Meteoroloji Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği MGM yapılacak yazılı başvurularda kullanılabilecek örnek bir dilekçedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan bir kamu kurumudur.

Temel görevi kamu yaratına meteorolojik izlemler yaparak kişisel ve ticari hayatta iklim ve hava koşulları hakkında toplumu bilgilendirmek, tahminler yapmak ve bilimsel araştırmalar yapmak ve desteklemektir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adres ve İletişim Bilgileri

MGM Adresi : Kütükçü Alibey Caddesi No : 4 06120 Keçiören/ANKARA

Telefonu : +90 312 359 75 45

KEP Adresi: meteorolojigenelmudurlugu@hs01.kep.tr

WebSitesi : https://www.mgm.gov.tr/

MGM Merkez Teşkilatı :

MGM Merkez teşkilatı birimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Araştırma Dairesi Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • İç Denetim Birimi
 • İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı
 • Meteorolojik Veri İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı
 • Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
 • Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
 • Tahminler Dairesi Başkanlığı
 • Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 • Personel Dairesi Başkanlığı

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne dilekçe nasıl yazılır ?

MGM bir kamu kurumudur ve yazılacak dilekçenin Türkçe yazılması , Türk Dili ve Dilbigisi kurallarına uygun biçimde yazılması ve resmi dilekçe yazım kurallarına uygun biçimde yazılması zorunldudur. Yabancı dillerde yazılan dilekçeler kabul edilmez, yabancı dildeki dilekçe eklerinin noter yeminli tercümeleri kabul edilmektedir.

Dilekçe yazımına tam kurum ünvanına hitap başlığı ile başlanır “Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne” hitap makamı doğru ve yeterlidir yalnızca “Meteoroloji Genel Müdürlüğüne” hitabı da kullanılabilir.

Dilekçe konusu bir cümle ile dilekçenin hangi konuda yazıldığını ifade etmekte olan bir bilgidir ve yazılması tavsiye edilmektedir.

Sonraki kısım serbest metindir ve bu alanda öncelikle dilekçenin neden gerekli olduğu izah edildikten sonra dilekçe ile ilgili talepler sunulur ve ıslak imzalı olarak tamamlanır, kuruma şahsen sunulur.

Bir başkası adına başvuru yapılamaz, yalnızca 18 yaşından küçükler adına velileri , vasi kayyım yada kanuni temsilci atanmış kişiler için yasal temsilcileri , tüm tüzel kişiler için yasal temsilcileri başvuru yapabilirler, bunun dışındaki durumlarda temsil yetkisini gösterir resmi belge yada noter vekaletnamesinin sunulması zorunludur.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Aşağıda MGM makamına sunulan boş şablon bir dilekçe örneği yer almaktadır, Dilekçe konusu , dilekçe metni ve kişisel bilgilerinizi doldurarak kuruma sunabileceğiniz Meteoroloji Genel Müdürlüğü Dilekçesidir.
		Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
		Meteoroloji Genel Müdürlüğüne


Dilekçe Konusu : [BU ALANA DİLEKÇE KONUSUNU BİR CÜMLE İLE YAZINIZ.]


[EN ÇOK 3 4 PARAGRAF HALİNDE TALEPLERİNİZİ İZAH EDİNİZ VE KURUMA SUNUNUZ]

Yukarıda arz ve izah olunan istemlerim için gereğini ve yanıtların yazılı olarka sunulması için gereğini saygılarım ile arz ederim.


TC Kimlik No :
İsim Soyisim : 
İkamet Adresi : 
Telefon :
Eposta Adresi :


								Tarih :
								İsim Soyisim :
								İmza :

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Web Sitesi : https://www.csb.gov.tr/

Scroll to Top