Plakaya Yazılan Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi

Plakaya Yazılan Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi ceza esnasında sürücüye yada araç sahibine tebliğ edilmeyen ve cezanın posta yada elektronik tebligat ile araç sahibine ulaştırıldığı trafik idari para cezalarına itiraz edilmesi için sunulması gereken dilekçedir.

İtiraz dilekçesi yetkili Sulh Ceza Mahkemesine yapılmalıdır, Yetkili Mahkeme ceza uygulanan kişinin ikametinin bağlı olduğu Sulh Ceza Mahkemesidir, Dilekçe Hakimlik makamına veya Mahkeme başkanlığı makamına yapılabilmektedir.

Plakaya Yazılan Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi yazımız içerisinde metin olarak , word ve pdf dosya türlerinde de paylaşılacaktır. Kendi itiraz konunuza göre düzenleyerek müracatınızda kullanabilirsiniz.

Trafik İdari Para Cezası Nedir ?

Trafik idari para cezası bir aracın herhangi bir kusuru veya sürücünün bir kural ihlali sonucunda kamu düzeninin korunması adına Devletin düzenlemiş olduğu bir maddi cezadır. Yasaldır , Kanuni dayanağı vardır.

Yani trafik cezasına itiraz edilebilir fakat itirazın kabul edilebilmesi için çeşitli koşullar varıdr.

Trafik İdari Para Cezasına hangi koşullarda itiraz edilebilir ?

Trafik idari para cezalasına itiraz edilebilme koşulu ceza uygulamasında bir hata olması durumunda mümkündür. Burada ayrım çok basittir , ceza kanuna yönetmeliğe uygun biçimde ve ceza tebliğ usulüne uygun biçimde düzenlenmişse itiraz yersizdir cezaya itiraz edilse bile kabul edilmez.

Ceza kanuna yönetmeliğe uygun değilse veya kişi yada sistem hatası sonucunda düzenlenmişse ititraz edilebilir, itiraz mahkemece değerlendirilerek karar verilecektir.

Yani kabahat gerçek ise ceza itirazı kabul edilmez, kabahat gerçek değilse itiraz kabul edilebilir. ayrım bu kadar nettir.

Örneğin radara süratli giren bir kişi sürat cezasına itiraz ederse yersiz olur fakat hiç geçmediği bir yolda radar cezası uygulanan bir kişi bu cezaya itiraz edebilir.

İspat zorunluluğu hakkındaki değerlendirme

Genel olarak bir fahri trafik müfettişinin tespiti ve delili ile belgelediği durumlar , bir polis memurunun tespiti , iki polis memurunun müşterek olarak tespiti ile oluşan durumlar , elektronik sistemler ile kaydedilen durumlarda uygulanan cezalara itirazın pek bir anlamı yoktur. Kamu adına denetleme görevi üstlenen kamu görevlilerinin veya kamu adına denetleme yapılan elektronik cihazlar tarafından belirlenen durumlarda itirazın genelde hükmü yoktur.

Fakat burada gerçek durumun ceza uygulayıcısı tarafından ispatının da sorgulanabilmesidir, yani bir kişi ben sürat yapmadım itirazında bulunursa Mahkeme Emniyetten ilgili cezaya konu olan hadisenin elektronik sistem kayıtlarını talep edebilmektedir. Bu cezanın ispatının sorgulanabileceği anlamına gelmektedir.

Ayrıca itiraz eden kişi cezanın uygulandığı yerde bulunmadığını iddaa etmekteyse , cezaya konu olan kusurun gün ve saatinde araç ile beraber başka biryerde olduğunu ispat etmek durumundadır.

Yani her kişi ve aracı takip edilmediği gibi bir aracın hangi noktada bulunacağını yada bulunmayacağını hiçbir kamu görevlisi bilmez bilemez ve ben orada değildim bu sebeple bu kusuru işlemem mümkün değildir iddaası sunuluyor ise durumun ispatı gerekmektedir.

Bu gibi durumları otoyol giriş çıkış kayıtları , akartyakıt istasyon fişleri gibi hukuken kabuledilebilir ispatlar ile sunulması beklenmektedir. Yalnızca ben orada değildim kabul edilebilir bir ispat değildir.

Kişisel veya Sistemsel Hatalar konusunda itiraz süreci

Bir polis memurunun plakayı yanlış kaydetmesi veya Kamera kayıt sistemlerinin plakayı yanlış okuması durumunda hatalı cezalar da düzenlenebilmektedir. Bu cezalar için itiraz yolu çok basittir, dilekçede yapılan hatayı ve gerçek bilgileri düzgün bir ifade ile belirterek insan veya sistem hatası sonucunda plakanın yanlış yazıldığı beyan edilerek itiraz sunulması yeterlidir.

