uygulansa bile bir takvim ayı 30 gündür. Her gün mesai yapılsa ve haftalık 66 saat çalışılsa dahi ilgili ayda sigortalılık 30 gün olarak gözükecektir. Maksimum çalışma saati 11 saat ve 1 tam gün izin hakkı yasal zorunluluk olduğu için Türkiye sınırları içerisinde hiçkimse 66 saatten fazla çalıştırılamaz. Olağanüstü hallerde kaymakamlık valilik veya bakanlık makamlarının belirlemesi koşulu ile daha uzun çalışmalar zaruri durumlarda olabilir, bunun dışında işveren yada çalışan isteği ile 66 saat üzerinde haftalık mesai uygulanamaz, işveren açısından yükümlülükleri vardır.

Yarı zamanlı veya belirli günler çalışan kişilerin mesaileri işverenin planlaması ile kaç iş gününe denk geliyorsa o kadar günlük çalışma gösterilebilir. Yani yarı zamanlı çalışan veya haftanın bir yada iki günü çalışan kişilerin SGK iş günleri çalışmalarına oranla 30 dan farklı gözükebilir, kaç iş günü toplamına karşılık mesaileri bulunuyorsa o kadar iş günü olarak beyan edilebilir, yasaldır ve normaldir. Günde 2 saat görev alan bir kişinin 30 iş günü olarak hizmeti gözükmemektedir.

İşe girilen ve işten ayrılınan aylarda işe giriş ve işten çıkış iş gününe göre 30 gün değil kaç gün çalışıldıysa o kadar günlük hizmet gözükecektir. Yani işe girilen ve çıkılan aylarda ilgili ayda kaç günlük mesai varsa o kadar günlük çalışma gözlemlenir.

Doğum izini , ücretsiz izin , işveren tarafından bildirilmiş raporlu süreler, SGK tescil edilmiş sağlık raporları ile ilgili günlerde SGK hizmeti ve işgünü gözükmemesi normaldir. Bu günlerde çalışıyor olarak gözükmezsiniz. Ücretli Yıllık izin , resmi ve idari tatil günleri harici işe devam edilmeyen günler SGK hizmet günü olarak gözükmez.

Ayrıca hizmet günlerinizin gözükebilmesi için işvereniniz tarafından SGK kaydınızın yapılmış olması ve aylık beyan edilmesi gerekmektedir. Yani işveren tarafından SGK kaydınız geç yapılırsa , çalışmaya devam etmenize rağmen çıkışınız yapılırsa SGK kaydınız bu işlemlere göre hizmet günleri içerir.

İşveren işe giriş bildiriminizi geç verirse baştaki günler , işten çıkış bildiriminizi erken verirse sonlardaki günler gözükmez. Göreve sürekli devam ederken işten çıkış yapılır ve bir süre sonra işe giriş işlemi yapılırsa arada boş gözüken süre hizmet süresi olarak gözükmez.

Yine işveren tarafından tam ay çalışmanıza rağmen hizmet süreniz 30 gün değil daha düşük gösteriliyorsa bu süreler hizmet sürelerinizde gözükmez.

Özetle SGK işveren tarafından beyan edilen iş günlerinde çalıştığınızı kabul eder ve hizmet listenizi ve çalışma sürenizi bu günlere göre düzenler. İşvereninizin bildirimlerinde hata yada eksiklik varsa bu durumun SGK eksik gün görülmesi olarak yorumlamak hata olur. İşverenin bildirimlerinde hatalar varsa ile ilgili yanlış bildirimler sebebi ile görülen eksik günler SGK tarafından resen düzeltilmez. İşverenin müracatı ile düzeltmeler yapılması gerekmektedir. Veya SGK inceleme yaparak düzeltme yapmak durumunda kalır veya mahkeme kararı beyan edilerek düzeltme yapılabilir. İşveren beyanı kaynaklı eksik günler bu yazıda konu ettiğimiz dilekçe ile genellikle düzeltilemez.

Yukarıdaki açıklamalarımıza dikkat ederek görünmeyen gün yorumunuzda hatalar varsa doğru bilgiler ile tekrar inceleme yapınız. Yukarıdaki açıklamalara rağmen SGK hizmet günü olarak gözükmesi gerekirken gözükmeyen hizmetleriniz bulunuyorsa aşağıda size sunacağımız SGK Görünmeyen Hizmet Günleri Dilekçesi ni SGK il müdürlüğü veya SGK sosyal güvenlik merkezlerine şahsen teslim ederek başvurunuzu yapınız.

SGK Görünmeyen Hizmet Günleri Dilekçesi sunarken görünmeyen günlerinizi tanımlamanız gerekmektedir. Bu günleri tanımlarken hangi işverende hangi tarihlerde çalışmanız olduğunu belirtmeniz ve alma imkanınız varsa ilgili hizmetler için işveren tarafından tahakkukları ve tahakuka bağlı çalışan listelerini sunmanız son derece faydalı olacaktır. Görünmeyen günlerinizi tanımlamayan veya dayanak belge bulunmayan dilekçeler ile ilgili SGK genellikle talep edilen işlemi yapamamaktadır. Eksik gözüktüğü düşünülen günler net tanımlanmalı ve mümkünse belgelendirilmelidir.

SGK Görünmeyen Hizmet Günleri Dilekçesi aşağıdaki örnekteki belgeye benzer bir dilekçenin düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğü veya bağlı bulunduğunuz SGK hizmet merkezine şahsen teslim edilmelidir. Dilekçelerin yanıtlanma süresi 30 iş günüdür, farklı şehirlerdeki görevlerinizden kaynaklanan veya çok eski kayıtlar için süreler uzayabilmektedir.

SGK Görünmeyen Hizmet Günleri Dilekçesi		Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu
		........................... İl Müdürlüğü
		........................... Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğüne


	Dilekçe Konusu : Eksik görünen çalışma günlerimin düzeltilmesi talebimin sunulmasından ibarettir.

	İsim Soyisim :
	Tc Kimlik No : 
	Baba Adı :
	Anne Adı :
	Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl / İlçe :
	Doğum Yeri : 
	Doğum Tarihi : 
	Aile Sıra No :
	Cilt No:
	Sıra No :

Eksik Görünen Çalışma Günleri : 

	SGK İşyeri Sicil No : 
	İşyeri Ünvanı :
	İşyeri Adresi  :
	İşyerinin Kayıtlı Olduğu Oda :
	Oda Sicil Numarası : 
	Vergi Dairesi : 
	Vergi Numarası :
	Mernis Numarası :
	İşe Giriş Tarihi : 
	İşten Çıkış Tarihi :

(BİRDEN ÇOK İŞYERİNDEKİ ÇALIŞMANIZ GÖRÜNMÜYOR İSE YUKARIDAKİ İŞYERİ BİLGİLERİNİ SAĞLAYARAK TÜM GÖRÜNMEYEN GÜNLERİ LİSTELEYİNİZ.)
		

	Yukarıda bilgilerini saygı ile sunmuş olduğum işyerinde geçmiş olan SGKlı çalışmam kurumunuz kayıtlarında hizmet sürelerim arasında yer almamaktadır. İlgili işveren şirket SGK işe giriş bildirgemi , işten çıkış bildirgemi ve aylık beyanlarını usulüne uygun biçimde yerine getirdiğini beyan etmektedir. 

	Gerekli incelemelerin yapılarak ilgili hatanın düzeltilmesini, hatalar düzeltilemiyorsa kurumunuzca takdir edilecek her tür incelemenin resen başlatılması için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.


							Tarih :
							İsim Soyisim :
							İmza :
Scroll to Top