Dilekçe ÖrneğiDilekçe Örnekleri, Dilekçe Nasıl Yazılır, Word Pdf Dilekçe İndir, Dilekçe Yazma, Dilekçe Örneği
dilekceornegi.com'a hoş geldiniz.
Devlet Arşivleri Başkanlığı Dilekçe Örneği

Devlet Arşivleri Başkanlığı Dilekçe Örneği

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Dilekçe Örneği
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Dilekçe Örneği

Devlet Arşivleri Başkanlığı Dilekçe Örneği Devlet Arşivleri Kurumuna yapılacak yazılı başvurular için örnek dilekçedir. Devlet Arşivleri Osmanlı Döneminden beri Türk Devlet geleneğinde olan yazılı kamu idare kayıtlarının modern teknoloji ve bilimin de desteği ile sonsuza kadar saklanabilir, erişilebilir biçimde saklanması ve yine toplum ve devlet yararına erişilebilir durumda olmasını görev edinmiş bir kamu kurumudur.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Devlet Arşivleri Başkanlığı Ankara ve İstanbul yerleşkelerinde faaliyet göstermektedir.

Devlet Arşivleri çok büyük miktarda belgeyi belirli bir mantık ile arşivlemesi gereken önemli bir kayıt ve belge kuruluşu olarak düşünülmelidir ve her kamu kurumunun kayıtları ve düzenlediği belge miktarı düşünüldüğünde milyonlarca sayfalık belgeleri bulunan ayrı ayrı kamu kurumlarının sadece Cumhuriyet dönemi kayıtlarının milyarın üzerinde sayfaya ulaştığı bilinmektedir.

Ayrıca Devlet Arşivleri eski Osmanlı kayıtlarının da erişilebilir olması için çalışmalarını da sürdürmektedir.

Devlet Arşivleri Başkanlığı Adres ve İletişim Bilgileri :

Adres: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı , Gayret Mahallesi 95. Sokak Numara 3 YENİMAHALLE / ANKARA

Telefon: +90 312 307 90 00 / +90 312 307 86 40

Fax: +90 312 315 10 00

E-Posta: dab@devletarsivleri.gov.tr

Devlet Arşivleri Başkanlığına Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Devlet Arşivleri Başkanlığı bir kamu kurumudur ve yazılacak dilekçelerin Türkçe olması , Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarına uygun biçimde kaleme alınması zorunludur. Ayrıca yazılacak dilekçenin kurumun görevleri ile alakalı talepler sunuyor olması ve mevzuata uygun taleplerde bulunulması şarttır.

Türkçe dışında bir dil ile , dilbilgisi kurallarına uyulmadan , resmi dilekçe yazım kurallarına uyulmadan yazılan dilekçeler işlem görmeyebilirler, ayrıca sunulan taleplerin kurum görevleri arasında yer alması ve mevzuata uygun olması da şarttır , kurumun görev alanı dışında kalan konularda veya mevzuata göre uygun görülmeyen talepler olumlu yanıt almamaktadır.

İlk önce tüm dilekçelerde olduğu gibi hitap makamı yazılmalıdır ve daha sonra dilekçe konusu yazılması tavsiye edilmektedir. Hitap makamı olarak “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına” uygundur ve dilekçe konusu olarak da dilekçe ile sunulan temel istemin ifade edilmesi yeterlidir.

Daha sonraki serbest metin kısmında talepler önce izah edilir ve daha sonra sunulur. Anlaşılır kısa ve net ifadeler kullanılması tavsiye edilir.

Islak imzalı olarak kuruma şahsen sunulur , bazı dilekçelerin PTT ile iadeli taahhütlü gönderilmesi de uygundur.

Devlet Arşivleri Başkanlığı Dilekçe Örneği		Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri BaşkanlığınaDilekçe Konusu : Osmanlı Arşivleri ile ilgili araştırma izini istemimin sunulmasından ibarettir.
	..................... Üniversitesi .................... Enstitüsü ....................... Bölümü ..................... Doktora Programına kayıtlı öğrenciyim. .............................. Üniversitesi ......................... Lisans Bölümü mezunu , ............................... Üniversitesi ....................... Yüksek Lisans Bölümü mezunu olduğumu bilgilerinize sunarım.

	.............................................. Başlıklı Doktora tezi çalışmalarıma konu olan ................... , ............................... , ................................ başlıklarında araştırmalar yapmak ve kaynak olarak kullanmak üzere kurumunuz yetkisinde olan Osmanlı Arşivlerinde yer alan muhtelif belge ve esere erişme ve üzerinde okuma yapma zaruretim hasıl olmuştur.

	Kurumunuzun araştırmacı izini mevzuatını bildiğimi ve tüm şartlarını kabul ettiğimi , okuma salonlarınızdaki kuralları bildiğimi ve tamamını kabul ettiğimi beyan ederim.

	Yukarıza arz ve izah ettiğim konular ile ilgili araştırma yapabilmem için gerekli izinin verilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.


Tc Kimlik No : 
İsim Soyisim : 
İkamet Adresi  :
Telefon : 
Eposta Adresi  :


							Tarih :
							İsim Soyisim : 
							İmza :

Ekler : 
Öğrenci Belgesi 
TC Kimlik Kartı Fotokopisi							

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı kurumsal web sitesi : https://www.devletarsivleri.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı Arşiv Katalogları Sistemi Giriş Sayfası Adresi : https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/

Dilekçe Örneği
error: