Lise Proje Tercihi Dilekçesi

Ağırlıklı olarak meslek liselerinde olan uygulama derslerinde dönem projesi seçimi yapılması gerekli olabilmektedir. Genel uygulamada öğrencilerin okul müdürlüklerine hitaben yazdıkları Lise Proje Tercihi Dilekçesi sunmaları ve müdürlükten onaylandıktan sonra ilgili dersin öğretmeninden bir proje ödevi almaları biçiminde proje süreci işletilmektedir.

Lise Proje Tercihi Dilekçesi yazılırken öncelikle ilgili yıl ve dönemde okuyacağınız dersler arasında proje yapabileceğiniz dersi belirlemeniz gerekmektedir. Bunun için kendi ilgi alanlarınıza uyan derslerden geçen senelede diğer öğrencilerin yapmış oldukları projeleri de inceleyerek bir proje konusu belirlemeniz önemlidir. Bunun için internet üzerinden araştırma yapmanız da faydalı olacaktır.

Daha sonra ilgili dersin öğretmeni ile uygun olduğu bir zamanda görüşerek belirlediğiniz proje konusunda bir proje yapmanıza izin verip vermeyeceğini öğrenebilirsiniz. Öğretmenler ilgili öğrencileri takdir ederler ama bilgi ve deneyimleri ile birçok projeyi olduğu gibi değil de daha fayda göreceğiniz ve yapabileceğiniz bir modele dönüştürebilirler, bu değişiklik sizin daha iyi bir eğitim almanız ve projenizi zorlanmadan ve amacı doğrultusunda bitirebilmeniz içindir.

Öğretmenlerin de sınıf ders yükleri sınavlar ve yazışmalar ile belirli bir yoğunlukları olmaktadır ve her Lise Proje Tercihi konusunda yardımcı olamazlar. Çünki branşlara göre belirli dersler ve öğretmenler öğrenciler arasında çok daha populer olabilir , bu dersin kolaylığı , kaynak kolaylığı , dersin eğlenceli olması veya iş hayatında yaygın biçimde kullanılıyor olması gibi gerekçeler ile olur. Bu sebeple çok sayıda öğrencinin proje yapmak istediği öğretmenler bazı durumda tüm öğrencilere olumlu yanıt veremez.

Bu gibi durumlarda en çok uygulanan başvuru sırası ve kura yöntemidir, yani önce başvuranlara kabul vererek kontenjan doldurma veya tüm başvurular arasında kura çekimi ile hangi öğrencilerin projelerini o öğretmenden yapacakları belirlenebilmektedir. Ayrıca bazı okullarda öğrencilerin not ortalamalarına göre önceliklendirilmeleri de sözkonusu olabilmektedir. Bu okul yönetimi ve öğretmen tarafından belirlenen bir durumdur.

Bu sebeple proje dersinizi bir ders olarak sınırlamayın ve proje konunuzu da tek bir konu ile sınırlamayın, en makul tercih en az 3 dersten proje yapmayı istemeye çalışmanız ve her dersten 2 alternatif proje ile başvuru yapmanız olacaktir.

Aşağıda sizlere Lise Proje Tercihi Dilekçesi örneğini paylaşıyoruz, okul bölüm sınıf şube öğretmen ve ders bilgilerine ek olarak proje konularını da içeren ve kişisel bilgileriniz ile düzenlediğiniz dilekçenizi örneğimizdeki biçimde yazabilirsiniz. Daha sonra okul müdürlüğüne teslim ederek proje seçiminizi yapabilirsiniz. Proje seçiminizi okul yönetimi tarafından belirlenen süre başladıktan sonra en hızlı şekilde teslim etmeniz sıralama açısından mantıklı olacaktır. Sonlara kalan kişiler yukarda belirttiğimiz gibi yoğun talep olan ders ve öğretmenleri proje seçiminde seçemeyebilirler. Lise Proje Tercihi Dilekçesi yazının sonunda word pdf ve html formatlarında da sağlanmıştır , ilgili programlar ile açarak düzenleyebilir ve okul müdüriyetine teslim edebilirsiniz.

Lise Proje Tercihi Dilekçesi		......................... LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE


	Dilekçe Konusu : Dönem projesi tercihlerimin sunulmasından ibarettir.


	İsim Soyisim :

	Öğrenci No : 

	TC Kimlik No : 

	Bölümü :
	
	Sınıfı / Şebesi : 	

	

	Yukarıda bilgilerini sunmuş olduğum öğrencinizim. ............ Yılı ............ dönemi proje tercihlerimi aşağıdaki dersler ve sayın öğretmenlerden almak istemekteyim. Proje ödevimi ilgili tercih sıralamama göre uygun olan bir ders olarak belirlenmesi için gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.

Tercih Sırası 
Ders Kodu
Ders Adı
Öğretmen
1--
DERS KODU
---DERSİN ADINI YAZINIZ---
---ÖĞRETMENİN ADI VE SOYADINI YAZINIZ--
2--3--

			Tarih :

		İsim Soyisim :
			
			İmza :
Scroll to Top