Cep Telefonu Zimmet Teslim Tutanağı

Genellikle şirketler çalışanlarına genel iş görüşmeleri ve müşteri görüşmelerini yapabilmeleri adına cep telefonu vermektedir. Bu cep telefonları çalışanın şirket görüşmelerini yapabilmelerini yani çalışma arkadaşlarını ve müşterilerini arayabilmeleri ve arababilmeleri için sağlanmaktadır. Cep telefonu genellikle çalışana emanet edilmektedir, bu durumda cep telefonu zimmet teslim tutanağı yada cep telefonu zimmete alma tutanağı düzenlenerek çalışan ile şirket için resmi bir belge düzenlenir. Genel olarak mevzuata ve hukuğa uygundur. Şirket emanet ettiği malın ne şartlarla kullanılabileceğini , kullanım dolaylı sorumlulukları ve nasıl iade edileceğini sözleşme altına almak isyebilir, makuldür ve gereklidir.

Cep Telefonu Zimmet Teslim Tutanağı normal bir belgedir şirket yetkilisi ve çalışan arasında imzalanabilir veya çalışan kendi de imzalayabilir. Genel şartlarda cihazın marka model imei seri numarası , cihazın şirketin mülkiyetinde olduğu , cihaz kullanımı sonrasında iade edilmesi gerektiği , genel iletişim ile ilgili hukuki konular yazılarak karşılıklı imza altına alınır ve geçerlilik kazanır. Hukuken zimmet alınan her emtia emanettir ve zimmete alan kişi sorumludur kırılma bozulma hasar kötü kullanım gibi durumlarda zimmetinde olan kişi sorumlu tutulabilir ve tutulacaktır. Zimmet alan kişi cihazı usulünce kullanmaya , zarar vermemeye ve korumaya güvence verdiğinin bilincinde olmalıdır. Yani kendi malıymış gibi sahip çıkacağını da beyan ettiğinin farkında olmalıdır.

Günümüzde cep telefonları artık akıllı telefonlardır yani cep telefonu ile arama aranma sms mms gibi temel iletişimin yanı sıra internet erişimi program çalıştırma oyun oynama video izleme sosyal medya video fotoğraf çekme ve bunlara ek onlarca özellikleri vardır. Şirket bu tip uygulamaların cep telefonlarında hangilerinin kullanılabileceğini belirleme hakkına sahiptir. Şirketin özel bir yazılımı kullanımı için tanımlanan cep telefonunu oyun oynama maksatlı kullanmak şirket politikalarına aykırı olabilir. Veya şirket telefonunu kullanarak sosyal medya paylaşımları yapmak yada bu hattı tanımlayarak abonelikler yapmak şirket kurallarına muhalefet anlamı da taşıyabilir. Bu sebeple şirket cep telefonu zimmet alan kişi şirketin cep telefonu ve mobil iletişim kurallarını kabul edeceği için bu konuda inceleme yaparak şirket kurallarına eksiksiz uymak ile mükelleftir.

Ayrıca şirketin yazılım ve elektronik servislerine , cep telefonu ile erişilen her çeşit uygulamaya , her çeşit kamu yada özel elektronik hizmetlere erişime erişim aracı olarak kullanımında da sınırlamalar olabilmektedir. Bu durumlarda cep telefonunun veya içerisinde kullanılan hattın kullanım şartları konusunda sorumluluk da bulunmaktadır.

Ayrıca cep telefonunun veya içerisindeki hattın herhangi bir yasaya göre suç oluşturacak konuda kullanılması halinde kabahatin tam olarak kullanıcıda olacağının bilincinde olunması gerekmektedir. Örneğin şirket telefonu ile illegal programlara erişim yapan kişiler veya şirket cep telefonu hattı ile cep telefonu bankacılığı havalesi vb ile bahis kumar oynaması ve bu durumun emniyet veya adli mercilerce suç konulu soruşturmaya dahil olması sonucunda cep telefonunu kullanana veya cep telefonu hattını kullanan kişi sorumlu olacaktır.

Cep Telefonu Zimmet Teslim Tutanağı yukarıda belirttiğimiz konularda zimmet alan çalışanın bilgilendirildiğini ve bu şartlara göre kullanım yapacağını kabulünü beyan ettiği şartlar da içermektedir. Aşağıda size sunacağımız Cep Telefonu Zimmet Teslim Tutanağı genel olarak akla gelebilecek tüm çatı sorumluluklarınçalışan tarafından anlaşıldığını ve kabul edildiği beyanını da içermektedir. Şirket politikanız gereği eklenmesi gereken veya değiştirilmesi gereken noktaları düzenleyerek Cep Telefonu Zimmet Teslim Tutanağı nı iki kopya olarak düzenleyerek cep telefonu teslimi sırasında çalışanın imzalamasını sağlayınız. bir kopya çalışanda bir kopya da personel dosyasında muhafaza ediniz.