Plakaya Yazılan Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Nasıl yazılır ?

Aşağıda sunacağımız dilekçe geçiş yapılmayan bir sokakta park cezası uygulanmış bir kişinin itirazını Mahkemeye sunan bir dilekçedir, sizde aşağıda sunacağımız dilekçeye benzer şekilde idari para cezasına dair tebligat bilgilerini ve cezaya ilişkin itirazınızı ifade eden ve itirazınıza dayanak olabilecek ispat eder belgeyi sunarak dilekçenizi düzenleyiniz.

Dilekçe ikametinizin olduğu ilçenin bağlı bulunduğu Sulh Ceza Hakimliğidir.

İtiraz Konusu başlığında itiraz etmekte olduğunuz ceza tutanağına ilişkin bilgileri aşağıdaki örnekteki gibi yazınız.

Açıklamalar bölümünde cezayı , cezanın neden hatalı olduğunu ve hatanın ispatını sunan belgeleri tanımlayınız.

Sonuç ve istem bölümünde ise bir paragraf halinde cezanın iptali isteminizi saygılı biçimde sununuz.

Plakaya Yazılan Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi	TÜRKİYE CUMHURİYETİ ............................ SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI : (İSİM SOYİSİM TCNO İKAMET ADRESİ)

İTİRAZ KONUSU : .................... Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından ................. Tarih .................. Sıra nolu Trafik İdari Para Cezasına itirazım ve iptal talebimin sunulmasından ibarettir.


AÇIKLAMALAR : 

	1- ..................... Tarihinde ......................... Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından ................... Numaralı Trafik İdari Para Cezası düzenlenmiştir ve tarafıma ......................... tarihinde PTT tarafından tebliğ edilmiştir.

	2- Cezaya konu ....................... Plaka numaralı motorlu araç tarafıma aittir, günlük olarak işe gidip gelmek ve hususi işlerim için yalnızca tarafımca kullanıldığını beyan ederim.
	
	3- Ceza günü, saati , ceza türü ve cezanın düzenlendiği yer incelendiğinde; ................. İlçesi ......................... Sokağında ............................................... Kusuru işlediğim iddaa edilmektedir.

	4- Lakin cezanın uygulandığı gün ve saatte .......................... İlçesi ............................................................................................ Adresinde bulunan iş yerinde çalışmak ile meşguldüm. Aracım da hemen yakın yerde bulunmakta olan İSPARK işletmesinde park edilmiş vaziyette durmaktaydı. 

	5- Trafik İdari Para Cezasına konu olan kabahati ben veya aracımı kullanabilecek herhangi başka bir kişi yapmamıştır, Dilekçe ekinde sunacağım belge de aracın otopark giriş çıkış saatlerini belirtmektedir ve  aracın otopark içerisinde park halinde bulunduğunu ispat etmektedir.
	
	6- Aracım çok uzak bir ilçede park halinde bulunurken düzenlenmiş olan cezanın insan hatası veya sistem hatası ile düzenlenmiş olabileceği kanaatindeyim.

	7- Sistem yada insan hatası ile yanlış biçimde düzenlenmiş olan Trafik İdari Para Cezasına itiraz etmek ve iptalini istemek için Sayın Mahkemenize müracat etme zaruretim hasıl olmuştur.


SONUÇ VE İSTEM :

	Yukarıda arz ettiğim ve Sayın Mahkemenizce Res'en takdri olunacak gerekçeler ile ;

	..................... Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen .................. Tarih ve .......................... Numaralı Trafik İdari Para Cezasına sunmuş olduğum itirazın kabulünü ve ilgili cezanın iptali için gereğini saygılarım ile arz ederim .

								Tarih : 
								İsim Soyisim: 
								İmza : 

EKLER :
Trafik İdari Para Cezası Tutanağı Fokopisi ve Tebliğ Zarfı
..................... Plaka Nolu Araç Trafik ve Tescil Belgesi 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
İSPARK A.Ş. Tarafından sunulan Otopark Giriş Çıkış Raporu

Türkiye Cumhuriteti Emniyet Genel Müdürlüğü Web Sitesi : https://www.egm.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Mevzuat Bilgi Sistemi Üzerinde Yer alan Karayolları Trafik Kanunu Metni PDF Belge https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2918.pdf

Scroll to Top