Ev Telefonu Kapatma Dilekçesi

Ev Telefonu Kapatma Dilekçesi evde kullanılan bireysel sabit telefon hattının kapatılması için sunulan dilekçe dir. Aslında ev telefonu yada iş telefonu diye isimlendirilen hatların tamamı sabit telefon hatlarıdır, sabit telefon hatlarının kapatılması için telekom operatörü şirkete yazılı başvuru yapılması gerekmektedir.

Ev telefonu kapatma dilekçesi konusunu açıklarken ilk başta sabit telefon katları , telekom operatörü , sabit telefon ile sunulan internet hizmetleri ve taahhüütlü hizmetlerden de bahsetmek gerekmektedir.

Ev telefonu nedir ?

Ev Telefonu olarak isimlendirilen hat sabit telefon hattıdır, sabit telefon hatları ev ve işyerlerine fiziken kablolar ile ulaştırılan ve telefon görüşmesi özelliği bulunan hatlardır, çok eski bir teknoloji olan sabit telefon hatları cep telefonlarının ve diğer alternatif iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile kullanımını yitirmektedir ve artık neredeyse özellikle konutlarda pek de tercih edilmemektedir.

Sabit Telefon Hattı ne amaçla kullanılır ?

Sabit telefon hatları yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahiptir ve 1980 li yıllardan itibaren neredeyse tüm büyük şehirlerde kullanımına başlanmıştır 1990 itibarı ile tüm il ve ilçe merkezlerinde de bulunmakta olan sabit telefon hattı ülkemizde milyonlarca aboneye sahip olan en yaygın iletişim ağlarından biridir.

Fakat 2000 li yıllarda başlayan cep telefonu teknolojisi ile sabit telefon hatları eskisi kadar popüler değildir bunun temel sebebi cep telefonu hatları sabit telefon hatlarına göre çok daha fazla özelliği barındırması ve taşınabiliyor olmasıdır, bu sebeple sabit telefon hatları hızla müşteri kaybederken cep telefonu hatları hızla müşteri kazanmaktadır.

Bu iki teknolojinin kıyaslanması son derece acımasız bir fark ortaya koyacaktır fakat cep telefonlarının avantajı taşınabiliyor olması ve farklı iletişim araçlarının da gsm sistemi üzerinden sunuluyor olması olarak gözlemlenirken sabit telefon hatlarının avantajı da ekonomik ve sürekli aktif durumda oluyor olması olarak gözlemlenebilir.

Sabit telefon hatları sesli görüşme , katma değerli servisler , internet erişimi altyapısının sağlanması ve alarm sistemleri bağlantıları için en yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Ev Telefonu Kapatma Dilekçesi sunulmadan önce evinizde artık sabit telefon hattı ile görüşme yapamayacağınızı , sesli kitap servisleri gibi servislere erişemeyeceğinizi , hiçbir zaman şarjı bitme gibi sorunları olmayan ve yıllarca kesintisiz kusursuz çalışacağı tam olarak bilinen bir iletişim alternatifinden mahrum kalacağınızı , internet erişminizi yalın internet fiber gsm gibi sabit telefon hattı üzerinden çalışmayan bir teknoloji ile almanız gerekeceğini ve alarm sistemlerinin sabit telefon bağlantısı ihtiyacına alternatif bir bağlantı sistemi kurulması gerektiğini unutmayınız.

Ev Telefonu Kapatma Dilekçesi nasıl yazılır ?

Ev Telefonu Kapatma işlemi için ev telefonu hizmeti almakta olduğunuz telekom operatörü şirkete yazılı olarak başvuru yapmanız gerekmektedir. Dilekçe hitap makamı ilgili telekom operatörü şirketin genel müdürlük makamıdır.

Dilekçe konusu yazılması tavsiye edilmektedir , dilekçe konusu dilekçe ile sunulan temel istemin bir cümle ile ifade edilmesi anlamına gelmektedir ve Ev Telefonu Kapatma Dilekçeleri için ev telefonu hattımın kapatılması istemimin sunulmasından ibarettir gibi bir ifade yeterlidir.

serbest metin kısmında ise telefon numarası da belirterek ev telefonu aboneliğinin kapatılması isteminin sunulması yeterlidir, isim soyisim tarih ve ıslak imza ile düzenlenerek kuruma şahsen teslim edilmelidir.

Başkası adına başvuru yapılarak telefon hattı kapatılma ihtimali yoktur, yalnızca 18 yaşından küçükler adına olan aboneliklerin kapatma işlemi için velileri, vasi kayyım yada kanuni temsilci ataması yapılan kişiler için temsilcileri , müteveffa kişiler için birinci derece yakınları başvuru yapabilir bunun dışında başvuru yapılabilmesi için vekaletname yada temsil yetkisini gösterir resmi belge gereklidir.

Ev Telefonu Kapatma Dilekçesi

Aşağıda genel amaçlı bireysel sabit telefon hattı kapatma işlemi için kullanılabilecek örnek Ev Telefonu Kapatma Dilekçesi yer amaktadır. Telekom operatörü şirket , sabit telefon numaranız ve kişisel bilgileriniz ile düzenleyerek kurum müdürlük veya şubelerine şahsen müracatınız ile ev telefonu kapatma işleminiz başlatılabilecektir.

Ev Telefonu üzerinden sunulan tüm hizmetlerin sonlanacağını , varsa ADSL VDSL aboneliklerinizi yalın internet erişimine çevirmeniz gerekli olduğunu , telefon hattınıza taahhütlü olarak almış olduğunuz cihaz bedellerinin tahsil edilebileceğini , taahhütlü olarak indirim sunulmuşsa indirimlerin geri alınabileceğini , alarm sistemi ve benzeri telefon hattı kullanan her çeşit hizmette aksaklıklar çıkabileceğini lütfen unutmayınız ve ev telefonunuzu kapatmadan önce ev telefonunuzu hangi amaçlar için kullandığınızı düşünerek hareket ediniz.

Ayrıca ev telefonunuzu kapatsanız dahi en son bir yada iki fatura daha düzenlendiğini unutmayınız ve kapatma işlemi tamamlandıktan sonraki üç aylık dönemde faturaları kontrol ederek düzenlenen yeni faturaları da ödeyiniz.	
	........... TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

DİLEKÇE KONUSU : 
	Ev telefonu aboneliğimin kapatılması istemimin sunulmasından ibarettir.

	Kurumuzca sunulmakta olan ................................. numarali sabit ev telefonu hizmetinin sahibiyim. Gördüğüm lüzum üzerine artık kullanmayacağımdan ev telefonumun kapatılmasını istemekteyim.

	İşbu dilekçe ile kurumunuza kapatma talebimi yazılı olarak sunmaktayım.

	Ev telefonu hizmetimin kapatılması için gereğini saygılarım ile arz ederim.
Ev Telefonu :

Tc Kimlik No : 

İsim Soyisim :

Hizmet Adresi : 

Cep Telefonu :

Eposta :


							Tarih :
							İsim Soyisim :
							İmza 

Scroll to Top