Cep Telefonu Zimmet Teslim Tutanağı ile teslim edilen cep telefonları Cep Telefonu İade Alım Tutanağı ayda Cep Telefonu Zimmet İadesi Tutanağı ile iade alınacaktır, bu tutanak ile alakalı Cep Telefonu Zimmet İadesi Tutanağı makalemizde yer vereceğiz. Her bir cep telefonu için ayrı zimmet ve iade tutanakları bulundurulacaktır ve çalışanın görevden ayrılmasını takip eden 5 yıl boyunca saklanacaktır. Daha sonraki dönemde imhası veya geçmiş arşive ayrılması mümkündür.

Cep Telefonu Zimmet Teslim Tutanağı

		CEP TELEFONU ZİMMET TESLİM TUTANANAĞI

	TARİH : 					TUTANAK NUMARASI : 

	ZİMMETLİ OLARAK TESLİM EDİLEN CEP TELEFONU :
	Markası :
	Modeli :
	Seri Numarası :
	İmei Numarası :
	Cihaz Durumu : Yeni ve Kutulu [  ]        Daha önce kullanılmış [  ]
	Cihaz İle Teslim Edilen Ekipmanlar : Şarj Aleti [  ]  Veri Kablosu [  ]  Kulaklık [  ]
	ZİMMETLİ OLARAK TESLİM EDİLEN SİM KART VE HAT : 
	Telekomünikasyon Şirketi : 
	Cep Telefonu Numarası : +90 (5XX) XXX-XX-XX
	Pin ve Puk Kodları bildirimi : Yapıldı [  ]    Yapılmadı [  ]
	Tanımlanan Tarife Tanımı : 	
	Paket Kurum içi görüşme süresi : ........... Dakika
	Paket Kurum dışı görüşme süresi : ........... Dakika
	Paket SMS Miktarı : ........... Adet
	Paket Veri Miktarı : ............ Gb
	Paket Ücretlendirmesi : Faturalı [  ]       Kontörlü [  ]
	ÇALIŞAN KİMLİK BİLGİLERİ :	
	İsim Soyisim : 
	TC Kimlik No : 
	Görevi : 

Yukarıda bilgileri belirtilen cep telefonu ve belirtilmiş ise cep telefonu hattı yukarıda kimlik bilgileri belirtilen çalışana şirket telefon görüşmeleri ve iletişimi için teslim edilmiş ve zimmetlenmiştir. Cihaz ve hat bilgilerini kabul , beyan ve taahhüt ederim.
Çalışan emanet olarak aldığı cep telefonu ile iş konulu görüşmeler yapacaktır ve iş bu teslim tutanağında belirtilen şirket cep telefonu kullanımı ve cep telefonu hattı kullanımı politikalarını eksiksiz biçimde okumuştur , anlamıştır, kabul etmiştir ve kurallara uyacağını beyan ve taahhüt etmiştir.
Telefon kusursuz çalışır durumda çalışana teslim edilmiştir, Teslim alınırken çalışan tarafından tüm fonksyonları kontrol edilmiştir, cihaz fabrika ayarlarında teslim edilmiştir, kurum kullanımındaki yazılımlar eksiksiz olarak yüklenmiştir. 
Çalışan cihazı usulüne göre kullanacağımı , yalnızca iş görüşmeleri ve iletişimi için kullanacağımı , paket görüşme süresi , sms adeti ve veri kullanım miktarlarına dikkat ederek tanımlanan miktarların dışında kullanım yapmayacağımı, mesai saatleri dışında acil durumlar dışında kullanım yapmayacağını ve cihazı kapalı durumda tutacağımı, şirket için gerekli programları dışında hiçbir program yüklemeyeceğimi ve iş dışı konularda hiçbir cep telefonu ve hattı nın sağladığı hiçbir iletişim ve veri erişim yöntemini kullanmayacağını kabul , beyan ve taahhüt ederim.
Çalışan olarak Cep telefonu ve cep telefonu hattı ile ilgili oluşabilecek ve konu olabileceği emniyet ve adli her tür işlemde tüm sorumluluğun bana ait olduğunu kabul , beyan ve taahhüt ederim.
	(ÇALIŞAN EL YAZISI İLE: OKUDUM , ANLADIM , KABUL EDERİM , BEYAN EDERİM , TAAHHÜT EDERİM YAZDIKTAN SONRA ALTINA İSİM SOYİSİM İMZA.)

Teslim Eden : İsim Soyisim İmza Teslim Alan (Zimmetline Alan Çalışan ) : İsim Soyisim İmza 	

Scroll to Top