Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Dilekçe Örneği

Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Dilekçe Örneği AFADEM e yapılacak yazılı başvurular için örnek dilekçe olarak sunulmuştur. AFADEM şuanda faaliyetini Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde sürdürmektedir , Kuruluşu 1960 yılında Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne bağlı olarak yapılmıştır.

Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi nin temel görevi Afet , Acil Durum ve Sivil Savunma hizmetlerine ilişkin eğitimler vermektir.

Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Adres ve İletişim Bilgileri

AFADEM Adresi : Uğur Mumcu Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) 10. km No: 300 Batıkent Yenimahalle / ANKARA
E-Posta Adresi : afadem@afad.gov.tr
Telefon Numarası : +90 312 250 00 13

Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezine Dilekçe Nasıl Yazılır ?

AFADEM AFAD a bağlı faaliyet göstermekte olan bir kamu kurumudur ve yazılacak dilekçelerin AFADEM başkanlığı makamına hitaben yazılması gerekmektedir. Dilekçe konusu yazılması tavsiye edilir ve dilekçe konusu dilekçenin hangi maksat ile yazıldığının bir cümle ile özetlenerek ifade edilmesi anlamına gelmektedir.

Daha sonraki bölüm serbest metin bölümüdür ve burada önce başvuru sebebi , başvuru gerekçeleri ve taleplerin sunulması paragraflara ayrılmış ve makul anlaşılır ifadeler ile sunulmalıdır.

Burada en önemli konu yapılacak yazılı başvuruda kurumun görev konusunda ve mevzuata uygun bir talebin sunulması gereklidir. Mevzuata uygun olmayan veya kurumun görev alanı dışında kalan bir konuda yapılacak bir başvuruya kurumun makul yanıt verme şansı yoktur.

Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Örnek DilekçeTürkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Başkanlığına


Dilekçe Konusu : Eğitim katılım isteminin sunulmasından ibarettir.	........................................................... Bakanlığına Bağlı ............................................. Ünvanlı kamu kurumunun ...................................... adresinde yer alan ......................... biriminde ......................... Ünvanı ile görev yapmaktayım. 


	Kurumumuz bünyesinde Afete daha hazır durumda bulunma ve Afet halinde AFAD çalışmalarına yardımcı olabilecek yetkinlikte olmak istemekteyim. Bu sebep ile kurumunuzda düzenlenmekte olan ............................................................................... eğitimine katılmak istemekteyim.


	En yakın tarihteki eğitime kaydımın yapılmasını , eğitim tarih ve süresinin tarafıma bildirilmesini ve ilgili tarihte misafirhanenizde müsait yer bulunuyor ise tarafıma oda ayrılması için gereğini saygılarım ile arz ederim.


TC Kimlik No :
İsim Soyisim :
Sicil No :
Kurum :
Birim : 
Ünvan :
Görev :
Telefon : 
Cep Telefonu :
Eposta Adresi : 


							Tarih :
							İsim Soyisim: 
							İmza :Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD Resmi Web Sitesi : https://www.afad.gov.tr/

AFAD Tarafından EDevlet sistemi üzerinden sunulmakta olan elektronik hizmetler : https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi

Scroll to Top