Belediyeden Bank Talebi Dilekçesi

Belediyeden Bank Talebi

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hizmetleri arasında çiçek ve konteyner talebi, ağaç budama veya transplantasyon gibi pek çok uygulama yer almaktadır. Bu çeşitli hizmetlerden biri de vatandaşın istediği doğrultusunda ilgili bölgeye bank koymaktır. Kimi zaman özellikle emekli vatandaşlar, evlerinden çıktıklarında binalarının yakınlarında bank ihtiyacı duymaktadırlar. Bu gibi durumlarda, yazımızın devamından da ulaşabileceğiniz gibi, bir dilekçe yazarak talebinizi yetkili mercilere ulaştırabilirsiniz.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinden Bazı Maddeler

Görevleri MADDE 5-(1):

a) İmar planında yeşil alan, park, bahçe, çocuk bahçesi, spor tesisi, yeşil yollar, yaya bölgeleri, meydanlar, rekreasyon alanı olarak tanımlanan alanların etüt, proje ve uygulamalarının gerçekleştirilmesine yönelik, müdürlüğü ilgilendiren her türlü iş ve işlemleri yapmak,

b) Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım ( Budama, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) onarımı ve korunmasını yapmak ya da yaptırmak,

c) Belediye için gerekli bitkisel materyali temin etmek için sera ve fidanlık alanları kurmak geliştirmek, bitkisel materyalleri üretmek veya satın almak,

d) Ağaçlandırma çalışmaları (Genel ağaçlandırma, yol ağaçlandırmaları) yapmak veya yaptırmak,

e) Yeşil alanlarda sulama ve aydınlatma tesisatlarının kurulması, bank, çöp kutusu vb. kent mobilyaları gibi park donatımlarının temini, yerine montajı, tamir ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak.

Çankaya Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün hazırlamış olduğu yönetmeliğin devamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Belediyeden Bank Nasıl Alınır?

Belediyeden bank almak için başvurulması gereken yer ilgili belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğüdür. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne yazacağınız bir dilekçe ile başvurarak bank talebinde bulunulabilir. Öte yandan çiçeklik, konteyner ve ağaç bakımı gibi hizmetlerde de birebir aynı prosedürler uygulanmaktadır.

Belediye Bank Talebi Dilekçesine Ne Yazılmalıdır?

Yazımızın hemen sonunda da detaylı bir şekilde görebileceğiniz üzere, dilekçe içeriğinde ilgili adres belirtilerek talebinize konu olan hizmeti yazınız. Yazdığınız dilekçede isim-soyisim, adres, telefon numarası gibi kişisel bilgiler haricinde ek bir şeye gereksinim yoktur. Yazdığınız dilekçeyi, adresinizin bağlı olduğu belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne teslim ediniz.

Not: Dilekçe metninizde gerekli yerleri değiştirerek bank dışında ağaç, çiçeklik, konteyner gibi taleplerde de bulunabilir ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüne teslim edebilirsiniz.

Belediyeden Bank Talebi Dilekçe Örneği

         .......... BELEDİYE BAŞKANLIĞI
          Park ve Bahçeler Müdürlüğüne


   ....... Mahallesi, ....... Sokak, ..... no’lu binanın yöneticisiyim. Binamızın ....... bölgesine mahalle sakinleri ve bina sakinlerinin oturabilmesi adına bank konulmasını istiyorum.

   Gereğini bilginize saygılarımla arz ederim.


                          .../.../....
                            Ad Soyad
                              İmza

Adres     :
T.C. Kimlik No:
Cep Tel    : 
Scroll to Top