Sağlık Durumu Beyanı Dilekçesi

Sağlık Durumu Beyanı Dilekçesi ile kişiler sağlıkları ile ilgili genel durumu , rahatsızlıkları ve tedavileri bir kuruma bildirirler. Sağlık Beyan formu , Sağlık durum beyanı gibi farklı isimler de verilen bu belgenin genel amacı bir kişinin kendi sağlık durumunu yazılı olarak bir kuruma beyan etmesi yani bildirmesi anlamına gelmektedir.

Genel olarak kişilerin sağlık durumlarını birçok noktada bildirmeleri yani beyan etmeleri gerekebilir, bu durumlar işe girme, spor ve fiziki aktivite gerektiren konularda sağlık durumunun talep edilmesi halinde sunulmaktadır. Ayrıca belirli kurumlar sağlık sorunları varsa beyan edilmesini şart koşmaktadır ve bu belgeyi dikkate almaktadır.

Sağlık Durumu Beyanı Nedir ?

Bir kişinin genel sağlık durumunu , hastalıklarını ve gördüğü her çeşit tedaviyi bir kuruma bildirdiği resmi belgedir.

Kişiler sağlıkları ile ilgili temel ve önemli konuları kurumlara Sağlık Durumu Beyanı , kişisel sağlık bilgi formu , sağlık beyan formu , sağlık durum bildirimi gibi isimler verilen bu belge ile yapmaktadır.

Sağlık bilgi formunda güncel ve doğru bilgiler verilmesi zorunludur, bir bilginin eksik yada fazla yazılması, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması kusurdur.

Sağlık Durumu Beyanı nasıl düzenlenir ?

Sağlık Durumu Beyanı Dilekçesi , Sağlık Bilgi Formu , sağlık durum beyanı , sağlık beyanı gibi isimler de verilen Sağlık Bilgi Formu Sağlık Durumu Beyanı resmi bir dilekçe biçiminde talep eden kuruma sunulmalıdır.

Bir yüzme havuzu üyeliği için farklı hastalıkların olup olmadığı , bir güvenlik görevlisi için farklı , silah ruhsatı almak için farklı , spor salonu üyeliği için farklı , profesyonel sporcu lisansı başvurusu yapmak için farklı sağlık durumunu bildirir belge sunulması gerekebilmektedir.

Ayrıca bazı durumlarda resmi sağlık kurumlarından tek hekim yada hekimler kurulu raporu da talep edilebilmektedir.

Sağlık Durumu Beyanı genel olarak talep eden kurum idare makamına hitaben yazılan bir resmi dilekçedir, dilekçe konusu olarak sağlık bilgi formu beyanımın sunulmasından ibarettir gibi bir ifade yeterlidir.

İlk paragrafta kişisel bilgilerinizi ve sağlık bildiriminizi yani sağlık durumunuzun beyanını ne maksat ile yaptığınızı ifade ettikten sonra kurumun istediği yada isteyebileceği başlıklardaki sağlık durumunuzu makul ve anlaşılır bir yazım ile ifade etmeniz yeterlidir.

En sonda tarih isim soyisim ıslak imza ile tamamlayarak kuruma şahsen teslim edebilirsiniz.

Sağlık Durumu Beyanı Dilekçesi

Her kurumun talepleri birbirinden farklıdır ve aşağıda genel amaçlı sağlık durumunu bildirir Sağlık Durumu Beyanı bulunmaktadır.

Siz örnekte yer alan genel amaçlı Sağlık Durumu Beyanı , Sağlık durumu bildirimi , kişisel sağlık bilgi formu sağlık beyanı sağlık durum bildirimi belgelerini ihtiyaçlarınıza göre değiştirerek kullanınız.

	
		.................. Su Sporları Külübü Başkanlığına


Dilekçe Konusu : Sağlık Durumu Beyanımın sunulmasından ibarettir.	Klübünüze su topu branşında sporcu olma müracatım esnasında sağlık durumumu bildirir bir  Sağlık Durumu Beyanı sunmam gerektiği bildirilmiştir, iş bu dilekçeyi bu sebeple kurumunuza sunmaktayım.


Bebeklik Çocukluk dönemi aşılarım tamamlanmıştır.

.......... tarihinde Tetanoz aşı tekrarı yapılmıştır. 

.......... tarihinde Hepatit B aşı tekrarı yapılmıştır.

Covid19 rahatsızlığını ................ tarihinde hiçbir semptom göstermeden geçirdim ve usulüne uygun biçimde 3 doz biontech aşısısı oldum.

Herhangi bir bulaşıcı veya zührevi hastalık taşıyıcısı değilim.

Askerlik görevi başlangıcında yapılan aşılar (verem,tetanoz,menenjit) tamdır.

Alkol Sigara Uyuşturucu kullanmamaktayım.

Şeker , Koah , Tansiyon vb herhangi bir kronik rahatsızlığım bulunmamaktadır.

Herhangi bir ortopedik rahatsızlığım ve hareket kısıtlılığım bulunmamaktadır.

Herhangi bir kaza sonucu vücudumda bir araz bulunmamaktadır.

1,00 Derece Miyop 0,50 Astigmat derecesinde gözlük kullanmaktayım ve spor yapmama engel oluşturmamaktadır, gerekli durumda lens de kullanabilmekteyim.

Sürekli kullandığım herhangi bir ilaç veya tedavi bulunmamaktadır.

Sünnet dışnıda herhangi bir ameliyat olmadım.
	
	Yukarıdaki tüm beyanlarımın doğru olduğunu , her çeşitli iklim ve çevre şartında spor yapabilecek sağlığa sahip olduğumu , spor yapmama mani herhangi bir sağlık durumumun bulunmadığını kabul ve beyan etmekteyim.

	Bilgilerinize sunar, gereğini saygılarım ile arz ederim.
						
						Tarih : 
						İsim Soyisim :
						İmza : 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Edevlet üzerinden sunulmakta olan çevrimiçi hizmetlere erişim sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Web Sitesi : https://saglik.gov.tr/

Scroll to Top