Sabit Telefon Kapatma Dilekçesi

Sabit Telefon Kapatma Dilekçesi sabit telefon hattı hizmetinizi sonlandırmak için düzenleyerek hizmet sağlayıcı operatöre sunduğunuz dilekçedir. Sabit telefon hatları en eski nesil iletişim araçlarının başında gelmektedir ve halen günümüzde de kullanılmaktadır, fakat tüm iletişim hizmetleri gibi sabit telefon hatlarının da kapatılması gerekebilemektedir. Sabit telefon hattına artık ihtiyaç duyulmaması sebebi ile hizmetin kapatılması gerektiğinde sabit telefon hizmetinin alındığı operatöre müracat edilerek hizmetin kapatılması gerekmektedir.

Sabit Telefon Hizmeti nedir ?

Sabit telefon hizmeti eski tanımlaması ile PSTN hizmeti olarak anılsa da günümüzdeki teknolojik gelişmeler ile genel adı sabit telefon hizmeti yani STH olarak anılmaktadır.

Sabit telefon hizmeti en geniş tanımlaması ile sabit bir noktaya ses ile iletişim kurabilme hizmetinin sunulmasına denilmektedir. Yani eski anlamı ile ev yada iş yerine kablo ile telefon hizmetinin ulaştırılması ile görüşebilme imkanı sağlanmasıdır.

Her bir ayrı noktanın bir numarası bulunmaktadır ve başka bir telefon aranmak istendiğinde ilgili abone numarası çevirilerek o aboneye ulaşılabilmetkedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası olarak tüm numaralar bu sabit telefon hatları ile aranabilmektedir.

Sabit Telefon Hizmeti Operatörleri Kimlerdir ?

Sabit telefon hizmeti telefon iletişimi hizmetinin tanımıdır ve telekomünikasyon operatörü şirketler tarafından sunulmaktadır. Sabit telefon hizmetini size sunan şirket Sabit telefon hizmeti operatörü şirket olarak anılmaktadır.

2000 yılından eski yıllarda yalnızca bir sabit telefon hizmeti operatörü bulunurken günümüzde artık internet erişimi sunan şirketler ağırlıklı olmak üzere birçok altyapı üzerinden sabit telefon hizmeti sunulabilmektedir.

Bu sebeple sabit telefon hizmetinizi kapatacağınız zaman hizmeti hangi operatör üzerinden aldığınızdan emin olmanız son derece önemlidir.

Sabit Telefon operatörünüzü bulmanız çok kolaydır, faturanız hangi şirketten geliyorsa operatörünüz o şirkettir.

Sabit Telefon Kapatma Dilekçesi nasıl yazılır ?

Sabit telefon kapatma işlemi için yazılması gereken dilekçenin sabit telefon operatörü şirketin genel müdürlüğü makamına yazılması yada ilgili şirketin herhangi bir müdürlüğüne müracat ediliyorsa ilgili müdürlüğe hitaben yazılması gerekmektedir.

İkinci bilgi ise dilekçe konusudur dilekçe konusu dilekçeniz işleme alacak yetkilinin tüm dilekçeyi okumadan hangi maksat ile sunulduğunu anlayabilmesi için bir cümle ile temel istemin ifade edilmesidir. Sabit telefon kapatma dilekçesinde dilekçe konusu “Sabit Telefon hizmetimin kapatılması istemimin sunulmasından ibarettir.” olukça makul ve yeterlidir.

Sonraki alan serbest metin alandır , çok net ve sabit bir istek sunulduğundan yalnızca bir yada iki paragrafa bölünmüş biçimde kapatılması istenen telefon numarası ve kapatma talebininin açık biçimde sunulması yeterlidir.

Tarih hat sahibi adı soyadı ve imzası ile düzenlenerek şahsen kuruma teslim edilmelidir. Bir başka kişi adına kayıtlı hat başka bir kişi tarafından kapatılamaz.

Yalnızca 18 yaşından küçüklerin velileri, vasi kayyım yada kanuni temsilci vasfı bulunanlar temsil ettiği kişiler adına , müteveffa kişiler için 1. derece yakınları , tüzel kişiler için yasal temsilcileri , vekaletname düzenlenmiş kişiler başkaları adına başvuru yapabilirler, bu durumlar haricinde başkası adına kimse işlem yapamaz.

Sabit Telefon Kapatma Dilekçesi

Genel amaçlı Sabit Telefon Kapatma Dilekçe örneği aşağıda bilginize sunulmuştur. sabit telelefon hizmetini almakta olduğunuz operatör şirketin tam ünvanını ve sabit telefon hizmeti numaranızı ve kişisel bilgilerinizi düzenledikten sonra kuruma şahsen müracat yapabilirsiniz.

Sabit telefon hizmetleri aylık olarak faturalandırılır ve hizmetin sonlandırıldıktan sonra en az 1 yada 2 adet fatura daha düzenlenebilmektedir. Bu faturaların da ödenmesinin gerektiğini unutmayınız ve en az 3 ay süre ile kapatılan hat ile ilgili düzenlenen faturaları takip ediniz.

Sabit telefon hatları üzerine de taahhüt verilerek çeşitli cihazlar alınabilmektedir, bu gibi taahhütnameleriniz bulunuyor ise sabit hattınızın taahhüt süresi öncesi kapatılması halinde cayma bedeli yansıyabileceğini unutmayınız. Bu sebep ile taahhütleriniz hakkında bilgi sahibi olarak iptal işlemlerini yapınız.
	.................. Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi Genel MüdürlüğüneDilekçe Konusu : Sabit Telefon Hizmetimin kapatılması istemimin sunulmasından ibarettir.
	Gördüğüm lüzum ve artık ihtiyaç duymamam sebebi ile , kurumunuz tarafından sunulmakta olan .......................... numaralı sabit telefon hizmeti aboneliğimin kapatılması için gereğini saygılarım ile arz ederim.Sabit Telefon No : 
Tc Kimlik No :
İsim Soyisim :
Cep Telefonu :
İkamet Adresi : 
Eposta Adresi : 
						Tarih :
						
						İsim Soyisim :
			
						İmza :

Türkiye Cumhuriyeti Edevlet Sistemi üzerinden sunulmakta olan her çeşit telekomünikasyon hizmetleri ile ilgili çevrimiçi hizmete erişim sayfası adresi : https://www.turkiye.gov.tr/telekomunikasyon-hizmetleri

Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Web Sitesi : https://www.btk.gov.tr/

Scroll to Top