Dilekçe ÖrneğiDilekçe Örnekleri, Dilekçe Nasıl Yazılır, Word Pdf Dilekçe İndir, Dilekçe Yazma, Dilekçe Örneği
dilekceornegi.com'a hoş geldiniz.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Dilekçe Örneği

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Dilekçe Örneği

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Dilekçe Örneği
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Dilekçe Örneği

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Dilekçe Örneği RTÜK e yapılacak yazılı başvurular için kullanılabilecek örnek dilekçedir. RTÜK Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak faaliyetini göstermektedir.

Temel görevi Radyo ve Televizyon yayıncılığının düzenlenmesi ve denetlenmesidir, bunun için gerekli insan gücü mevzuat ve teknolojik yatırımların yapılması kurulması ve işletilmesi yine kurumun sorumluluğundadır.

Yayınları kendi takip eden bir organizasyonu olduğu gibi daha çok seyircilerden gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ile Televizyon ve Radyo yayınlarında toplumu rahatsız edebilecek yayınların engellenmesi amaçlanmaktadır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Adres Ve İletişim Bilgileri

RTÜK Adresi : Üniversiteler Mah. 1597. Cad. No: 13 Bilkent 06800 ANKARA

Telefonu : +90 312 297 50 00

Web Sitesi : https://www.rtuk.gov.tr/

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna dilekçe nasıl yazılır ?

RTÜK bir kamu kurumudur ve yazılacak dilekçenin Türkce olması , Türk Dili ve Dilbilgisi Kurallarına uygun biçimde yazılması ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılmış olması gerekmektedir. Bu şartları yerine getirmeyen dilekçeler işlem görmeyebilir.

Ayrıca yazılacak dilekçenin RTÜK görevleri ila alakalı olması gerekmektedir, kurumun görev ve sorumluluk alanına girmeyen bir konuda , mevzuata aykırı talepler içeren dilekçeler işlem görmemektedir.

Hitap makamı olarak en üste ortalanmış metin olarak Türkiye Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına olarak yazıldıktan sonra 2 3 satır boşluk bırakıldıktan sonra sola yaslı biçimde dilekçe konusu yazılması tavsiye edilmektedir. Dilekçe konusu dilekçenin hangi maksat ile sunulduğunu ifade eden bir cümlelik özet olarak düşünülmelidir.

Daha sonraki kısım serbest metin kısmıdır, paragraf biçiminde yazılı başvurunun ne maksat ile yapıldığının izah edilmesi , gerekçe ve dayanakların sunulması ve istemlerin iletilmesi en çok 3 4 paragraf halinde makul anlaşılır saygılı ifadeler ile yazılmalı ve ıslak imzalı olarak şahsen kuruma sunulmalıdır.

PTT ile iadeli taahhütlü dilekçeler bazı konularda kabul edilmekte olup kurum santralinden bilgi alınarak hareket edilmesi faydalıdır.

18 yaşından küçükler için velileri , vasi kayyım kanuni temsilci atanmış kişiler için temsilcileri , tüm tüzel kişiler için yasal temsilcileri yazılı başvuru yapabilir, bunun dışındaki durumlarda temsil yetkisini gösterir resmi belge veya noter vekaletnamesi sunulması zorunludur.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek boş şablon bir şikayet dilekçesi yer almaktadır, ihtiyacınıza göre düzenleyerek kuruma başvuru yapabilirsiniz.

Ayrıca RTÜK çağrı merkezi üzerinden , eposta veya web sitesindeki form aracılığı ile de şikayetlerinizi sunabilirsiniz.		Türkiye Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına


Dilekçe Konusu : Bir televizyon yayını ile ilgili şikayetimin sunulmasından ibarettir.


	................ Günü .......... Saati ile ............. Saati aralığında .................... İsimli Kanalda yayınlanan .......................................... İsimli programı izlerken program katılımcılarının konuşmalarının son derece rahatsız edici olduğu kanaatine vardım.

	Şikayetimin işleme alınmasını , programa kanala yada ilgili kişilere kabahatine ve mevzuata uygun yaptırımların uygulanmasını , hukuken suç unsuru tespit edilirse ilgili mahkemelere müracat edilerek şikayetçi olunması için gereğini saygılarım ile arz ederim.							Tarih :
							İsim Soyisim :
							İmza :Dilekçe Örneği
error: